FPF ITALCOp Italština
Název anglicky: Italian
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF ITAL-bpk Italština

Součásti SZZ a jejich obsah

Součásti SZZ jsou:
- Obhajoba bakalářské práce. Práce je psaná v italštině, zpracovává dané lingvistické, nebo literárněvědné téma. Práce má prokázat schopnost samostatného tvůrčího přístupu k tématu.
- Ústní zkouška zahrnující:
Současný italský jazyk
Zkouška je zaměřena na systém italského jazyka. Předpokládá se znalost všech jazykových plánů. Kandidát má prokázat schopnost popsat a vysvětlit jevy jasně a srozumitelně s použitím příkladů a rozborem textu. Na tento předmět SZZ navazují předměty: Úvod do studia jazyka, Fonetika a fonologie italštiny; Italská morfologie 1, 2; Italská syntax 1, 2; Italská lexikologie a lexikografie; Italský jazykový seminář 1, 2; Historický vývoj italštiny 1, 2;
Italská literatura
Zkouška se soustřeďuje na osvětlení vývojových tendencí a hlavních rysů jednotlivých období italské literatury. Pozornost je věnována také vztahu literární tvorby a historicko-společenských souvislostí. Na tento předmět SZZ navazují předměty: Úvod do studia literatury, Italská literatura 1-4; Současná italská próza 1, 2;
Reálie Itálie Při zkoušce student prokáže přehledné znalosti z oblasti historie, geografie a politiky Itálie a prezentuje své poznatky o důležitých aspektech hospodářského a společenského života země. Na tento předmět SZZ navazují předměty: Dějiny a reálie Itálie 1, 2; Současné italské reálie 1, 2; Italská kultura 1, 2; Italské kraje;

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Le tendenze all’analiticità dell’italiano a confronto dell’inglese
Verbi modali in italiano
Il lessico archeologico italiano Argippo: Il restauro dell'opera lirica di Antonio Vivaldi su libretto di Domenico Lalli
L’immigrante come protagonista nella letteratura italiana Le specificità del linguaggio giovanile italiano

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBP007Dějiny a reálie Itálie 1 K. Vymětalováz 1/1/03 1Z
FPF:UCJITBP010Dějiny a reálie Itálie 2 T. Pavlíková Alešovázk 1/1/04 2Z
FPF:UCJITBP014Latina pro italisty 2 K. Vymětalovázk 0/2/04 3-
FPF:UCJITBP015Italská lexikologie a lexikografie T. Pavlíková Alešovázk 1/1/04 5Z
FPF:UCJITBP024Italská morfologie 1 E. Klímováz 1/1/04 3Z
FPF:UCJITBP026Italská syntax 1 E. Klímováz 1/1/04 5Z
FPF:UCJITBP126Latina pro italisty 1 K. Vymětalováz 0/2/03 2-
FPF:UCJITBP301Úvod do studia jazyka E. Klímovázk 1/0/03 1Z
FPF:UCJITBP302Fonetika a fonologie italštiny E. Klímovázk 1/0/03 1Z
FPF:UCJITBP303Praktické cvičení z italštiny 1 J. Maláz 0/5/06 1P
FPF:UCJITBP306Praktické cvičení z italštiny 2 E. Klímovázk 0/4/06 2P
FPF:UCJITBP308Úvod do studia literatury T. Pavlíková Alešovázk 0/2/04 2Z
FPF:UCJITBP311Italská literatura 1 T. Pavlíková Alešováz 1/1/04 3Z
FPF:UCJITBP312Praktické cvičení z italštiny 3 T. Pavlíková Alešováz 0/4/05 3P
FPF:UCJITBP314Italská literatura 2 T. Pavlíková Alešovázk 1/1/05 4Z
FPF:UCJITBP315Italská morfologie 2 E. Klímovázk 1/1/05 4Z
FPF:UCJITBP316Praktické cvičení z italštiny 4 T. Pavlíková Alešovázk 0/4/06 4P
FPF:UCJITBP320Praktické cvičení z italštiny 5 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 5P
FPF:UCJITBP321Italská literatura 3 T. Pavlíková Alešováz 1/1/04 5Z
FPF:UCJITBP325Italská syntax 2 E. Klímovázk 1/1/05 6Z
FPF:UCJITBP326Italská literatura 4 T. Pavlíková Alešovázk 1/1/05 6Z
FPF:UCJITBP327Seminář k bakalářské práci E. Klímováz 0/2/02 5-
92 kreditů

Povinně volitelné předměty - PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: stanovení minimálního počtu předmětů nebo minimálního počtu kreditů: min. 55 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBP004Praktické cvičení z italštiny 6 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 6P
FPF:UCJITBP006Kompozice 1 M. Quintilianiz 0/2/03 3P
FPF:UCJITBP009Kompozice 2 M. Quintilianiz 0/2/03 4P
FPF:UCJITBP016Nácvik psaní 2 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 2P
FPF:UCJITBP017Současné italské reálie 1 J. Maláz 0/1/02 3P
FPF:UCJITBP018Současné italské reálie 2 M. Quintilianizk 0/2/04 4P
FPF:UCJITBP019Překladové cvičení E. Klímováz 0/2/04 4P
FPF:UCJITBP029Italský jazykový seminář 1 E. Klímováz 0/2/04 5Z
FPF:UCJITBP322Italské kraje J. Malázk 0/2/04 5P
FPF:UCJITBP332Čeština konfrontačně E. Klímovázk 1/0/03 2Z
FPF:UCJITBP333Italská kultura 1 M. Quintilianiz 0/2/03 3P
FPF:UCJITBP336Italská kultura 2 M. Quintilianizk 0/2/04 4P
FPF:UCJITBP339Historický vývoj italštiny 2 M. Quintilianizk 0/2/04 6Z
FPF:UCJITBP343Italský jazykový seminář 2 E. Klímovázk 0/2/05 6Z
FPF:UCJITBP400Filozofie P. Slováčekz 1/1/02 1-
FPF:UCJITBP404Fonetická cvičení E. Klímovázk 0/2/04 1P
FPF:UCJITBP415Nácvik psaní 1 R. Kovalikováz 0/2/03 1P
FPF:UCJITBP437Současná italská próza 2 T. Pavlíková Alešovázk 0/2/05 6Z
FPF:UCJITBP439Historický vývoj italštiny 1 M. Quintilianiz 1/0/02 5Z
FPF:UCJITBP537Současná italská próza 1 T. Pavlíková Alešováz 0/2/04 5Z
69 kreditů

Povinně volitelné předměty - PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: stanovení minimálního počtu předmětů nebo minimálního počtu kreditů: min. 14 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBP330Angličtina 1 R. Kronz 0/2/03 1-
FPF:UCJITBP331Angličtina 2 R. Kronzk 0/2/04 2-
FPF:UCJITBP335Němčina 1 J. Nálepováz 0/2/03 3-
FPF:UCJITBP338Angličtina 4 R. Kronzk 0/2/04 4-
FPF:UCJITBP342Němčina 3 J. Nálepováz 0/2/03 5-
FPF:UCJITBP345Němčina 4 J. Nálepovázk 0/2/04 6-
FPF:UCJITBP353Angličtina 5 R. Kronz 0/2/03 5-
FPF:UCJITBP354Angličtina 6 R. Kronzk 0/2/04 6-
FPF:UCJITBP438Němčina 2 J. Nálepovázk 0/2/04 4-
FPF:UCJITBP538Angličtina 3 R. Kronz 0/2/03 3-
35 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů