Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Dialogem ke vzájemnému porozumění_platforma spolupráce 11 (Norské fondy LP-HROVA1A-005). 2024.
  2. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ a Denisa JANKŮ. Kulatý stůl VII_Rozvoj kompetencí studentů v oblasti diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků. 2024.

  2023

  1. ZEZULKOVÁ, Eva a Helena ŘÍHOVÁ. Analysis of a case study of a pupil from a socially disadvantaged environment. In Eva Zezulková and Kateřina Janků eds. CURRENT QUESTIONS OF SPECIAL EDUCATION Parental resilience and support in raising children with special needs. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023. s. 65-77. First edition. ISBN 978-80-7510-568-4.
  2. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ, Yveta ODSTRČILÍKOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Jan VIKTORIN, Kristína PAPAJOVÁ a Petra VOLNÁ. CURRENT QUESTIONS OF SPECIAL EDUCATION PARENTAL RESILIENCE AND SUPPORT IN RAISING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023. 158 s. First edition. ISBN 978-80-7510-568-4.
  3. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Dialogem ke vzájemnému porozumění_platforma spolupráce 10 (Norské fondy LP-HROVA1A-005). 2023.
  4. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Dialogem ke vzájemnému porozumění_platforma spolupráce 7 (Norské fondy LP-HROVA1A-005). 2023.
  5. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Dialogem ke vzájemnému porozumění_platforma spolupráce 8 (Norské fondy LP-HROVA1A-005). 2023.
  6. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Dialogem ke vzájemnému porozumění_platforma spolupráce 9 (Norské fondy LP-HROVA1A-005). 2023.
  7. ZEZULKOVÁ, Eva. Expertní posudek k udělení akreditace oborů habilitačního a jmenovacího řízení Pedagogika a Speciální pedagogika pro uskutečňování Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. 2023.
  8. ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. Kulatý stůl V_Formy spolupráce Ústavu speciální pedagogiky FVP SU s aplikační sférou v rámci rezortu MŠMT. 2023.
  9. ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. Kulatý stůl VI_Koordinace spolupráce Ústavu speciální pedagogiky FVP SU se školami a školskými zařízeními. 2023.
  10. ZEZULKOVÁ, Eva. Logopedie. Distanční studijní text. FVP SU v Opavě, 2023.
  11. ZEZULKOVÁ, Eva. Mgr. Iva Žáková Diagnostika jazykových schopností u dětí s vývojovou dysfázií. 2023.
  12. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ, Jarmila PIPEKOVÁ a Jan VIKTORIN. Selected Aspects of Elementary Schools' Approaches to the Primary Prevention of Pupils' Risky Behavior. In IATED. INTED2023 Proceedings 17th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain. 6-8 March, 2023. Valencia, Spain: IATED, 2023. s. 1651-1657, 8 s. ISBN 978-84-09-49026-4. doi:10.21125/inted.2023.0464.
  13. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ, Jarmila PIPEKOVÁ a Jan VIKTORIN. Selected Aspects of Elementary Schools' Approaches to the Primary Prevention of Pupils' Risky Behavior. In INTED2023: 17th annual International Technology, Education and Development Conference. 2023.
  14. HARČARÍKOVÁ, Terézia, Zuzana IVANOVÁ, Kristína TKÁČOVÁ, Eva ZEZULKOVÁ a Kateřina JANKŮ. SUBJECTIVE ASSESSMENT OF COGNITIVE ABILITIES IN THE CONTEXT OF QUALITY OF LIFE IN INDIVIDUALS WITH CURED ONCOLOGICAL DISEASE FROM THE POINT OF VIEW OF SPECIAL PEDAGOGY. In IATED. INTED2023 Proceedings 17th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain. 6-8 March, 2023. Valencia, Spain: IATED, 2023. s. 1938-1946. ISBN 978-84-09-49026-4. doi:10.21125/inted.2023.0548.
  15. HARČARÍKOVÁ, Terézia, Zuzana IVANOVÁ, Kristína TKÁČOVÁ, Eva ZEZULKOVÁ a Kateřina JANKŮ. SUBJECTIVE ASSESSMENT OF COGNITIVE ABILITIES IN THE CONTEXT OF QUALITY OF LIFE IN INDIVIDUALS WITH CURED ONCOLOGICAL DISEASE FROM THE POINT OF VIEW OF SPECIAL PEDAGOGY. In INTED2023: 17th annual International Technology, Education and Development Conference. 2023.

