Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. DVOULETÝ, Ondřej, Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Blanka HABRMANOVÁ a Jana MÜLLEROVÁ. Analysing Determinants Influencing Female Entrepreneurship Engagement in the Czech Republic: What is the Role of Caring Responsibilities? World Journal of Entrepreneurship Management and Sustainable Development. 2022, roč. 18, č. 1, s. 2-19. ISSN 2042-5961.
 2. 2021

 3. POKORNÁ, Pavla a Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ. BEHAVIOUR CHANGE IN FINANCIAL DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTY. In Jarmila ŠEBESTOVÁ, Roman ŠPERKA, Petr SUCHÁNEK, Šárka ČEMERKOVÁ, ŽanetaRYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Radka BAUEROVÁ, Jiří MAZUREKandRadim DOLÁK. 3rdInternational conference on Decision making for Small and Medium-SizedEnterprises. Conference Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2021. s. 499-505, 6 s. ISBN 978-80-7510-456-4.
 4. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila. Crisis Situation and Financial Planning for Sustainability: A Case of the Czech SMEs. In C. Popescu and R. Verma (Eds.). Sustainable and Responsible Entrepreneurship and Key Drivers of Performance. IGI Global, 2021. s. 59-82. ISBN 978-1-7998-7951-0. doi:10.4018/978-1-7998-7951-0.ch003.
 5. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Petra KREJČÍ. How Do Social Enterprises Deliver Tailored Support to Minority Entrepreneurs? In Cooney T.M. The Palgrave Handbook of Minority Entrepreneurship. Palgrave, 2021. s. 439-463, 24 s. ISBN 978-3-030-66603-3. doi:10.1007/978-3-030-66603-3_20.
 6. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Pavla POKORNÁ a Petra KREJČÍ. INFLUENCE OF COVID 19 ON FINANCING BUSINESS ACTIVITIES: LESSONS LEARNED FROM SELF-EMPLOYED PERSONS. In Zimmermannová Jarmila. International Days of Science 2021 –Economics, Management, InnovationTen years between the global financial crisis and the crisis of 2020. Olomouc: Moravian Business College Olomouc, 2021. s. 82-90. ISBN 978-80-7455-097-3.
 7. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Roman ŠPERKA, Petr SUCHÁNEK, Šárka ČEMERKOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Radka BAUEROVÁ, Jiří MAZUREK a Radim DOLÁK. International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. In Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2021. ISBN 978-80-7510-456-4.
 8. VODA, Ana Iolanda, Ana Maria BERCU a Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ. Is a higher minimum wage associated with a higher youth employment rate? A panel data analysis. European Journal of International Management. Geneva: Inderscience, 2021, roč. 16, č. 4, s. 631-646. ISSN 1751-6757.
 9. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Zuzana PALOVÁ, Petr KANTOR a Vojtěch BECK. Non-Profit Organization Involvement Into the Sustainable Development Goals. In Cristina Raluca Gh. Popescu. Handbook of Research on Novel Practices and Current Successes in Achieving the Sustainable Development Goals. IGI Global, 2021. s. 158-179. doi:10.4018/978-1-7998-8426-2.ch008.
 10. 2020

 11. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Monika LEJKOVÁ. Business Competencies Within Unstable Business Environments. Hershey: IGI Global, 2020. s. 41-58, 17 s. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage. ISBN 978-1-7998-2714-6.
 12. GRODZIĆ, Vanja, Branislav MARIĆ, Mladen RADIŠIČ, Jarmila ŠEBESTOVÁ a Marcin LIS. Capital Investments and Manufacturing Firms’ Performance: Panel-Data Analysis. Lis Marcin. Sustainability. 2020, roč. 12, č. 4, s. 1689-1706. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12041689.
 13. PALOVÁ, Zuzana a Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ. Competencies, Skills, and Goals Needed for Social Enterprises: Case of the Czech Republic. In Šebestová, J. Developing Entrepreneurial Competencies for Start-Ups and Small Business. Hershey: IGI Global, 2020. s. 109-128, 19 s. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage. ISBN 978-1-7998-2714-6.
 14. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Dana ŠEBESTOVÁ. Consumer Behaviour and Private Donations: The Effect of Marketing Communication and the Reputation of Non-profit Organisations. In Sroka W. (eds). Perspectives on Consumer Behaviour. Cham: Springer, 2020. s. 319-338. Contributions to Management Science. ISBN 978-3-030-47379-2. doi:10.1007/978-3-030-47380-8_15.
