FPF ITALMIp Italština - MINOR
Název anglicky: Italian - MINOR
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF ITAL-bpk Italština

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBP024Italská morfologie 1 E. Klímováz 1/1/04 3Z
FPF:UCJITBP026Italská syntax 1 E. Klímováz 1/1/04 5Z
FPF:UCJITBP301Úvod do studia jazyka E. Klímovázk 1/0/03 1Z
FPF:UCJITBP303Praktické cvičení z italštiny 1 J. Maláz 0/5/06 1P
FPF:UCJITBP306Praktické cvičení z italštiny 2 E. Klímovázk 0/4/06 2P
FPF:UCJITBP308Úvod do studia literatury T. Pavlíková Alešovázk 0/2/04 2Z
FPF:UCJITBP311Italská literatura 1 T. Pavlíková Alešováz 1/1/04 3Z
FPF:UCJITBP312Praktické cvičení z italštiny 3 T. Pavlíková Alešováz 0/4/05 3P
FPF:UCJITBP314Italská literatura 2 T. Pavlíková Alešovázk 1/1/05 4Z
FPF:UCJITBP315Italská morfologie 2 E. Klímovázk 1/1/05 4Z
FPF:UCJITBP316Praktické cvičení z italštiny 4 T. Pavlíková Alešovázk 0/4/06 4P
FPF:UCJITBP321Italská literatura 3 T. Pavlíková Alešováz 1/1/04 5Z
FPF:UCJITBP325Italská syntax 2 E. Klímovázk 1/1/05 6Z
FPF:UCJITBP326Italská literatura 4 T. Pavlíková Alešovázk 1/1/05 6Z
66 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
stanovení minimálního počtu předmětů nebo minimálního počtu kreditů: min. 10

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBP004Praktické cvičení z italštiny 6 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 6P
FPF:UCJITBP006Kompozice 1 M. Quintilianiz 0/2/03 3P
FPF:UCJITBP007Dějiny a reálie Itálie 1 K. Vymětalováz 1/1/03 1Z
FPF:UCJITBP009Kompozice 2 M. Quintilianiz 0/2/03 4P
FPF:UCJITBP010Dějiny a reálie Itálie 2 T. Pavlíková Alešovázk 1/1/04 2Z
FPF:UCJITBP015Italská lexikologie a lexikografie T. Pavlíková Alešovázk 1/1/04 5Z
FPF:UCJITBP016Nácvik psaní 2 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 2P
FPF:UCJITBP017Současné italské reálie 1 J. Maláz 0/1/02 3P
FPF:UCJITBP018Současné italské reálie 2 M. Quintilianizk 0/2/04 4P
FPF:UCJITBP019Překladové cvičení E. Klímováz 0/2/04 4P
FPF:UCJITBP302Fonetika a fonologie italštiny E. Klímovázk 1/0/03 1Z
FPF:UCJITBP320Praktické cvičení z italštiny 5 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 5P
FPF:UCJITBP322Italské kraje J. Malázk 0/2/04 5P
FPF:UCJITBP339Historický vývoj italštiny 2 M. Quintilianizk 0/2/04 6Z
FPF:UCJITBP404Fonetická cvičení E. Klímovázk 0/2/04 1P
FPF:UCJITBP415Nácvik psaní 1 R. Kovalikováz 0/2/03 1P
FPF:UCJITBP437Současná italská próza 2 T. Pavlíková Alešovázk 0/2/05 6Z
FPF:UCJITBP439Historický vývoj italštiny 1 M. Quintilianiz 1/0/02 5Z
FPF:UCJITBP537Současná italská próza 1 T. Pavlíková Alešováz 0/2/04 5Z
65 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVB/1

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
stanovení minimálního počtu předmětů nebo minimálního počtu kreditů: min. 8

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJITBP014Latina pro italisty 2 K. Vymětalovázk 0/2/04 3-
FPF:UCJITBP029Italský jazykový seminář 1 E. Klímováz 0/2/04 5-
FPF:UCJITBP126Latina pro italisty 1 K. Vymětalováz 0/2/03 2-
FPF:UCJITBP332Čeština konfrontačně E. Klímovázk 1/0/03 2-
FPF:UCJITBP333Italská kultura 1 M. Quintilianiz 0/2/03 3-
FPF:UCJITBP336Italská kultura 2 M. Quintilianizk 0/2/04 4-
FPF:UCJITBP343Italský jazykový seminář 2 E. Klímovázk 0/2/05 6-
26 kreditů