FPF CJLMAnp Český jazyk a literatura - MAIOR
Název anglicky: Czech language and literature - MAIOR
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FPF CJLnp Český jazyk a literatura

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška zahrnuje následující součásti:
I. Obhajoba diplomové práce
II. Český jazyk a literatura – odpovídá zejména předmětům PZ: Mluvnice současné češtiny, Textová lingvistika,
Vývoj spisovné češtiny, Lingvistická metodologie, Language situation in Central Europe – past and present, Česká
literatura po roce 1989, Regionální literatura, Interpretační seminář k literatuře 20. století, Metody literární historie,
Literární estetika.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Zdeněk Bár – kapitola z regionální literatury
Hermeneutika dějinného a její aplikace v literární vědě
Jan Balabán v kontextu české povídky 90. let
Autobiografické prózy Heleny Malířové
Diskuse o angažované poezii v současné české literatuře
Charakteristika mluvy mládeže (ve vybraných komunikačních situacích)
Syntaktické zvláštnosti vybrané staročeské/barokní památky
Vlastnosti elektronického textu (vybrané slohové oblasti)
Specifika syntaxe mluvené češtiny
Hláskoslovné a morfologické adaptace přejímek v současné češtině

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLNP01Metody literární historie L. Martinekzk 1/2/06 1Z
FPF:UBKCJLNP02Textová lingvistika M. Vondráčekzk 2/2/06 1Z
FPF:UBKCJLNP05Literární estetika M. Zelinskýzk 2/0/05 2Z
FPF:UBKCJLNP06Lingvistická metodologie Z. Holubzk 1/2/06 2Z
FPF:UBKCJLNP07Literatury českého středověku a raného novověku J. Sichálekzk 1/2/05 4P
FPF:UBKCJLNP09Diplomový seminář 1 S. Schneiderováz 0/1/03 2P
FPF:UBKCJLNP10Vývoj spisovné češtiny M. Vondráčekzk 2/1/05 3Z
FPF:UBKCJLNP11Language situation in Central Europe – past and present K. Dufkovázk 2/0/05 3P
FPF:UBKCJLNP12Interpretační seminář k literatuře 20. století M. Tichýz 0/2/04 3P
FPF:UBKCJLNP14Diplomový seminář 2 S. Schneiderováz 0/2/04 3P
FPF:UBKCJLNP15Mluvnice současné češtiny M. Vondráčekzk 2/1/05 4Z
FPF:UBKCJLNP19Diplomový seminář 3 S. Schneiderováz 0/2/04 4P
FPF:UBKVKKNP02Česká literatura po roce 1989 L. Martinekzk 2/2/06 3Z
64 kreditů

Povinně volitelné předměty

Podmínka pro splnění této skupiny: 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLNP20Kapitoly z moderní lyriky M. Tichýz 0/2/03 1-
FPF:UBKCJLNP21Tělo, gender, řeč, komika J. Sichálekz 0/2/03 3-
FPF:UBKCJLNP22Dějiny české lingvistiky S. Schneiderováz 2/0/03 2-
FPF:UBKCJLNP23Český jazyk v komunikační praxi S. Schneiderováz 0/2/04 2-
FPF:UBKCJLNP24Přednáška ze srovnávací a historické jazykovědy v angličtině R. Sukačz 1/0/03 2-
FPF:UBKCJLNP25Přednáška ze srovnávací a historické jazykovědy v němčině R. Sukačz 1/0/03 4-
FPF:UBKCJLNP26Publikační činnost L. Martinekz 6 --
FPF:UBKCJLNP27Zahraniční bohemistická stáž L. Martinekz 6 --
FPF:UBKVKKNP12Současná česká poezie J. Chrobákzk 1/1/04 1-
FPF:UBKVKKNP13Vývoj a současnost knižní kultury J. Brožovská Onderkovázk 1/2/04 3-
FPF:UBKVKKNP28Současná česká próza J. Chrobákzk 1/1/04 4-
43 kreditů