FPF KDDPbp Kulturní dramaturgie v divadelní praxi
Název anglicky: Cultural Dramaturgy in the theatre practice
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF KDDP Kulturní dramaturgie v divadelní praxi

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKKDBP001Scénická propedeutika H. Zahirovićzk 2/2/04 1Z
FPF:UBKKDBP002Divadlo v kontextu západní kultury J. Cindlerovázk 2/1/04 1Z
FPF:UBKKDBP003Divadelní festival I H. Zahirovićzk 0/2/03 1P
FPF:UBKKDBP004Zpravodajsko-publicistický seminář I M. Horsákováz 0/2/03 1P
FPF:UBKKDBP005Filozofie I P. Slováčekz 1/1/02 1-
FPF:UBKKDBP006Cizí jazyk 1 G. Entlováz 0/2/03 1-
FPF:UBKKDBP007Počítačová gramotnost K. Pupákováz 1/1/02 1-
FPF:UBKKDBP008Dramaturgie kulturních projektů M. Zelinskýz 2/1/04 2Z
FPF:UBKKDBP009Divadelní vnímání J. Cindlerováz 0/2/03 2Z
FPF:UBKKDBP010Zpravodajsko-publicistický seminář II M. Horsákováz 0/2/03 2P
FPF:UBKKDBP011Filozofie II P. Slováčekzk 1/1/04 2-
FPF:UBKKDBP012Odborná praxe I J. Cindlerováz 0/0/0 240 hod/sem.8 2-
FPF:UBKKDBP013Cizí jazyk 2 G. Entlovázk 0/2/03 2-
FPF:UBKKDBP014Divadlo v české kultuře J. Cindlerovázk 2/1/04 3Z
FPF:UBKKDBP015Seminář divadelní tvorby I H. Zahirovićz 0/2/04 3Z
FPF:UBKKDBP016Divadelní festival II H. Zahirovićzk 0/2/03 3P
FPF:UBKKDBP017Teorie divadla a jeho složek J. Cindlerovázk 2/0/04 4Z
FPF:UBKKDBP018Kultura scénování a scénická kultura J. Cindlerováz 1/2/03 4Z
FPF:UBKKDBP019Tvůrčí projekt I H. Zahirovićz 0/0/0 4 týdny/sem.4 4P
FPF:UBKKDBP020Management kultury a fundrasing M. Zelinskýz 1/1/03 4P
FPF:UBKKDBP021Odborná praxe II J. Cindlerováz 0/0/0 240 hod/sem.8 4-
FPF:UBKKDBP022Současné divadlo P. Bergmannovázk 2/1/04 5Z
FPF:UBKKDBP023Herectví pro animační praxi H. Zahirovićz 1/2/04 5Z
FPF:UBKKDBP024Seminář k bakalářské práci 1 P. Bergmannováz 0/2/06 5P
FPF:UBKKDBP025Týmová práce P. Bergmannovázk 1/2/03 5-
FPF:UBKKDBP026Seminář uměleckého vzdělávání J. Cindlerováz 0/2/04 6Z
FPF:UBKKDBP027Teorie umění a estetika M. Zelinskýzk 2/0/03 6Z
FPF:UBKKDBP028Seminář k bakalářské práci 2 H. Zahirovićz 0/2/06 6P
109 kreditů

Povinně volitelné předměty A- skupina 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKKDBP029Divadelní festival III H. Zahirovićzk 0/2/03 5P
FPF:UBKKDBP030Tvůrčí projekt II M. Horsákováz 0/0/0 4 týdny/sem.3 5P
FPF:UBKKDBP031Seminář divadelní tvorby II H. Zahirovićz 0/2/03 4P
FPF:UBKKDBP032Základy divadelní dramaturgie H. Zahirovićzk 1/2/03 2P
FPF:UBKKDBP033Dramatická výchova – základy oboru J. Cindlerováz 1/1/03 2P
15 kreditů

Povinně volitelné předměty A- skupina 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBP15Novější světová literatura R. Glabazňazk 2/0/03 1P
FPF:UBKCJLBP25Kultura řeči S. Schneiderováz 1/2/04 5P
FPF:UBKCJLBP46Tvůrčí psaní J. Chrobákz 0/2/03 2P
FPF:UBKKDBP035Literární komunikace M. Tichýzk 2/0/04 3P
FPF:UBKKDBP038Seminář kulturní publicistiky P. Bergmannováz 0/2/03 4P
17 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLBP17Literatura v intermediální perspektivě 1 L. Martinekz 2/2/04 1-
FPF:UBKCJLBP41Starší světová literatura J. Sichálekzk 2/0/03 5-
FPF:UBKKDBP040Psychologie reklamy K. Konczynaz 1/1/03 1-
FPF:UBKKDBP041Masová komunikace M. Novotnýz 1/1/03 1-
FPF:UBKKDBP042Žurnalistické praktikum M. Horsákováz 0/2/03 3-
FPF:UBKKDBP043Public Relations P. Bergmannováz 1/1/03 3-
FPF:UBKKDBP044Ateliér scénáristické tvorby S. Schupplerováz 0/2/03 3-
FPF:UBKKDBP045Literatura v intermediální perspektivě II L. Martinekzk 2/2/04 2-
FPF:UBKKDBP046Dramaterapie H. Volkmerováz 1/1/03 2-
FPF:UBKKDBP047Základy uměleckého přednesu a veřejných mluvních projevů G. Zelená Sittováz 0/2/04 2-
FPF:UBKKDBP048Hudební dramaturgie a mimořádné projekty E. Mikuláškováz 1/1/03 4-
FPF:UBKKDBP049Překladatelská dílna A. Matouškováz 0/2/02 4-
FPF:UBKKDBP050Seminář divadelní produkce T. Suchánekz 0/2/03 4-
FPF:UBKKDBP051Multimédia a internet M. Novotnýz 0/2/02 6-
43 kreditů