Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MARTINEK, Libor. Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki. 2021.
  Název česky: Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko
  Název anglicky: Libor Martinek et al. Czech and Polish Literary Baroque - Czeski i polski barok literacki. Opava: Silesian University, 2021
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Baroque; Poland; Czech lands; Slovakia; Literature; Sarbiewski
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 15. 3. 2022 10:51.
 2. MARTINEK, Libor. Maciej Kazimierz Sarbiewski v české a slovenské literatuře. In Libor Martinek. Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2021. s. 65-72. žádná. ISBN 978-80-7510-435-9.
  Název česky: Maciej Kazimierz Sarbiewski v české a slovenské literatuře
  Název anglicky: Maciej Kazimierz Sarbiewski in Czech and Slovak Literature
  RIV/47813059:19240/21:A0000947 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Baroque; Poland; Czech lands; Slovakia; Literature; Sarbiewski
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 15. 3. 2022 10:13.
 3. 2020

 4. MARTINEK, Libor. Paweł Kubisz. Monografie. 1. vyd. Polsko: Wydawnictwo ATUT, 2020. 457 s. ISBN 978-83-7977-507-1.
  Název česky: Paweł Kubisz. Monografie
  Název anglicky: Paweł Kubisz. Monograph
  RIV/47813059:19240/20:A0000773 Odborná kniha. čeština. Polsko.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Paweł Kubisz. Monograph. Cieszyn Silesia. National Minorities.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 16. 3. 2021 17:33.
 5. MARTINEK, Libor. Symbolika trávy v tvorbě Henryka Jasiczka. In Michal Fránek. Michal Fránek et al. (eds.). Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k narozeninám. 1. vyd. Praha: ÚČL AV ČR, 2020. s. 136-143. ISBN 978-80-88069-98-0.
  Název česky: Symbolika trávy v tvorbě Henryka Jasiczka
  Název anglicky: Symbolism of grass in the work of Henryk Jasiczka
  RIV/47813059:19240/20:A0000774 Stať ve sborníku. čeština. Česká republika.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Jiří Trávníček; anniversary; collection of studies; literary science
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 17. 3. 2021 11:05.
 6. 2019

 7. MARTINEK, Libor. K recepci díla Macieje Kazimierza Sarbiewského v českých zemích a na Slovensku. Jazyk a kultúra. Prešov: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU, 2019, roč. 10, 39-40, s. 30-36. ISSN 1338-1148.
  Název česky: K recepci díla Macieje Kazimierza Sarbiewského v českých zemích a na Slovensku
  Název anglicky: To the reception of the work of Maciej Kazimierz Sarbiewski in the Czech lands and in Slovakia
  RIV/47813059:19240/19:A0000781 Článek v odborném periodiku. čeština. Slovensko.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Maciej Kazimierz Sarbiewski; Baroque; Jesuits; Poland; Slovakia; Czech lands
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 18. 3. 2021 16:10.
 8. MARTINEK, Libor. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1991. Část III. Srpen 1989 – únor 1991. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B. Opava: Slezské zemské muzeum, 2019, roč. 68, č. 2, s. 183-190. ISSN 1211-3131.
  Název česky: Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1991. Část III. Srpen 1989 – únor 1991.
  Název anglicky: Correspondence of Wilhelm Przeczek with Jindřich Zogata from 1981–1991. Part III. August 1989 - February 1991.
  RIV/47813059:19240/19:A0000780 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Wilhelm Przeczek; Jindřich Zogata; correspondence; Czechoslovakia; totality; political standardization; neostalinism; culture; prohibition of publication
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 18. 3. 2021 15:58.
 9. MARTINEK, Libor. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Část II. Leden 1988 – červenec 1989. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě., 2019, roč. 68, č. 1, s. 72-83. ISSN 1211-3131.
  Název česky: Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Část II. Leden 1988 – červenec 1989.
  Název anglicky: Correspondence of Wilhelm Przeczek with Jindřich Zogata from 1981–1992. Part II. January 1988 - July 1989.
  RIV/47813059:19240/19:A0000467 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Correspondence Edition Wilhelm Przeczek Jindrich Zogata Czech Teschen region
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 23. 4. 2020 15:47.
 10. MARTINEK, Libor. Korespondence Wilhelma Przeczka s Wiesławem Kazaneckým. Jazyk a kultúra. Prešov: Prešovská univerzita, 2019, roč. 10, 37–38, s. 30-35. ISSN 1338-1148.
  Název česky: Korespondence Wilhelma Przeczka s Wiesławem Kazaneckým
  Název anglicky: Wilhelm Przeczek's correspondence with Wiesław Kazanecki
  RIV/47813059:19240/19:A0000469 Článek v odborném periodiku. čeština. Slovensko.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: edition correspondence writers Wilhelm Przeczek Wieslaw Kazanecki Czech Teschen Białystok
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 23. 4. 2020 15:53.
