Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Ilona MATEJKO-PETERKA, Michaela TVARŮŽKOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Begräbniskultur an den Höfen der Herzöge von Liegnitz-Brieg in der frühen Neuzeit. Beiträge und Materialen. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 726 s. ne. ISBN 978-80-7510-496-0.
  Název česky: Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu
  Název anglicky: Funeral Culture of the Liegnitz-Brieg Ducal Courts of the Early Modern Period. Contributions and Materials on the Topic
  RIV: Odborná kniha. němčina. Česká republika.
  Korbelářová, Irena (203 Česká republika, garant, domácí) -- Dluhošová, Radmila (203 Česká republika, domácí) -- Matejko-Peterka, Ilona (616 Polsko, domácí) -- Tvarůžková, Michaela (203 Česká republika, domácí) -- Žáček, Rudolf (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: History; Silesian; funeral cultur; ducal courts
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 30. 1. 2023 09:38.
 2. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Petr KOZÁK, Naděžda MORÁVKOVÁ, Jana STUCHLÍKOVÁ, Karla VYMĚTALOVÁ, Rudolf ŽÁČEK a Jitka SOBOTKOVÁ. Kulinární dědictví Čech, Moravy a Slezska. Tématická výběrová encyklopedie. 1. vyání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 386 s. ne. ISBN 978-80-7510-532-5.
  domovská stránka výsledku
  Název česky: Kulinární dědictví Čech, Moravy a Slezska. Tématická výběrová encyklopedie
  Název anglicky: Culinary Heritage of Bohemia, Moravia and Silesia. Thematic selective Encyclopedia
  RIV: Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Korbelářová, Irena (203 Česká republika, garant, domácí) -- Dluhošová, Radmila (203 Česká republika, domácí) -- Kozák, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Morávková, Naděžda (203 Česká republika, domácí) -- Stuchlíková, Jana (203 Česká republika, domácí) -- Vymětalová, Karla (203 Česká republika, domácí) -- Žáček, Rudolf (203 Česká republika, domácí) -- Sobotková, Jitka (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: History; culinary heritage; catering; food; drink; Czech lands; ethnographic regions; cultural-historical areas; monographs
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 4. 1. 2023 14:07.
 3. ŽÁČEK, Rudolf. Markéta Opavská - milovaná, nebo podváděná manželka? Ke slezským partnerským svazkům Jana Jindřicha Lucemburského. In Bogusław Czechowicz; Ilona Matejko-Peterka; Bogdan Kloch; Jerzy Sperka. Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře. 1. vydání. Opava-Katowice: Slezská univerzita v Opavě, 2022. s. 79-92. Opavská historická sympozia II. ISBN 978-80-7510-516-5.
  Název česky: Markéta Opavská - milovaná, nebo podváděná manželka? Ke slezským partnerským svazkům Jana Jindřicha Lucemburského
  Název anglicky: Margaret of Opava - a beloved or cheated on wife? On the Silesian partnerships of John Henry of Luxembourg
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Žáček, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: history; marriage; Přemyslids; Luxembourgers; medieval
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 2. 1. 2023 16:25.
 4. HORSÁKOVÁ, Monika, Irena KORBELÁŘOVÁ, Rudolf ŽÁČEK a Josef VÍCHA. Média – Dějiny – Společnost 2022. 2022.
  Média – Dějiny – Společnost
  Název česky: Média – Dějiny – Společnost 2022
  Název anglicky: Media – History – Society 2022
  RIV: Uspořádání konference. čeština. Česká republika.
  Horsáková, Monika (203 Česká republika, garant, domácí) -- Korbelářová, Irena (203 Česká republika, domácí) -- Žáček, Rudolf (203 Česká republika, domácí) -- Vícha, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: media; society; history; ilm; literature; radio; education; minorities

