Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Ilona MATEJKO-PETERKA, Michaela TVARŮŽKOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Begräbniskultur an den Höfen der Herzöge von Liegnitz-Brieg in der frühen Neuzeit. Beiträge und Materialen. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 726 s. ne. ISBN 978-80-7510-496-0.
 2. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Petr KOZÁK, Naděžda MORÁVKOVÁ, Jana STUCHLÍKOVÁ, Karla VYMĚTALOVÁ, Rudolf ŽÁČEK a Jitka SOBOTKOVÁ. Kulinární dědictví Čech, Moravy a Slezska. Tématická výběrová encyklopedie. 1. vyání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 386 s. ne. ISBN 978-80-7510-532-5.
 3. ŽÁČEK, Rudolf. Markéta Opavská - milovaná, nebo podváděná manželka? Ke slezským partnerským svazkům Jana Jindřicha Lucemburského. In Bogusław Czechowicz; Ilona Matejko-Peterka; Bogdan Kloch; Jerzy Sperka. Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře. 1. vydání. Opava-Katowice: Slezská univerzita v Opavě, 2022. s. 79-92. Opavská historická sympozia II. ISBN 978-80-7510-516-5.
 4. 2021

 5. ŽÁČEK, Rudolf. Kulinární dědictví Rakouského/Českého Slezska v české historiografii. Stav a perspektivy. In Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek. Dziedzictwo kulinarne Śląska w nowych kontekstach interpretacyjnych. 1. vyd. Opole: Universytet Opolski, 2021. s. 27-41. ISBN 978-83-7395-915-6.
 6. ŽÁČEK, Rudolf. Manželka, nebo konkubína? Několik úvah na okraj neobvyklého partnerského vztahu moravského markraběte a slezské vévodkyně - cisterciačky. In Kateřina Dolejší; Ondřej Haničák. Modestia est signum sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe. 1. vyd. Praha; Opava: Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.; Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 268-285. ISBN 978-80-88283-46-1.
 7. 2020

 8. JANÁK, Dušan, Irena KORBELÁŘOVÁ, Miroslav PAULÍČEK, Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ a Rudolf ŽÁČEK. Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 286 s. ISBN 978-80-7510-428-1.
 9. ŽÁČEK, Rudolf, Milan HES, Monika HORSÁKOVÁ, Stanislava SCHUPPLEROVÁ, Jakub CHROBÁK, Martin NOVOSAD, Ywona ŁYKO a Miroslav KOUBA. Média – Dějiny – Společnost : Obraz Polska a Poláků v českých médiích. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 116 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-442-7.
 10. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Moučné knedlíky v kuchařských knihách a receptářích slezské provenience 19. a počátku 20. století, aneb existoval slezský knedlík? In Głodnemu chleb na myśli. O znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. 1. vyd. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020. s. 293-315. ISBN 978-83-8138-325-7.
 11. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Oblasti realizace empirického výzkumu. Stručná kulturně-historická charakteristika. In Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. s. 55-78. ISBN 978-80-7510-428-1.
 12. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Irena KORBELÁŘOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Paměť, oživená minulost a zážitkové eventy. Na okraj interdisciplinarity a specifických informačních zdrojů probíhajícího výzkumu kulinárního dědictví českých zemí s přihlédnutím k Hlučínsku. Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, roč. 13, č. 1, s. 149-172. ISSN 1803-411X.
 13. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Postavení Moravské Ostravy v kontextu měst v oblasti severovýchodní Moravy a Slezska v před- a protoindustriálním období. In Antoni Barciak. Katowice i Ostrawa - dva ośrodki przemysłowe. Początki, rozwój przysłość. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2020. s. 17-36. ISBN 978-83-64356-42-1.
 14. ŽÁČEK, Rudolf. The Czecho(slovak)-Polish Relations until 1945. In Dušan Janák; Tomasz Skibiński; Radosław Zenderowski. Conflict-Competition-Cooperation in Central Europe in the 20th and 21st Centuries. The Intricacies of the Polish-Chech Relations. 1. vyd. Warszawa: Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Kardinała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2020. s. 57-88. ISBN 978-83-961204-0-3.
 15. 2019

 16. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Ilona MATEJKO-PETERKA a Michaela TVARŮŽKOVÁ. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 670 s. ISBN 978-80-7510-386-4.
 17. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Ilona MATEJKO-PETERKA a Michaela TVARŮŽKOVÁ. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 670 s. ISBN 978-80-7510-385-7.
 18. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Irena KORBELÁŘOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Relace o úmrtí, pohřbech a uložení vévodů a vévodkyň, princů a princezen. In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzta v Opavě, 2019. s. 169-377. ISBN 978-80-7510-385-7.
 19. 2018

 20. ŽÁČEK, Rudolf. Exkurz k právním a sociálním aspektům uzavření manželství. In Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 29-71. ISBN 978-80-7510-286-7.
 21. ŽÁČEK, Rudolf. Svatby, oddavky, veselí: bibliografický vstup. In Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzta v Opavě, 2018. s. 9-27. ISBN 978-80-7510-286-7.
 22. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Karolína KREMPL KIRSCHNEROVÁ, Hana MIKETOVÁ, Alexandr MICHL-BERNARD, Naděžda MORÁVKOVÁ a Mikuláš HEINRICH. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 310 s. ISBN 978-80-7510-286-7.
 23. ŽÁČEK, Rudolf. Svatební rituály, zvyky a festivity. In Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 73-123. ISBN 978-80-7510-286-7.
 24. ŽÁČEK, Rudolf. "...zemňáky a zelé, to je naše živobytí celé...". K roli brambor ve venkovské společnosti českých zemí 18. a 19. století s přihlédnutím k podhorskému regionu Valašska. In Znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzglednieniem Dolnego Ślaska w kontekście historii i teraźniejszości. 1. vyd. Kraków: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2018. s. 57-67. ISBN 978-83-65892-09-6.
 25. 2017

 26. ŽÁČEK, Rudolf. Vzdělaná a vychovaná žena v proměnách času. In Morávková, Naděžda. Ženské téma v dějinách plzeňského vzdělávání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství viaCentrum, 2017. s. 15-32, 23 s. Historie sv. 2. ISBN 978-80-87646-20-5.
 27. 2016

 28. ŽÁČEK, Rudolf. Humor a vtip v českém životě politickém. In Janusz Sawicki, Katarzyna Łucarz. Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. 1. vyd. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2016. s. 379-388. ISBN 978-83-229-3530-9.
 29. 2015

 30. ŽÁČEK, Rudolf a Jana STUCHLÍKOVÁ. Opavská pohostinství ve světle nejstarších adresářů z druhé poloviny 19. století. In Kulinární kultura Slezska a střední Evropy. Opava. Slezská univerzita v Opavě, 2015. s. 175 – 189. ISBN 978-80-7510-176-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 05:46