 11. MARTINEK, Libor. Literatura a hudba v intermediální perspektivě. Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, roč. 73, č. 3961, s. 137-152. ISSN 0137-1150.
  Název česky: Literatura a hudba v intermediální perspektivě
  Název anglicky: Literature and music in an intermediality perspective
  RIV/47813059:19240/19:A0000782 Článek v odborném periodiku. čeština. Polsko.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: literature; music; interdisciplinarity; discourse; intermediality
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 18. 3. 2021 16:35.
 12. MARTINEK, Libor. Literature reflecting on Frederic Chopin´s visits to the spa towns of western Czechia. Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2019, sv. 52, č. 1, s. 325-344. ISSN 1505-9057.
  Název česky: Literární reflexe pobytu Fryderyka Chopina v západočeských lkázních
  Název anglicky: Literature reflecting on Frederic Chopin´s visits to the spa towns of western Czechia.
  RIV/47813059:19240/19:A0000470 Článek v odborném periodiku. angličtina. Polsko.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Fryderyk Chopin romanticism music West Bohemian spas literary reflection Czech literature Polish literature
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 23. 4. 2020 15:54.
 13. MARTINEK, Libor. Poetika smrti v raném díle Bohuslava Reynka. Slavica Wratislaviensia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2019, CLXVIII, č. 13, s. 289-301. ISSN 0137-1150.
  Název česky: Poetika smrti v raném díle Bohuslava Reynka
  Název anglicky: Poetics of death in the early work of Bohuslav Reynek
  RIV/47813059:19240/19:A0000468 Článek v odborném periodiku. čeština. Polsko.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Poetics death Bohuslav Reynek Czech poetry
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 23. 4. 2020 15:53.
 14. 2018

 15. MARTINEK, Libor. Edycje samizdatu na północnych Morawach i konsekwencje rozpowszechniania drugiego obiegu. In B. Bakuła – A. Matusiak – E. Tyszkowska-Kasprzak. Od „Zapisu“ do... zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991. 1. vyd. Wrocław: Wydawnictwo KEW, 2018. s. 325-338. ISBN 978-83-7893-243-7.
  Název česky: Samizdatové edice na severní Moravě a důsledky šíření samizdatu
  Název anglicky: Samizdat editions in northern Moravia and the consequences of spreading samizdat
  RIV/47813059:19240/18:A0000318 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. polština. Polsko.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Samizda; Czechoslovakia; North Moravian Region; Independent Czech Literature; translations
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 10:01.
 16. MARTINEK, Libor. Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka. Slavica Wratislaviensia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2018, CLXVI, č. 3821, s. 109-119. ISSN 0239-6661.
  Název česky: Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka
  Název anglicky: Mining Theme in Poetry by Wilhelm Przeczek
  RIV/47813059:19240/18:A0000309 Článek v odborném periodiku. polština. Polsko.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Wilhelm Przeczek; house; home; identity; borderland literature; the Polish national minority; Czech Cieszyn Silesia
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 08:41.
 17. MARTINEK, Libor. Joseph von Eichendorff v české a světové hudbě. In Martinek, L. Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 119-126. ISBN 978-80-7510-320-8.
  Název česky: Joseph von Eichendorff v české a světové hudbě
  Název anglicky: Joseph von Eichendorff in Czech and World Music
  RIV/47813059:19240/18:A0000317 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Joseph von Eichendorff; poetry; music; musical setting; composing; interdisciplinarity
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 14:11.
 18. MARTINEK, Libor. Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 320 s. ISBN 978-80-7510-320-8.
  Název anglicky: Joseph von Eichendorff (1788–1857) and Czech-Polish Cultural and Artistic Borderlands
  RIV/47813059:19240/18:A0000631 Editorství odborné knihy. čeština. Česká republika.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Joseph von Eichendorff; poetry; music; musical setting; composing; interdisciplinarity
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 16. 3. 2021 17:39.
 19. MARTINEK, Libor. K historii literatury na Karvinsku do roku 1945. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 115-128. ISSN 1212-1509.
  Název česky: K historii literatury na Karvinsku do roku 1945
  Název anglicky: The history of literature in Karviná Region until 1945
  RIV/47813059:19240/18:A0000307 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Karviná; region; literature; cultural relations; literary history
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 08:32.
 20. MARTINEK, Libor. K poetice Łysohorského poezie během války. In Tichým, M. – Sichálek, J. Mezi kritikou a poezií : Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 133-163. ISBN 978-80-7510-314-7.
  Název česky: K poetice Łysohorského poezie během války
  Název anglicky: The poetics of Łysohorsky poetry during the war
  RIV/47813059:19240/18:A0000314 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Óndra Łysohorsky; poetry; poetic poetics; World War II; emigration
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 09:12.
 21. MARTINEK, Libor. K současnému hodnocení některých endocentrických směrů v polské literární vědě. Litikon. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, roč. 3, č. 1, s. 88-94. ISSN 2453-8507.
  Název česky: K současnému hodnocení některých endocentrických směrů v polské literární vědě
  Název anglicky: Concurrent evaluation of some endocentric trends in Polish literary science
  RIV/47813059:19240/18:A0000313 Článek v odborném periodiku. čeština. Slovensko.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Literary science; Marxism; Poland; Henryk Markiewicz; cultural heritage
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 09:05.
 22. MARTINEK, Libor. K současnému hodnocení některých ergocentrických směrů v polské literární vědě. Litikon. Časopis pre výskum literatúry. Nitra: UKF v Nitre, 2018, roč. 3, č. 2, s. 216-221. ISSN 2453-8507.
  Název česky: K současnému hodnocení některých ergocentrických směrů v polské literární vědě.
  Název anglicky: On the contemporary evaluation of some ergocentric trends in Polish literary science.
  RIV/47813059:19240/18:A0000634 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Poland; literary science; ergocentric trends; Polish literary science
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 17. 3. 2021 10:54.
 23. MARTINEK, Libor. K tvorbě pro děti lyrického harmonizátora Henryka Jasiczka. Studia Filologiczne. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2018, roč. 6, podzim, s. 157-169. ISSN 1689-4657.
  Název česky: K tvorbě pro děti lyrického harmonizátora Henryka Jasiczka
  Název anglicky: The work for children of the lyrical harmonizer Henryk Jasiczek
  RIV/47813059:19240/18:A0000312 Článek v odborném periodiku. čeština. Polsko.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Henryk Jasiczek; Polish literature; poetry; literature for children; Teschen Silesia
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  CHYBA! ISSN není platné.

  Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 08:56.
 24. MARTINEK, Libor. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Část I. Léta 1981–1987. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B. Opava.: Slezské zemské muzeum v Opavě., 2018, roč. 67, 1–3, s. 167-192. ISSN 1211-3131.
  Název česky: Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Část I. Léta 1981–1987.
  Název anglicky: Correspondence of Wilhelm Przeczek with Jindřich Zogata from 1981–1992. Part I. 1981–1987.
  RIV/47813059:19240/18:A0000633 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Correspondence; editions; writers; Wilhelm Przeczek; Jidřich Zogata; Czech Cieszyn Silesia
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 17. 3. 2021 10:48.
 25. MARTINEK, Libor. Polský kulturně-společenský časopis Sztorcem z českého Těšínska : Most nebo bariéra vzájemného porozumění? In Kubíček, T. – Wiendl, J. Obrazy kultury a společnosti v období první republiky : Periodický tisk v letech 1918–1938. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018. s. 244-258. ISBN 978-80-7051-267-8.
  Název česky: Polský kulturně-společenský časopis Sztorcem z českého Těšínska : Most nebo bariéra vzájemného porozumění?
  Název anglicky: Polish cultural and social magazine Sztorcem from Czech Těšín Silesia : Bridge or barrier of mutual understanding?
  RIV/47813059:19240/18:A0000315 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Sztorcem (On Sharp); magazines; Polish literature; Czechoslovakia; interwar period; Czech Cieszyn Silesia
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Jan Heczko, Ph.D., učo 24288. Změněno: 26. 3. 2019 09:21.
 26. MARTINEK, Libor. Wilhelm Przeczek : monografie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2018. 424 s. ISBN 978-83-7977-360-2.
  Název česky: Wilhelm Przeczek : monografie
  Název anglicky: Wilhelm Przeczek : The Monograph
  RIV/47813059:19240/18:A0000306 Odborná kniha. čeština. Polsko.
  Martinek, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Wilhelm Przeczek; region; literature; cultural relations; literary history
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Změněno: 18. 3. 2021 15:44.
 27. 2017

 28. MARTINEK, Libor. Adam Mickiewicz. In Baron, Roman – Michalska, Małgorzata. Śladami Polaków w Pradze. XIX – XXI wiek. Szkice i portréty historyczno-literackie. 1. vyd. Praha: Klub Polski w Pradze, 2017. s. 31-37. ISBN 978-80-270-2131-4.
  Název anglicky: Adam Mickiewicz
  RIV/47813059:19240/17:A0000073 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. polština. Česká republika.
  MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Adam Mickiewicz; Polish literature; Bohemia; emigration; against-scrap uprising
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 14. 3. 2018 17:25.
 29. MARTINEK, Libor. Aniela Kupiec – spisovatelka píšící v těšínském nářečí. Jazyk a kultúra. Prešov (Slovensko): Filozofická fakulta Prešovskej univ., 2017, roč. 8, 29-30, s. 91-102. ISSN 1338-1148.
  URL
  Název anglicky: Aniela Kupiec - writer writing in Teschen dialect
  RIV/47813059:19240/17:A0000088 Článek v odborném periodiku. čeština. Slovensko.
  MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Aniela Kupiec; Polish literature; poetry; dialect; Teschen Silesia
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 08:30.
 30. MARTINEK, Libor. Manfred Kridl a polská literární věda. Litikon. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, roč. 2, č. 1, s. 294-298. ISSN 2453-8507.
  Název anglicky: Manfred Kridl and Polish literary science
  RIV/47813059:19240/17:A0000092 Článek v odborném periodiku. čeština. Slovensko.
  MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Polish literary science; tradition; present; Lvov-Warsaw School
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 08:43.
 31. MARTINEK, Libor. Nástin interdisciplinárních výzkumů v rámci vývoje a současnosti polské literární sémiotiky. Litikon. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, roč. 2, č. 1, s. 114-123. ISSN 2453-8507.
  Název anglicky: Outline of interdisciplinary research in the development and present Polish literary semiotics
  RIV/47813059:19240/17:A0000091 Článek v odborném periodiku. čeština. Slovensko.
  MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Semiotics; tradition; present; Lvov-Warsaw School; philosophy; logic; literary semiotics; cultural semiotics
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 08:40.
 32. MARTINEK, Libor. Paweł Hulka-Laskowski – stavitel mostů mezi národy. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 39-60. ISSN 1212-1509.
  Název anglicky: Paweł Hulka-Laskowski – builder of bridges between peoples
  RIV/47813059:19240/17:A0000068 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Paweł Hulka-Laskowski; nation; literature; international relations
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 14. 3. 2018 15:05.
 33. MARTINEK, Libor. Pomíjivé dny Piotra Horzyka. Těšínsko. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2017, roč. 60, č. 1, s. 61-66. ISSN 0139-7605.
  Název anglicky: The odd days of Piotr Horzyk
  RIV/47813059:19240/17:A0000071 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Piotr Horzyk; poetry; Polish minority; literature; Teschen
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 08:44.
 34. MARTINEK, Libor. Překlady díla Stanisława Lema do češtiny a slovenštiny. Jazyk a kultúra. Prešov (Slovensko): Filozofická fakulta Prešovskej univ., 2017, roč. 8, 31-32, s. 88-94. ISSN 1338-1148.
  URL
  Název anglicky: Translations of Stanislaw Lem's work into Czech and Slovak
  RIV/47813059:19240/17:A0000089 Článek v odborném periodiku. čeština. Slovensko.
  MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Stanisław Lem; translations; Czech; Slovak; reception
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 08:34.
 35. MARTINEK, Libor a Zuzana HÁJKOVÁ. Samizdaty a filozofické semináře Milana Jelínka. In Pavelková, Jindra - Vintrová, Tereza - Hudecová, Zuzana. Bibliograf mezi regály: k životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2017. s. 156-170. ISBN 978-80-7051-242-5.
  Název anglicky: Samizdats and philosophical seminars by Milan Jelínek
  RIV/47813059:19240/17:A0000094 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí) -- Hájková, Zuzana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Milan Jelínek; samizdat; Czech literature; European literature; emigration literature; dissent; housing seminars
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 09:11.
 36. MARTINEK, Libor. Spisovatelé inspirovaní Jesenickem a autoři narození na Jesenicku. Sborník bruntálského muzea. Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 3-39. ISSN 1801-2205.
  Název anglicky: Writers inspired by the Jeseníky region and authors born in the Jeseníky region
  RIV/47813059:19240/17:A0000093 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Czech literature; German literature; writers; inspiration; Jeseníky region
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 16. 3. 2018 09:02.
 37. MARTINEK, Libor. Vyloučený básník Henryk Jasiczek. K osudu a dílu nejvýznamnějšího poválečného básníka českého Těšínska za tzv. normalizace v Československu 70. let. Studia Slavica. Ostrava - Opole: Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2017, roč. 21, č. 1, s. 41-48. ISSN 1803-5663.
  Název anglicky: Excluded poet Henryk Jasiczek. The fate and the work of the most important poet of postwar Czech Těšín region during so-called normalization in Czechoslovakia in 70s
  RIV/47813059:19240/17:A0000069 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  MARTINEK, Libor (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Henryk Jasiczek; Polish literature; Czech literature; poetry; Cieszyn Silesia
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Martin Tichý, Ph.D., učo 23701. Změněno: 14. 3. 2018 15:04.
Zobrazeno: 30. 1. 2023 21:40