  Změnila: Mgr. Monika Horsáková, učo 43786. Změněno: 1. 3. 2023 16:49.
 5. 2021

 6. ŽÁČEK, Rudolf. Kulinární dědictví Rakouského/Českého Slezska v české historiografii. Stav a perspektivy. In Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek. Dziedzictwo kulinarne Śląska w nowych kontekstach interpretacyjnych. 1. vyd. Opole: Universytet Opolski, 2021. s. 27-41. ISBN 978-83-7395-915-6.
  Název česky: Kulinární dědictví Rakouského/Českého Slezska v české historiografii. Stav a perspektivy
  Název anglicky: The Culinary Heritage of Austrian/Czech Silesia in the Czech Historiography. The Present State and Perspectivestage
  RIV/47813059:19240/21:A0000803 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Polsko.
  Žáček, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Austrian Silesia; Czech Silesia; culinary culture; gastronomy; historiography
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Petra Skoumalová, učo 50554. Změněno: 22. 3. 2022 09:45.
 7. ŽÁČEK, Rudolf. Manželka, nebo konkubína? Několik úvah na okraj neobvyklého partnerského vztahu moravského markraběte a slezské vévodkyně - cisterciačky. In Kateřina Dolejší; Ondřej Haničák. Modestia est signum sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe. 1. vyd. Praha; Opava: Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.; Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 268-285. ISBN 978-80-88283-46-1.
  Název česky: Manželka, nebo konkubína? Několik úvah na okraj neobvyklého partnerského vztahu moravského markraběte a slezské vévodkyně - cisterciačky
  Název anglicky: 285 A Wife or a Concubine? Some Reflections on the Unusual Relationship between the Margrave of Moravia and the Silesian Duchess (a Cistercian Nun)
  RIV/47813059:19510/21:A0000354 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Žáček, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Czech history; Moravia; Silesia; middle age
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 25. 2. 2022 08:02.
 8. HORSÁKOVÁ, Monika, Irena KORBELÁŘOVÁ, Rudolf ŽÁČEK a Josef VÍCHA. Média – Dějiny – Společnost 2021. 2021.
  Média – Dějiny – Společnost
  Název česky: Média – Dějiny – Společnost 2021
  Název anglicky: Media – History – Society 2021
  RIV: Uspořádání konference. čeština. Česká republika.
  Horsáková, Monika (203 Česká republika, domácí) -- Korbelářová, Irena (203 Česká republika, domácí) -- Žáček, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vícha, Josef (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: media; society; history; religion; Christianity; church; film; literature; education

  Změnila: Mgr. Monika Horsáková, učo 43786. Změněno: 28. 2. 2023 11:05.
 9. 2020

 10. JANÁK, Dušan, Irena KORBELÁŘOVÁ, Miroslav PAULÍČEK, Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ a Rudolf ŽÁČEK. Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 286 s. ISBN 978-80-7510-428-1.
  URL
  Název česky: Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti.
  Název anglicky: Food is not just "something to eat". Traditional meals and dishes as part of regional and national identity in the consciousness and memory of contemporary society.
  RIV/47813059:19240/20:N0000017 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Janák, Dušan (203 Česká republika, garant, domácí) -- Korbelářová, Irena (203 Česká republika, domácí) -- Paulíček, Miroslav (203 Česká republika, domácí) -- Preissová Krejčí, Andrea (203 Česká republika, domácí) -- Žáček, Rudolf (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: sociology of food; historical sociology; food; culinary heritage; empirical research; monographs
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 5. 3. 2021 08:11.
 11. ŽÁČEK, Rudolf, Milan HES, Monika HORSÁKOVÁ, Stanislava SCHUPPLEROVÁ, Jakub CHROBÁK, Martin NOVOSAD, Ywona ŁYKO a Miroslav KOUBA. Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 116 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-442-7.
  Název česky: Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích
  Název anglicky: Media – History – Society : The Image of Poland and Poles in the Czech Media
  RIV/47813059:19240/20:A0000724 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Žáček, Rudolf (203 Česká republika, domácí) -- Hes, Milan (203 Česká republika) -- Horsáková, Monika (203 Česká republika, garant, domácí) -- Schupplerová, Stanislava (203 Česká republika, domácí) -- Chrobák, Jakub (203 Česká republika, domácí) -- Novosad, Martin (203 Česká republika, domácí) -- Łyko, Ywona (616 Polsko) -- Kouba, Miroslav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: media; society; history; Poland; movie; literature; culinary history
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Monika Horsáková, učo 43786. Změněno: 9. 3. 2021 12:09.
 12. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Moučné knedlíky v kuchařských knihách a receptářích slezské provenience 19. a počátku 20. století, aneb existoval slezský knedlík? In Głodnemu chleb na myśli. O znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. 1. vyd. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020. s. 293-315. ISBN 978-83-8138-325-7.
  URL
  Název česky: Moučné knedlíky v kuchařských knihách a receptářích slezské provenience 19. a počátku 20. století, aneb existoval slezský knedlík?
  Název anglicky: Flour Duplings in the 19th and the Early 20th Century Cookery and Recipc Books of Sliesian Provenance or Did a Silesian dumpling Exist?
  RIV/47813059:19240/20:A0000798 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Polsko.
  Korbelářová, Irena (203 Česká republika, garant, domácí) -- Žáček, Rudolf (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Silesia; culinary culture; gastronomy; cookery book; cereal flour; 19th and 20th century
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Jorga Kunčíková, učo 32028. Změněno: 24. 2. 2021 14:36.
 13. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Oblasti realizace empirického výzkumu. Stručná kulturně-historická charakteristika. In Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. s. 55-78. ISBN 978-80-7510-428-1.
  URL
  Název česky: Oblasti realizace empirického výzkumu. Stručná kulturně-historická charakteristika
  Název anglicky: Areas of implementation of empirical research. Brief cultural and historical characteristics
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Food; culinary heritage; empirical research; Giant Montain; Moravian Slovakia; Hlučín Region; monograph
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 4. 3. 2021 10:38.
 14. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Irena KORBELÁŘOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Paměť, oživená minulost a zážitkové eventy. Na okraj interdisciplinarity a specifických informačních zdrojů probíhajícího výzkumu kulinárního dědictví českých zemí s přihlédnutím k Hlučínsku. Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, roč. 13, č. 1, s. 149-172. ISSN 1803-411X.
  URL
  Název česky: Paměť, oživená minulost a zážitkové eventy. Na okraj interdisciplinarity a specifických informačních zdrojů probíhajícího výzkumu kulinárního dědictví českých zemí s přihlédnutím k Hlučínsku
  Název anglicky: Memory, revived past and experience events: In the margin of interdisciplinarity and specific information sources of the ongoing research on the culinary heritage of Czech Lands and the Hlučín region
  RIV/47813059:19240/20:A0000797 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Dluhošová, Radmila (203 Česká republika, domácí) -- Korbelářová, Irena (203 Česká republika, garant, domácí) -- Žáček, Rudolf (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Hlučín region; diet; history; sociology; culinary history; cultural heritage
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D., učo 7542. Změněno: 1. 3. 2021 23:18.
 15. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Postavení Moravské Ostravy v kontextu měst v oblasti severovýchodní Moravy a Slezska v před- a protoindustriálním období. In Antoni Barciak. Katowice i Ostrawa - dva ośrodki przemysłowe. Początki, rozwój przysłość. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2020. s. 17-36. ISBN 978-83-64356-42-1.
  Název česky: Postavení Moravské Ostravy v kontextu měst v oblasti severovýchodní Moravy a Slezska v před- a protoindustriálním období
  Název anglicky: The position of Moravian Ostrava in the context of cities in the area of northeastern Moravia and Silesia in the pre- and proto-industrial period
  RIV/47813059:19240/20:A0000713 Stať ve sborníku. čeština. Polsko.
  Korbelářová, Irena (203 Česká republika, domácí) -- Žáček, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Moravian Ostrava; Moravian; Silesian; industrialization
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Jorga Kunčíková, učo 32028. Změněno: 24. 2. 2021 12:57.
 16. ŽÁČEK, Rudolf. The Czecho(slovak)-Polish Relations until 1945. In Dušan Janák; Tomasz Skibiński; Radosław Zenderowski. Conflict-Competition-Cooperation in Central Europe in the 20th and 21st Centuries. The Intricacies of the Polish-Chech Relations. 1. vyd. Warszawa: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Kardinała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2020. s. 57-88. ISBN 978-83-961204-0-3.
  Název česky: Česko(slovensko)-polské vztahy před rokem 1945
  Název anglicky: The Czecho(slovak)-Polish Relations until 1945
  RIV/47813059:19510/20:A0000355 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. angličtina. Polsko.
  Žáček, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Czech lands; Poland; middle age; modern age; political history
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., učo 48778. Změněno: 28. 2. 2022 20:09.
 17. 2019

 18. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Ilona MATEJKO-PETERKA a Michaela TVARŮŽKOVÁ. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 670 s. ISBN 978-80-7510-386-4.
  Název česky: Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu
  Název anglicky: Funeral Culture of the Liegnitz-Brieg Ducal Courts of the Early Modern Period. Contributions and Materials on the Topic.
  RIV/47813059:19240/19:A0000594 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Korbelářová, Irena (203 Česká republika, garant, domácí) -- Dluhošová, Radmila (203 Česká republika, domácí) -- Žáček, Rudolf (203 Česká republika, domácí) -- Matejko-Peterka, Ilona (616 Polsko, domácí) -- Tvarůžková, Michaela (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: History; Silesian; funeral cultur; ducal courts
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 15. 1. 2023 20:31.
 19. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Ilona MATEJKO-PETERKA a Michaela TVARŮŽKOVÁ. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 670 s. ISBN 978-80-7510-385-7.
  Název česky: Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu..
  Název anglicky: Funeral Culture of the Liegnitz-Brieg Ducal Courts of the Early Modern Period. Contributions and Materials on the Topic.
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: History; Silesian; Early Modern Period; dukes; funeral cultur
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 20. 3. 2020 21:54.
 20. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Irena KORBELÁŘOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Relace o úmrtí, pohřbech a uložení vévodů a vévodkyň, princů a princezen. In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzta v Opavě, 2019. s. 169-377. ISBN 978-80-7510-385-7.
  Název česky: Relace o úmrtí, pohřbech a uložení vévodů a vévodkyň, princů a princezen.
  Název anglicky: Notifications on the deceases, funerals and laying to the eternal rest of dukes and duchesses, princes and princesses.
  RIV/47813059:19240/19:A0000573 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Dluhošová, Radmila (203 Česká republika, domácí) -- Korbelářová, Irena (203 Česká republika, garant, domácí) -- Žáček, Rudolf (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: History; Silesian; funeral cultur; edition

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 20. 3. 2020 18:02.
 21. 2018

 22. ŽÁČEK, Rudolf. Exkurz k právním a sociálním aspektům uzavření manželství. In Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 29-71. ISBN 978-80-7510-286-7.
  Název česky: Exkurz k právním a sociálním aspektům uzavření manželství.
  Název anglicky: Excursion to the legal and social aspects of marriage.
  RIV/47813059:19240/18:A0000578 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Žáček, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: History; social history; right; weddings.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 20. 3. 2020 20:10.
 23. ŽÁČEK, Rudolf. Svatby, oddavky, veselí: bibliografický vstup. In Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzta v Opavě, 2018. s. 9-27. ISBN 978-80-7510-286-7.
  Název česky: Svatby, oddavky, veselí: bibliografický vstup.
  Název anglicky: Weddings, indulgences, merriment: bibliographical entry.
  RIV/47813059:19240/18:A0000577 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Žáček, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: History; weddings; bibliography.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 20. 3. 2020 21:30.
 24. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Karolína KREMPL KIRSCHNEROVÁ, Hana MIKETOVÁ, Alexandr MICHL-BERNARD, Naděžda MORÁVKOVÁ a Mikuláš HEINRICH. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 310 s. ISBN 978-80-7510-286-7.
  Název česky: Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu.
  Název anglicky: Weddings, indulgences, merriment. Contributions to the topic.
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: history; wedding; everydayness and festivities; towns; noble courts; country
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 20. 3. 2020 19:51.
 25. ŽÁČEK, Rudolf. Svatební rituály, zvyky a festivity. In Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 73-123. ISBN 978-80-7510-286-7.
  Název česky: Svatební rituály, zvyky a festivity.
  Název anglicky: Wedding rituals, customs and festivities.
  RIV/47813059:19240/18:A0000579 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Žáček, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: History; social history; right; weddings.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., učo 48778. Změněno: 20. 3. 2020 20:56.
 26. ŽÁČEK, Rudolf. "...zemňáky a zelé, to je naše živobytí celé...". K roli brambor ve venkovské společnosti českých zemí 18. a 19. století s přihlédnutím k podhorskému regionu Valašska. In Znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzglednieniem Dolnego Ślaska w kontekście historii i teraźniejszości. 1. vyd. Kraków: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2018. s. 57-67. ISBN 978-83-65892-09-6.
  Název česky: "...zemňáky a zelé, to je naše živobytí celé...". K roli brambor ve venkovské společnosti českých zemí 18. a 19. století s přihlédnutím k podhorskému regionu Valašska.
  Název anglicky: "...potatoes and cabbage are our daily bread..." The role of potatoes in the rural society of the Czech Lands in the 18th and 19 th centuries with regard to the foothill region of Valachia.
  RIV/47813059:19240/18:A0000580 Stať ve sborníku. čeština. Polsko.
  Žáček, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Potatoes; Czech lands; Wallachia; the modern age.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., učo 48778. Změněno: 20. 3. 2020 21:22.
 27. 2017

 28. ŽÁČEK, Rudolf. Vzdělaná a vychovaná žena v proměnách času. In Morávková, Naděžda. Ženské téma v dějinách plzeňského vzdělávání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství viaCentrum, 2017. s. 15-32, 23 s. Historie sv. 2. ISBN 978-80-87646-20-5.
  Název česky: Vzdělaná a vychovaná žena v proměnách času
  Název anglicky: An Educated and Educated Woman in the Changing of Time
  RIV/47813059:19510/17:A0000036 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. čeština. Česká republika.
  Žáček, Rudolf (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: women´s history; czech lands; Europe; middle age; modern age

  Změnil: prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., učo 48778. Změněno: 30. 3. 2018 12:16.
 29. 2016

 30. ŽÁČEK, Rudolf. Humor a vtip v českém životě politickém. In Janusz Sawicki, Katarzyna Łucarz. Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. 1. vyd. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2016. s. 379-388. ISBN 978-83-229-3530-9.
  Název česky: Humor a vtip v českém životě politickém.
  Název anglicky: Humor and wit in Czech political life
  čeština. Polsko.
  Klíčová slova anglicky: History; policy; humor; Czech lands
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Změněno: 27. 3. 2020 19:34.
 31. 2015

 32. ŽÁČEK, Rudolf a Jana STUCHLÍKOVÁ. Opavská pohostinství ve světle nejstarších adresářů z druhé poloviny 19. století. In Kulinární kultura Slezska a střední Evropy. Opava. Slezská univerzita v Opavě, 2015. s. 175 – 189. ISBN 978-80-7510-176-1.

  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Jana Stuchlíková, učo 11228. Změněno: 28. 2. 2022 01:37.
Zobrazeno: 27. 3. 2023 21:16