  2022

  1. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Dialogem ke vzájemnému porozumění_platforma spolupráce 3 (Norské fondy LP-HROVA1A-005). 2022.
  2. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Dialogem ke vzájemnému porozumění_platforma spolupráce 4 (Norské fondy LP-HROVA1A-005). 2022.
  3. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Dialogem ke vzájemnému porozumění_platforma spolupráce 5 (Norské fondy LP-HROVA1A-005). 2022.
  4. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Dialogem ke vzájemnému porozumění_platforma spolupráce 6 (Norské fondy LP-HROVA1A-005). 2022.
  5. ZEZULKOVÁ, Eva. Evaluace přípravy a procesu realizace programů primární prevence (PRCH-IP_0035/2022, č. j.: MSMT-9369/2022-2). 2022.
  6. ZEZULKOVÁ, Eva. Individualizované přístupy ke studentům se specifickými potřebami (distanční studijní text). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 99 s.
  7. ZEZULKOVÁ, Eva. Inkluzívna diagnostika a stimulácia 3-4 ročných detí predškolského veku/ Inclusive diagnosis and stimulation of 3-4 year old preschool children. 2022.
  8. ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. Kulatý stůl II na téma Partnerství a spolupráce při realizaci odborných praxí. 2022.
  9. ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. Kulatý stůl III_Reflexe spolupráce ZŠ a VŠ při upevňování odborných kompetencí speciálních pedagogů v rámci odborných praxí pedagogů. 2022.
  10. ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. Kulatý stůl IV_Mezirezortní partnerství a spolupráce při upevňování odborných kompetencí speciálních pedagogů v rámci odborných praxí. 2022.
  11. ZEZULKOVÁ, Eva. Logopedická prevence. Distanční studijní text. FVP, Slezská univerzita v Opavě, 2022.
  12. ZEZULKOVÁ, Eva. Mezinárodní konference Proměny rodiny XI Výzvy 21. století pro pomáhající profese. 2022.
  13. ZEZULKOVÁ, Eva. Praktika ve speciálně pedagogické diagnostice. Distanční studijní text,. FVP, Slezská univerzita v Opavě, 2022.
  14. ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. THE PRIMARY PREVENTION OF RISK BEHAVIOUR OF PUPILS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Sborník INTED2022 16. ročník mezinárodní konference o technologiích, vzdělávání a rozvoji. Valencie: Akademie IATED, 2022. s. 486-492. ISBN 978-84-09-37758-9. doi:10.21125/inted.2022.

  2021

  1. ZEZULKOVÁ, Eva. A Practical Model for Primary Prevention of Risky Behaviour in Schools. Social Pathology and Prevention. Opava: FVP SU, 2021, roč. 7, č. 1, s. 91-92. ISSN 2464-5877.
  2. ZEZULKOVÁ, Eva. Dialogem ke vzájemnému porozumění_platforma spolupráce 1 (Norské fondy LP-HROVA1A-005). 2021.
  3. ZEZULKOVÁ, Eva. Dialogem ke vzájemnému porozumění_platforma spolupráce 2 (Norské fondy LP-HROVA1A-005). 2021.
  4. ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. RESILIENCE OF PARENTS BRINGING UP CHIDREN WITH DISABILITIES. In INTED2021. INTED2021 Proceeding. Online conference: IATED, 2021. s. 1934-1944. ISBN 978-84-09-27666-0. doi:10.21125/inted.2021.0430.
  5. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ a Yveta ODSTRČILÍKOVÁ. Učitelé versus inkluzivní vzdělávání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021. 136 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7510-444-1.
  6. ZEZULKOVÁ, Eva. Vzdělávání žáků s projevy školní neúspěšnosti a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2021.

  2020

  1. ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. DIRECT SUPPORT OF THE TEACHER IN THE CONTEXT OF PRIMARY PEDAGOGICAL INTERVENTION. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Edulearn 2020 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Mallorca Spain: IATED Academy, 2020. s. 1189-1196. ISBN 978-84-09-17979-4. doi:10.21125/edulearn.2020.0398.
  2. ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. THE PARTNERSHIP WITH PARENTS OF PUPILS IN INCLUSIVE EDUCATION. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN20 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Mallorca Spain: IATED Academy, 2020. s. 1180-1188. ISBN 978-84-09-17979-4.

  2019

  1. ZEZULKOVÁ, Eva. Diagnostické přístupy k problematice specificky narušeného vývoje řeči a jazyka. 2019.
  2. ZEZULKOVÁ, Eva a Petr ADAMUS. Nerovné cesty k rovným příležitostem v terciárním vzdělávání. In Alena Jůvová, Tomáš Čech (eds.). Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. Sborník České pedagogické společnosti. Univerzita Palackého v Olomouci: Česká pedagogická společnost, 2019. s. 55-64. ISBN 978-80-905245-9-0.
  3. ZEZULKOVÁ, Eva. Praktika z logopedie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 121 s.
  4. ZEZULKOVÁ, Eva. Symptomatické poruchy řeči: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 124 s.
  5. ZEZULKOVÁ, Eva a Kateřina JANKŮ. TEAM WORK AS TARGETED SUPPORT OF INCLUSION IN EDUCATION. In ICERI 2019 Proceedings. ICERI 2019, 12th International Conference of Education, Research and Innovation. 1. vyd. Seville, SPAIN: ICERI2019, 2019. s. 1803-1808. ISBN 978-84-09-14755-7. doi:10.21125/iceri.2019.0505.
  6. ZEZULKOVÁ, Eva. THE FACTORS OF PEDAGOGICAL INTERVENTION IN PUPILS WITH RISK MANIFESTATIONS OF SCHOOL FAILURE. ICERI 2019, 12th International Conference of Education, Research and Innovation. Seville, SPAIN: ICERI2019, 2019, roč. 1., 1., s. 4513-4519. ISSN 2340-1095. doi:10.21125/iceri.2019.1125.

  2018

  1. KALEJA, Martin, Marta KOLAŘÍKOVÁ a Eva ZEZULKOVÁ. Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě. Hl. řešitel Martin Kaleja, 2018.
  2. ZEZULKOVÁ, Eva. Komunikační systémy ve vzdělávání: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2018. 121 s.
  3. KALEJA, Martin, Eva ZEZULKOVÁ a Dušan JANÁK. Systémová komplementarita (ve) vzdělávání: od teorie obecnosti k realizaci vlastního výzkumu a efektivní intervenci v praxi. In Mezinárodní vědecká konference České pedagogické společnosti: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství. 2018.

  2017

  1. KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Heterogenita v konceptu inkluzivního vzdělávání: Pohledem na děti a žáky v povinném vzdělávání. In Jiří Králík. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. první. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 18-26. ISBN 978-80-87952-21-4.
  2. KALEJA, Martin, Marta KOLAŘÍKOVÁ a Eva ZEZULKOVÁ. Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě. 2017.
  3. ADAMUS, Petr, Eva ZEZULKOVÁ, Martin KALEJA a Petr FRANIOK. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. 2017. 171 s. ISBN 978-80-7464-884-7.
  4. KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Současný stav: Romské děti a romští žáci v povinném vzdělávání aneb východiska pro další nutné kroky. In Jiří Králík. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. první. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 44-51. ISBN 978-80-87952-21-4.
  5. KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Výzkum školní edukace: (ne)připravený žák nebo (ne)připravený učitel? In Miriam Prokešová. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. 1. vydání. Ostrava: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 233-247. ISBN 978-80-905245-6-9.

  2016

  1. KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu. In Petr Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICCOLE 2016. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 198-208.
  2. KALEJA, Martin a Marta KOLAŘÍKOVÁ. Indikátory determinující neúspěšnost studentů terciárního vzdělávání na SU v Opavě. hlavní řešitel: Martin Kaleja, 2016.
  3. KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Preparedness of Czech Primary School Teachers for Inclusive Primary Education. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2016, roč. 9, č. 1, s. 101-132, 34 s. ISSN 2543-8409.
  4. KALEJA, Martin, Eva ZEZULKOVÁ, Marta KOLAŘÍKOVÁ, Pavel MÜHLPACHR a Marie VÍTKOVÁ. Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí. hlavní řešitel: Martin Kaleja, 2016.
  5. KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Školská inkluze versus exkluze : vybrané kontexty vzdělávání sociálně vyloučených dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření. Vydání první. Ostrava, 2016. 112 s. ISBN 978-80-7464-840-3.
  6. KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Školská inkluze versus exkluze : vybrané kontexty vzdělávání sociálně vyloučených dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření. Vydání první. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 112 s. ISBN 978-80-7464-840-3.
  7. ZEZULKOVÁ, Eva a Martin KALEJA. The preparedness of pupils in primary school education to use reading as a tool of knowledge. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2016, roč. 10, č. 2, s. 11-40. ISSN 2543-8409.

  2015

  1. KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. CZECH ROMA PUPILS IN PRIMARY SCHOOL SYSTEM: QUESTIONS OF EXCLUSION AND INCLUSION. In EDULEARN15 Proceedings. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain: IATED, 2015. s. 8375-8385. ISBN 978-84-606-8243-1.
  2. KALEJA, Martin, Eva ZEZULKOVÁ, Petr ADAMUS a Pavel MÜHLPACHR. Etnografie školy jako edukační realita současnosti. Vydání první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2015. 115 s. ISBN 978-80-7510-192-1.
  3. ZEZULKOVÁ, Eva. Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. 98 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7510-162-4.
  4. ADAMUS, Petr, Petr FRANIOK, Martin KALEJA a Eva ZEZULKOVÁ. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015. 131 s. ISBN 978-80-7464-798-7.

  2014

  1. KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech : předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 198 s. ISBN 978-80-7464-659-1.
  2. KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech : terciární vzdělávání - otázky k inkluzi : [4.12.2014]. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-660-7.
  3. KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. School education of Roma socially disadvantaged pupils in the Czech Republic : basic description of the current situation. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Education, 2014. 100 s. ISBN 978-80-7464-629-4.

  2012

  1. KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. The context of special educational needs of selected pupils in primary education. Ostrava: University of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2012. 94 s. ISBN 978-80-7464-171-8.

  2011

  1. KALEJA, Martin, Eva ZEZULKOVÁ a Petr FRANIOK. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. 116 s. ISBN 978-80-7464-022-3.
  2. KALEJA, Martin, Eva ZEZULKOVÁ a Petr FRANIOK. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. 116 s. ISBN 978-80-7464-022-3.

  2010

  1. FRANIOK, Petr, Martin KALEJA a Eva ZEZULKOVÁ. Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010. 124 s. ISBN 978-80-7368-921-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 00:14