FPF HistMabp Historie - MAIOR
Název anglicky: History - MAIOR
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FPF HistBP Historie

Úvodní informace / Pokyny

Volitelné předměty v rozsahu 9 kreditů si student vybírá z nabídky dalších studijních programů realizovaných na FPF SU, případně ze zbývajících předmětů skupin PV-A a PV-B.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHCOBP01Proseminář pro starší dějiny H. Komárkováz 0/2/04 2P
FPF:UHVHCOBP02Proseminář pro novodobé dějiny J. Knapíkz 0/2/04 2P
FPF:UHVHCOBP11Úvod do filozofie P. Slováčekz 1/1/03 1P
FPF:UHVHCOBP12Latina K. Vymětalováz 0/2/03 1-
FPF:UHVHMBP001Úvod do studia dějin P. Kozákzk 2/2/05 1Z
FPF:UHVHMBP007Základy pomocných věd historických I. Matejko-Peterkazk 2/0/04 2P
FPF:UHVHMBP008Seminář k základům pomocných věd historických I. Matejko-Peterkaz 0/2/04 2P
FPF:UHVHMBP014Dějiny středověku I H. Komárkovázk 2/1/05 3Z
FPF:UHVHMBP015Dějiny raného novověku I I. Zmetákzk 2/1/05 3Z
FPF:UHVHMBP019Dějiny středověku II D. Radekzk 2/1/05 4Z
FPF:UHVHMBP020Dějiny raného novověku II I. Korbelářovázk 2/1/05 4Z
FPF:UHVHMBP023Seminář pro bakalářskou práci I M. Pelcz 0/2/04 4P
FPF:UHVHMBP025Novodobé dějiny I M. Hochelzk 2/1/05 5Z
FPF:UHVHMBP026Nejnovější dějiny I Z. Jirásekzk 2/1/05 5Z
FPF:UHVHMBP029Seminář pro bakalářskou práci II M. Pelcz 0/2/04 5P
FPF:UHVHMBP030Novodobé dějiny II M. Pelczk 2/1/05 6Z
FPF:UHVHMBP031Nejnovější dějiny II J. Knapíkzk 2/1/05 6Z
75 kreditů

Cizí jazyk 1

* Studuje-li student jako studijní plán minor Angličtinu, nezapisuje si předmět Angličtina 1, ale předmět Němčina 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHMBP005Angličtina I M. Weissz 0/2/03 1-
FPF:UHVHMBP006Němčina I G. Rykalováz 0/2/03 1-
6 kreditů

Cizí jazyk 2

* Studuje-li student jako studijní plán minor Angličtinu, nezapisuje si předmět Angličtina 2, ale předmět Němčina 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHMBP011Angličtina II M. Weissz 0/2/03 2-
FPF:UHVHMBP012Němčina II G. Rykalováz 0/2/03 2-
6 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Student si z této skupiny vybere předměty minimálně za 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHCOBP08Základy archivnictví J. Knapíkovázk 1/1/03 2P
FPF:UHVHMBP036Dějiny starověku II K. Vymětalovázk 1/1/03 2P
FPF:UHVHMBP037Základy archeologie M. Tymonováz 1/1/03 4P
FPF:UHVHMBP052Dějiny starověku I K. Vymětalovázk 1/1/03 1P
12 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Student si z této skupiny vybere předměty minimálně za 3 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FPFZAH01Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže G. Rykalováz 0/0/6010 --
FPF:FPFZAH02Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže G. Rykalováz 0/0/103 --
FPF:FPFZAH05Čeština pro cizince J. Heczkoz 0/2/05 --
FPF:UHVHCOBP09Účast na studentské vědecké konferenci M. Pelcz 0/2/03 4-
FPF:UHVHCOBP13Publikování odborné studie M. Pelcz 0/2/03 --
FPF:UHVHMBP043Angličtina III M. Weissz 0/2/03 3-
FPF:UHVHMBP046Angličtina IV M. Weissz 0/2/03 5-
FPF:UHVHMBP053A Historical Analysis of Poland in the 20th and 21st Centuries I. Matejko-Peterkazk 1/0/05 1-
35 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů