Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. STARZYCZNÁ, Halina a Radka BAUEROVÁ. Ekonomika obchodu: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021.
 2. KVÍČALA, Daniel a Halina STARZYCZNÁ. E-STORE OWNERS' PERCEPTION OF CUSTOMER E-LOYALTY. In Jarmila ŠEBESTOVÁ, Roman ŠPERKA, Petr SUCHÁNEK, Šárka ČEMERKOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Radka BAUEROVÁ, Jiří MAZUREK and Radim DOLÁK. DECISION MAKING FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. 3rd. Karviná: r: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2021. s. 328-341, 12 s. ISBN 978-80-7510-456-4.
 3. STARZYCZNÁ, Halina a Radka BAUEROVÁ. Obchodní organizace: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. ISBN 978-80-7510-448-9.
 4. LANGEROVÁ, Adéla, Halina STARZYCZNÁ a Šárka ZAPLETALOVÁ. Using the Analytical Part of CRM in Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic. Central European Business Review. Praha, 2021, roč. 10, č. 3, s. 67-89. ISSN 1805-4854. doi:10.18267/j.cebr.262.
 5. 2020

 6. KVÍČALA, Daniel a Halina STARZYCZNÁ. Exploring Customers' E-loyalty In Czech B2C E-commerce. In Pavel Ondra. Exploring Customers' E-loyalty In Czech B2C E-commerce. Zlín: DOKBAT 2020 - 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, 2020. s. 332-342. ISBN 978-80-7454-935-9. doi:10.7441/dokbat.2020.28.
 7. ZAPLETALOVÁ, Šárka, Halina STARZYCZNÁ a Dalibor ŠIMEK. Inovace v podmínkách České republiky. 1. vydání. Karviná: SU OPF, 2020. 94 s. ISBN 978-80-7510-411-3.
 8. LANGEROVÁ, Adéla a Halina STARZYCZNÁ. Komunikace se zákazníky v rámci architektury CRM v MSP v českých firmách. Economics Management Innovation. Olomouc, 2020, roč. 12, č. 3, s. 20-35. ISSN 1804-1299.
 9. KVÍČALA, Daniel a Halina STARZYCZNÁ. Loajalita zákazníků v e-commerce. Karviná: SU OPF, 2020. 25 s. Working Papers in Interdisciplinary Economics.
 10. STARZYCZNÁ, Halina a Michal STOKLASA. Mezinárodní marketing: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020.
 11. 2019

 12. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina, Martin KLEPEK, Halina STARZYCZNÁ, Michal STOKLASA, Radka BAUEROVÁ, Veronika BRACINÍKOVÁ, Adéla LANGEROVÁ a Radka KUBALOVÁ. Akceptace technologie z pohledu marketingových nástrojů. 1. vydání. Praha: Professional Publishing s.r.o., 2019. 152 s. ISBN 978-80-88260-36-3.
 13. LANGEROVÁ, Adéla a Halina STARZYCZNÁ. Customer relationship management in small and medium-sized enterprises of the Moravian-Silesian region: Qualitative research. Acta academica karviniensia. Karviná, 2019, roč. 19, č. 2, s. 42-54. ISSN 1212-415X. doi:10.25142/aak.2019.013.
 14. CHROMČÁKOVÁ, Adéla a Halina STARZYCZNÁ. Strategic part of CRM architecture in small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. In Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises. Karviná: Slezská univerzita v Opavě. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019. s. 130-139. ISBN 978-80-7510-339-0.
 15. STARZYCZNÁ, Halina a Adéla CHROMČÁKOVÁ. Vztahový marketing a CRM: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2019. 192 s. ISBN 978-80-7510-369-7.
 16. 2018

 17. KOSTKOVÁ, Miroslava a Halina STARZYCZNÁ. Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita Obchodně podnikatelská faulta Karviná, 2018. 167 s. ISBN 978-80-7510-307-9.
 18. 2017

 19. STOKLASA, Michal a Halina STARZYCZNÁ. Consumer Ethnocentrism of Moravian-Silesian Region: comparison of CETSCALE research 2013/17. In XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách sborník příspěvků. Neuveden: Neuveden, 2017. s. 590-597, 7 s. ISBN 978-80-210-8586-2.
 20. STARZYCZNÁ, Halina a Adéla CHROMČÁKOVÁ. PREFERENCES AMONG ONLINE/OFFLINE COMMUNICATION IN SMALL AND MEDIUM SIZED CZECH ENTERPRISES USING CRM. In Proceedings from International Scientific Conference Marketing Identity. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. s. 101-114, 11 s. ISBN 978-80-8105-917-9.
 21. STARZYCZNÁ, Halina, Pavlína PELLEŠOVÁ a Michal STOKLASA. The Comparison of Customer Relationship Management (Crm) in Czech Small and Medium Enterprises According to Selected Characteristics in the Years 2015, 2010 and 2005. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. 2017, roč. 65, č. 5, s. 1767-1777. ISSN 2464-8310.
 22. CHROMČÁKOVÁ, Adéla, Halina STARZYCZNÁ a Michal STOKLASA. THE LEVEL OF SELECTED CRM AREAS IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN THE CZECH REPUBLIC. Forum Scientiae Oeconomia. 2017, roč. 5, č. 4, s. 59-70. ISSN 2300-5947.
 23. 2013

 24. STARZYCZNÁ, Halina. Ekonomika obchodu: Pro prezenční formu studia. Karviná, 2013. ISBN 978-80-7248-846-9.
 25. STARZYCZNÁ, Halina, Michal STOKLASA, Miroslava HECZKOVÁ a Pavlína PELLEŠOVÁ. Využití vztahového marketingu v podnikání malých a středních firem. Karviná: SU OPF Karviná, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7248-936-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 02:27