 15. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Petra KREJČÍ a Pavla POKORNÁ. Determinants of Financial Literacy: Expectations and Real Behaviour of The Czech Businesses. EMI. MVŠO, 2020, roč. 12, č. 3, s. 69-148. ISSN 1804-1299.
 16. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila. Developing Entrepreneurial Competencies for Start-Ups and Small Business. Hershey: IGI Global, 2020. 340 s. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage. ISBN 978-1-7998-2714-6.
 17. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Zuzana PALOVÁ. Hybrid Marketing of Non-Governmental Non-Profit Organizations. In Kresa Zdeněk. Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison 2020. Chemnitz: Verlag der GUC, 2020. s. 116-237. ISBN 978-3-86367-063-4.
 18. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Pavla POKORNÁ a Petra KREJČÍ. IS A FINANCIAL LITERACY IMPORTANT FOR A REAL BUSINESS? A CASE STUDY. In Jarmila Zimmermannová, Kateřina Ivanová. International Days of Science 2020 – Economics, Management, Innovation Proceedings of the International Scientific Conference. Olomouc: Moravian Business College Olomouc, 2020. s. 69-78, 9 s. ISBN 978-80-7455-084-3.
 19. POKORNÁ, Pavla, Petra KREJČÍ a Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ. IS REALLY IMPORTANT TO CREATE AND PLAN THE REINVESTMENT PROCESS? In Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš & Jan Mísař. Proceedings of the 8th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. s. 521-529. ISBN 978-80-245-2378-1.
 20. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila. Podnikání: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020.
 21. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Šárka ZAPLETALOVÁ. Řízení inovací: Distanční studijní text. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2020.
 22. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Wu FEIJIE, Zhang LUYAN a Pavla POKORNÁ. Small business sustainability and regional development: lessons learnt from sectoral changes in China and the Czech Republic. Forum Scientiae Oeconomia. Dąbrowa Górnicza: Faculty of Applied Sciences of WSB University, Dąbrowa Górnicza, 2020, roč. 8, č. 3, s. 5-31, 26 s. ISSN 2300-5947. doi:10.23762/FSO_VOL8_NO3_1.
 23. ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Wlodimierz SROKA. Sustainable development goals and SMEs decisions: Czech Republic vs. Poland. Journal of Eastern European and Central Asian Research. 2020, roč. 7, č. 1, s. 39-50. ISSN 2328-8272. doi:10.15549/jeecar.v7i1.418.
 24. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Vojtěch MALÁTEK a Dušan POLONSKÝ. Vybrané aspekty fungování rozvoje a podpory MSP v globálních podmínkách. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020. 112 s. ISBN 978-80-7510-412-0.
 25. 2019

 26. ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Ana-Maria BERCU a Iolanda VODA. ATTRACTING A NEW WORKFORCE FOR SMES: MILLENNIAL’S CHALLENGE. In Šperka, R., P. Suchánek, J. Šebestová, Ž. Rylková, K. Matušínská, J. Mazurek, Š. Čemerková and R. Dolák (eds.). 2 nd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises DEMSME 2019. Karviná: Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2019. s. 226-234. ISBN 978-80-7510-339-0.
 27. RYLKOVÁ, Žaneta a Jarmila ŠEBESTOVÁ. Benchmarking of contributory organizations within the framework of technical efficiency. Engineering Management in Production and Services. 2019, roč. 11, č. 1, s. 80-91, 100 s. ISSN 2543-6597. doi:10.2478/emj-2019-0006.
 28. ŠEBESTOVÁ, Jarmila. Člen oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management. : Oborova rada doktorského studijního programu Ekonomika a management, oboru Podniková ekonomika a management. Člen oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management. : Oborova rada doktorského studijního programu Ekonomika a management, oboru Podniková ekonomika a management, 2019 - 2022.
 29. POKORNÁ, Pavla, Jarmila ŠEBESTOVÁ a Šárka ČEMERKOVÁ. Dilemma of Directions for Reinvestment. Forum Scientiae Oeconomia. 2019, roč. 7, č. 4, s. 83-99. ISSN 2300-5947. doi:10.23762/fso_vol7_no4_6.
 30. KREJČÍ, Petra a Jarmila ŠEBESTOVÁ. Innovative literacy levels: gender, age and education matters. Marketing and Management of Innovations. 2019, roč. 10, č. 4, s. 353-363. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2019.4-27.
 31. ŠPERKA, Roman, Petr SUCHÁNEK, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Jiří MAZUREK, Šárka ČEMERKOVÁ a Radim DOLÁK. International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. In Proceedings. Karvina: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2019. ISBN 978-80-7510-339-0.
 32. ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Zuzana PALOVÁ a Petra KREJČÍ. Manažerské dovednosti v mezigeneračním týmu: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2019. 137 s. ISBN 978-80-7510-372-7.
 33. ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Zuzana PALOVÁ. Minority Entrepreneurship: Distance learning study materials. 1. vyd. Karviná, 2019. 125 s. ISBN 978-80-7510-373-4.
 34. POKORNÁ, Pavla a Jarmila ŠEBESTOVÁ. Profit Reinvestment: Main Motives Supporting Financial Decisions. e-Finanse. 2019, roč. 15, č. 4, s. 34-43. ISSN 1734-039X. doi:10.2478/fiqf-2019-0026.
 35. POKORNÁ, Pavla a Jarmila ŠEBESTOVÁ. REINVESTMENT POSSIBILITIES AND EVALUATION: A LITERATURE REVIEW. In Dvouletý, O., M. Lukeš & J. Mísař. Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2019, 2019. s. 746-759. ISBN 978-80-245-2316-3.
 36. ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Wlodimierz SROKA. SMES DECISIONS TO MEET THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. In Šperka, R., P. Suchánek, J. Šebestová, Ž. Rylková, K. Matušínská, J. Mazurek, Š. Čemerková and R. Dolák (eds.). 2 nd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises DEMSME 2019. Karviná: Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2019. s. 235-243. ISBN 978-80-7510-339-0.
 37. ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Petra KREJČÍ. Sociální podnikání: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2019. 135 s. ISBN 978-80-7510-374-1.
 38. KREJČÍ, Petra a Jarmila ŠEBESTOVÁ. THE ROLE OF SOCIAL INNOVATION IN MANAGERIAL PRACTICE. In Dvouletý, O., M. Lukeš & J. Mísař. Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica – Praha 2019, 2019. s. 394-405. ISBN 978-80-245-2316-3.
 39. 2018

 40. ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Žaneta RYLKOVÁ, Petra KREJČÍ a Monika LEJKOVÁ. Different strategic goals in the same business environment:Competent entrepreneurs or just luck? In New Trends in Management: Regional and Cross-border Perspectives. London: London Scientific, 2018. s. 71-82, 13 s. ISBN 978-0-9954618-4-0.
 41. MAJEROVÁ, Ingrid, Irena SZAROWSKÁ, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Marian LEBIEDZIK, Radim DOLÁK, Tomáš PRAŽÁK a Dominik VYMĚTAL. Issue of Public Administration in the EU Countries: a Case of Covering Commintments of Municipalitiesin the Moravian-Silesian Region. In DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ostrava: Editorial Center VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 151-157. ISBN 978-80-24842295.
 42. ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Petr ŠIŠKA. Policy of Business Support on A Regional Level: A Unique Chance Or Missed Opportunity for Entrepreneurs? In Proceedings of the 6th International Conference Innovation Management,Entrepreneurship and Sustainability. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2018. s. 945-953, 10 s. ISBN 978-80-245-2274-6.
 43. ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Žaneta RYLKOVÁ a Monika LEJKOVÁ. Satisfied or Competent: Business Environment Quality and Entrepreneurial Reaction. In Majerova, I. (ed.). Proceedings of 18th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, 2018. s. 369-376, 7 s. ISBN 978-80-7510-289-8.
 44. KREJČÍ, Petra a Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ. Social innovation ties : a dilemma of product and employee orientation. Polish Journal of Management Studies. Czestochowa: Czestochowa University of Technology, 2018, roč. 17, č. 2, s. 123-133. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2018.17.2.11.
 45. RYLKOVÁ, Žaneta, Jarmila ŠEBESTOVÁ a Petra KREJČÍ. Strategic cost management in businesses. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. University of Zilina, Slovak Republic: ZU - University of Zilina, 2018. s. 1802-1809. ISBN 978-80-8154-249-7.
 46. ŠEBESTOVÁ, Jarmila. Strategic Management Tools in The Small and Medium Sized Enterprises: A Long-Term View. In International Day of Science 2018 - Economics, Management, Innovation. Proceedings of the International Scientific Conference. Olomouc: Moravian University College Olomouc, 2018. s. 167-173. ISBN 978-80-7455-069-0.
 47. MAJEROVÁ, Ingrid, Irena SZAROWSKÁ, Radim DOLÁK, Marian LEBIEDZIK, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Tomáš PRAŽÁK a Dominik VYMĚTAL. The Problem of Municipal Indebtedness: a Case of the Municipalities in the Moravian-Silesian Region. In DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ostrava: Editorial Center VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 151-157. ISBN 978-80-248-4229-5.
 48. ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Ingrid MAJEROVÁ a Irena SZAROWSKÁ. Transparency in The Municipality Spending:Financial Health Index. In EUFIRE 2018. Iasi: Editua Universitari Alexandru Ioan Cuza, 2018. s. 177-190, 13 s. ISBN 978-606-714-492-5.
 49. 2017

 50. PALOVÁ, Zuzana a Jarmila ŠEBESTOVÁ. Behavioral Models in The Social Entrepreneurship. In International Day of Science 2017. Olomouc: Moravian University College Olomouc, 2017. s. 173-183, 10 s. ISBN 978-80-7455-060-7.
 51. ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Roman ŠPERKA, Joanna MAŁECKA a Teresa ŁUCZKA. Coworking Centres as a Potential Supportive Network for Cross Border Business Cooperation. Forum Scientiae Oeconomia. 2017, roč. 5, č. 4, s. 23-34, 11 s. ISSN 2300-5947.
 52. ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Zuzana PALOVÁ. Ecosystem Building for Social Innovation Success. Economics Management Innovation. 2017, roč. 9, č. 3, s. 18-29. ISSN 1804-1299.
 53. ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Zuzana PALOVÁ. Ecosystem for Social Innovation Support - A Need for Speed? In International Day of Science 2017. Olomouc: Moravian University College Olomouc, 2017. s. 225-231. ISBN 978-80-7455-060-7.
 54. PALOVÁ, Zuzana a Jarmila ŠEBESTOVÁ. Hodnocení efektivnosti finanční podpory sociálních podniků z ESF. In Medzinárodné vzťahy 2016 Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2017. s. 924-935, 11 s. ISBN 978-80-225-4365-1.
 55. HUČKA, Miroslav, Zuzana ČVANČAROVÁ, Josef KAŠÍK, Pavlína KŘIBÍKOVÁ, Pavla MACUROVÁ, František OKROUHLICA, Jarmila ŠEBESTOVÁ, Iris ŠIMÍKOVÁ a Dominik VYMĚTAL. Modely podnikových procesů. Praha: C.H.Beck, 2017. 484 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-468-1.
 56. ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Zuzana PALOVÁ. Performance Assessment as a Baseline for Decision Making in Social Goal-oriented Organizations. In International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Entreprises. Conference Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. s. 211-219. ISBN 978-80-7510-243-0.
 57. ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Zuzana PALOVÁ. Performance Evaluation of Social Enterprises Supported by EU Funds : Case of the Czech Republic. TEMEL-ij International Journal. 2017, roč. 1, č. 2, s. 56-62. ISSN 2545-4390.
 58. ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Zuzana PALOVÁ. Podpora sociálních inovací pomocí projektů z fondů Evropské unie: jaký měly skutečný společenský dosah? Scientia et Societas. 2017, roč. 13, č. 1, s. 91-107. ISSN 1801-7118.
 59. ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Zuzana PALOVÁ. Politika podpory sociálních inovací z Evropského sociálního fondu - zkušenosti z programového období 2007-2013. In Medzinárodné vzťahy 2016 Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2017. s. 975-988, 12 s. ISBN 978-80-225-4365-1.
 60. ŠEBESTOVÁ, Jarmila a Zuzana PALOVÁ. Support of Social Innovations: Case of the Czech Republic. In Lewandowski, M., Kożuch, B. (eds.) Public Sector Entrepreneurship and the Integration of Innovative Business Models. Hershey, PA: IGI Global, 2017. s. 165-187, 22 s. Public Policy and Administration (APPA) Book Series. ISBN 978-1-5225-2215-7.
 61. 2007

 62. WAGNEROVÁ, Eva a Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ. Podnikání v malé a střední firmě. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2007. ISBN 978-80-7248-441-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 10. 2021 20:08