FPF IOPbp Italština pro odbornou praxi
Název anglicky: Italian for Professional Purposes
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF IOP Italština pro odbornou praxi

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJIOPBP01Úvod do studia jazyka E. Klímovázk 1/0/03 1Z
FPF:UCJIOPBP02Praktické cvičení z italštiny 1 J. Maláz 0/5/06 1P
FPF:UCJIOPBP03Fonetika a fonologie italštiny E. Klímovázk 1/0/03 1Z
FPF:UCJIOPBP04Dějiny a reálie Itálie 1 K. Vymětalováz 1/1/03 1Z
FPF:UCJIOPBP05Praktické cvičení z italštiny 2 J. Malázk 0/4/06 2P
FPF:UCJIOPBP06Italština pro cestovní ruch 1 J. Maláz 0/2/03 2P
FPF:UCJIOPBP07Dějiny a reálie Itálie 2 T. Pavlíková Alešovázk 1/1/04 2Z
FPF:UCJIOPBP08Italská morfologie 1 E. Klímováz 1/1/04 3Z
FPF:UCJIOPBP09Italská lexikologie a lexikografie T. Pavlíková Alešovázk 1/1/04 3Z
FPF:UCJIOPBP10Praktické cvičení z italštiny 3 M. Quintilianiz 0/4/05 3P
FPF:UCJIOPBP11Italština pro cestovní ruch 2 J. Malázk 0/2/04 3P
FPF:UCJIOPBP12Přehled italské literatury 1 T. Pavlíková Alešováz 1/2/05 4Z
FPF:UCJIOPBP13Italská morfologie 2 E. Klímovázk 1/1/05 4Z
FPF:UCJIOPBP14Praktické cvičení z italštiny 4 M. Quintilianizk 0/4/06 4P
FPF:UCJIOPBP15Italština pro hospodářskou sféru 1 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 4P
FPF:UCJIOPBP16Odborná praxe 1 J. Maláz 160 hod / sem.5 4-
FPF:UCJIOPBP17Italská syntax E. Klímovázk 1/1/05 5Z
FPF:UCJIOPBP18Přehled italské literatury 2 T. Pavlíková Alešovázk 1/2/06 5Z
FPF:UCJIOPBP19Praktické cvičení z italštiny 5 R. Kovalikováz 0/2/03 5P
FPF:UCJIOPBP20Italština pro hospodářskou sféru 2 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 5P
FPF:UCJIOPBP21Odborná praxe 2 J. Maláz 160 hod / sem.5 5-
FPF:UCJIOPBP22Obchodní a úřední korespondence T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 6P
FPF:UCJIOPBP23Odborná praxe 3 J. Maláz 160 hod / sem.5 6-
FPF:UCJIOPBP24Seminář k bakalářské práci T. Pavlíková Alešováz 0/2/05 6-
104 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
stanovení minimálního počtu předmětů nebo minimálního počtu kreditů: min. 21 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJIOPBP25Fonetická cvičení E. Klímovázk 0/2/04 1P
FPF:UCJIOPBP26Nácvik psaní 1 R. Kovalikováz 0/2/03 1P
FPF:UCJIOPBP27Úvod do studia literatury T. Pavlíková Alešovázk 0/2/04 2Z
FPF:UCJIOPBP28Nácvik psaní 2 R. Kovalikováz 0/2/03 2P
FPF:UCJIOPBP29Italská kultura 1 M. Quintilianiz 0/2/03 3P
FPF:UCJIOPBP30Práce s odborným textem T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 3P
FPF:UCJIOPBP31Italská kultura 2 M. Quintilianizk 0/2/04 4P
FPF:UCJIOPBP32Překladové cvičení 1 E. Klímováz 0/2/04 4P
FPF:UCJIOPBP33Akademické psaní M. Quintilianiz 0/2/03 4P
FPF:UCJIOPBP34Překladové cvičení 2 E. Klímováz 0/2/04 5P
FPF:UCJIOPBP35Italský jazykový seminář 1 E. Klímováz 0/2/04 5Z
FPF:UCJIOPBP36Současná italská próza 1 T. Pavlíková Alešováz 0/2/04 5Z
FPF:UCJIOPBP37Praktické cvičení z italštiny 6 R. Kovalikováz 0/2/03 6P
FPF:UCJIOPBP38Italský jazykový seminář 2 E. Klímovázk 0/2/05 6Z
FPF:UCJIOPBP39Současná italská próza 2 T. Pavlíková Alešovázk 0/2/05 6Z
FPF:UCJIOPBP40Italské kraje J. Maláz 0/2/03 6P
59 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVB – Znalosti a dovednosti pro praxi

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
stanovení minimálního počtu předmětů nebo minimálního počtu kreditů: min. 21 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJIOPBP43Prezentační dovednosti L. Prágerz 0/2/03 2-
FPF:UCJIOPBP46Úvod do teorie a praxe překladu L. Prágerz 1/0/02 3-
FPF:UCJIOPBP51Tlumočnický seminář E. Klímováz 0/2/03 6-
FPF:UCJOPBP001Celoživotní systematické učení J. Nálepováz 0/1/02 1-
FPF:UCJOPBP002Obchodní komunikace J. Horákzk 0/2/04 1-
FPF:UCJOPBP003Firemní kultura a týmová práce J. Weidlováz 0/1/02 2-
FPF:UCJOPBP004Finanční gramotnost K. Stankeovázk 0/2/04 3-
FPF:UCJOPBP005Kulturní management P. Rotreklz 0/2/03 4-
FPF:UCJOPBP006Geografie cestovního ruchu J. Malázk 0/2/04 5-
FPF:UCJOPBP007Fondy EU a projektové řízení J. Nálepovázk 0/2/04 5-
FPF:UCJOPBP008Přijímací pohovor a jak se orientovat na trhu J. Nálepováz 0/2/03 6-
34 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVB – Cizí jazyky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
stanovení minimálního počtu předmětů nebo minimálního počtu kreditů: min. 21 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJIOPBP52Angličtina 1 R. Kronz 0/2/03 1-
FPF:UCJIOPBP53Angličtina 2 R. Kronzk 0/2/04 2-
FPF:UCJIOPBP54Angličtina 3 R. Kronz 0/2/03 3-
FPF:UCJIOPBP55Angličtina 4 R. Kronzk 0/2/04 4-
FPF:UCJIOPBP56Angličtina 5 R. Kronz 0/2/03 5-
FPF:UCJIOPBP57Angličtina 6 R. Kronzk 0/2/04 6-
FPF:UCJIOPBP58Němčina 1 G. Rykalováz 0/2/03 1-
FPF:UCJIOPBP59Němčina 2 G. Rykalovázk 0/2/04 2-
FPF:UCJIOPBP60Němčina 3 G. Rykalováz 0/2/03 3-
FPF:UCJIOPBP61Němčina 4 G. Rykalovázk 0/2/04 4-
FPF:UCJIOPBP62Němčina 5 G. Rykalováz 0/2/03 5-
FPF:UCJIOPBP63Němčina 6 G. Rykalovázk 0/2/04 6-
42 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů