Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PELLEŠOVÁ, Pavlína a Jakub VACHA. Gastronomy trends as a strategic factor in customer satisfaction management. Folia Geographica. Prešov: University of Prešov, Slovakia, 2023, roč. 2023, 65 (2), s. 5-30. ISSN 1336-6157.
  2. PELLEŠOVÁ, Pavlína a Izabela MICHALSKA DUDEK. HISTORY OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “CURRENT TRENDS IN SPA, HOTEL AND TOURISM". In Dr hab. Izabela Michalska Dudek, prof. UEW, Dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW. 11TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS CURRENT TRENDS IN SPA, HOTEL AND TOURISM “Tourism in times of dynamic changes in the environment”. Wroclaw University of Economics and Busi: Wroclaw University of Economics and Business, 2023. s. 5-11. ISBN 978-83-67899-21-5.
  3. KOSTKOVÁ, Miroslava, Klára VÁCLAVÍNKOVÁ a Pavlína PELLEŠOVÁ. Sustainability and Environmental Issues in Accommodation Facilities in the MoravianSilesian. RegionCzech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Institute of Hospitality Management and Economics, 2023, roč. 2023, 19 (37), s. 30-40. ISSN 2571-0389.
  4. PELLEŠOVÁ, Pavlína, Patrik KAJZAR a Łukasz WRÓBLEWSKI. Vnímání dopadů pandemie COVID-19 na oblast cestovního ruchu obyvateli na česko-polském pohraničí. In Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w świetle wyzwań pandemicznych i postpandemicznych. Cieszyn–Katowice: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach,, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, 2023. s. 53-70. TRANSCARPATHICA IX. ISBN 978-83-66055-37-7. doi:10.34916/tc.2023.09.04.

  2022

  1. PELLEŠOVÁ, Pavlína a Jakub VACHA. ATTITUDES OF CUSTOMERS TO SELECTED GASTRONOMIC TRENDS. In Ing. Martin Petříček, Ph.D. doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. Ing. Barbora Komínková Ing. Radka Balakovská. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS CURRENT TRENDS IN SPA, HOSPITALITY AND TOURISM. Praha: Institute of Hospitality Management and Economics, 2022. s. 200-209. ISBN 978-80-87411-41-4.
  2. PELLEŠOVÁ, Pavlína a Krystyna HEINZ. Business plan development in an international project aimed at creating a fictitious hotel. Studia Periegetica. Poznan, Polsko, 2022, roč. 3, č. 39, s. 121-139. ISSN 2658-1736. doi:10.5604/01.3001.0016.1058.
  3. PELLEŠOVÁ, Pavlína. The Formation Of Trends In The Visitation Of Gastronomic Establishments After The Global Pandemic Crisis. In University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics. 22th International Scientific Conference Globalization and its Socio-economic Consequences,. 1. vyd. Zilina: University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2022. s. 1144-1150. ISBN 978-80-8154-332-6.
  4. PELLEŠOVÁ, Pavlína a Klára VÁCLAVÍNKOVÁ. The Impact of COVID-19 Pandemic on the Tourism Market in the Czech Republic. Central European Papers. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, 2022, X, 2022/1, s. 79-88. ISSN 2336-3312.
  5. KOSTKOVÁ, Miroslava, Pavlína PELLEŠOVÁ a Patrik KAJZAR. TRENDS IN THE CATERING AND ACCOMMODATION BUSINESS IN THE MORAVIAN SILESIAN REGION. E+M Ekonomie a Management. Technická univerzita v Liberci: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2022, roč. 25, č. 1, s. 195-207. ISSN 2336-5064. doi:10.15240/tul/001/2022-1-012.

  2021

  1. KOSTKOVÁ, Miroslava a Pavlína PELLEŠOVÁ. Global Aspects of the Gastronomic Trends and Innovations. In Kliestik. The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Zilina Slovak Republic: University of Zilina, 2021. s. 1-10. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20219204014.
  2. NOVOTNÝ, Lukáš a Pavlína PELLEŠOVÁ. Impact of the COVID-19 Crisis on the Regulation to Tourism in the Czech Republic. Central European Public Administration Review. 2021, roč. 2021, 19/1, s. 199-222. ISSN 2591-2240. doi:10.17573/cepar.2021.1.09.
  3. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Past středního příjmu z ekonomického pohledu. In VOMLELA L., RIEDEL R. a kolektiv autorů, FVP SU. Slezsko a problematika pasti středního příjmu české a polské regionální perspektivy. první. Opava: neuveden, 2021. s. 17-26. ISBN 978-80-7510-479-3.
  4. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Pułapka średniego dochodu z ekonomicznego punktu widzenia. In VOMLELA L., RIEDEL R. a kolektiv autorů. Śląsk i problematyka pułapki średniego dochodu czeskie i polskie perspektywy regionalne. první. Opava: neuveden, 2021. s. 17-27. ISBN 978-80-7510-480-9.
  5. PELLEŠOVÁ, Pavlína. The middle income trap from the economic point of view. In VOMLELA L., RIEDEL R. a kolektiv autorů. SILESIA AND THE MIDDLE INCOME TRAP PROBLEM CZECH AND POLISH REGIONAL PERSPECTIVES. první. Opava: neuveden, 2021. s. 17-27. ISBN 978-80-7510-483-0.
  6. KOSTKOVÁ, Miroslava a Pavlína PELLEŠOVÁ. Vývoj gastronomických trendů z perspektivy provozovatelů restauračních podniků na příkladě Moravskoslezského kraje. Ekonomická revue cestovného ruchu. 2021, roč. 54, 4/2021, s. 229-237. ISSN 0139-8660.

  2020

  1. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Globalization and perception of tourism trends by supply and demand. In The 19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. Žilina: Žilinská univerzita, 2020. s. 4019-4026. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207404019.
  2. KOSTKOVÁ, Miroslava, Pavlína PELLEŠOVÁ a Patrik KAJZAR. Measuring the Tourist Activity of the Moravian-Silesian Region. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Institute of Hospitality Management in Prague 8, 2020, roč. 16, č. 33, s. 16-27. ISSN 2571-0389.
  3. KAJZAR, Patrik, Miroslava KOSTKOVÁ a Pavlína PELLEŠOVÁ. Results of Questionnaire Survey among Selected Tourism Enterprises and their Reflection on Trends in Tourism in the Moravian-Silesian Region. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020, roč. 11, č. 2, s. 236-249. ISSN 2068-7729.
  4. KOSTKOVÁ, Miroslava a Pavlína PELLEŠOVÁ. Trendy a inovace služeb hotelnictví a gastronomie Moravskoslezského kraje. Ekonomická revue cestovného ruchu. 2020, roč. 53, 4/2020, s. 190-199. ISSN 0139-8660.

  2019

  1. KOSTKOVÁ, Miroslava, Pavlína PELLEŠOVÁ a Patrik KAJZAR. Measuring the destination performance of the Moravian-Silesian region through the strength of tourism aktivity. In sborník z konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. 11. vyd. Praha: VŠH, 2019. s. 45-54. ISBN 978-80-87411-87-2.
  2. PELLEŠOVÁ, Pavlína, Miroslava KOSTKOVÁ a Patrik KAJZAR. Moravskoslezský kraj a vybrané trendy cestovního ruchu. In 8. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE AKTUÁLNÍ TRENDY LÁZEŇSTVÍ, HOTELNICTVÍ A TURISMU. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 96-107. ISBN 978-80-7510-359-8.

  2018

  1. KOSTKOVÁ, Miroslava a Pavlína PELLEŠOVÁ. Development of tourism trends in the Moravian-Silesian Region. In 7. mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Karviná: SU OPF Karviná, 2018. s. 53-61. ISBN 978-80-8154-249-7.
  2. KOSTKOVÁ, Miroslava a Pavlína PELLEŠOVÁ. DEVELOPMENT OF TOURIST TRENDS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION ACCORDING TO CUSTOMER'S PREFERENCES. In ETAP 2017 Economic Theory and Practice. Banská Bystrica: Banská bystrica UMB, 2018. s. 486-494, 10 s. ISBN 978-80-557-1424-0.
  3. PELLEŠOVÁ, Pavlína a Jakub VACHA. Gastronomické trendy v súčasnosti v Moravsko-sliezskom kraji. Ekonomická revue cestovního ruchu Economic Review of Tourism. 2018, roč. 51, č. 3, s. 170-180. ISSN 0139-8660.
  4. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Globalization and Trends in International Travel. Globalization and its Socio-Economic Consequences. In 18th International Scientific Conference, Proceedings. Žilina: University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. s. 791-798. ISBN 978-80-8154-249-7.
  5. PELLEŠOVÁ, Pavlína a Patrik KAJZAR. Podnikání v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 170 s. ISBN 978-80-7510-303-1.
  6. KAJZAR, Patrik, Pavlína PELLEŠOVÁ a Miroslava KOSTKOVÁ. Role moderních informačních technologíí v nabídce cestovního ruchu ČR. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha: VSH v Praze 8, 2018. s. 128-140. ISBN 978-80-87411-93-3.
  7. PELLEŠOVÁ, Pavlína a Patrik KAJZAR. Společenský a diplomatický protokol: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 146 s. ISBN 978-80-7510-300-0.
  8. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Trendy v cestovním ruchu: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 182 s. ISBN 978-80-7510-302-4.

  2017

  1. KAJZAR, Patrik a Pavlína PELLEŠOVÁ. A Tourism and Selected Tourist Facilities in the Czech Republic and Republic of Belarus. Acta Oeconomica Universitatis Selye. 2017, roč. 6, č. 1, s. 99-111. ISSN 1338-6581.
  2. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Aktuální trendy cestovního ruchu se zřetelem na Moravskoslezský kraj. In Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu: regiony a jejich charakter. Opava: FPF SU Opava, 2017. s. 64-73. ISBN 978-80-7510-228-7.
  3. STARZYCZNÁ, Halina, Pavlína PELLEŠOVÁ a Michal STOKLASA. The Comparison of Customer Relationship Management (Crm) in Czech Small and Medium Enterprises According to Selected Characteristics in the Years 2015, 2010 and 2005. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. 2017, roč. 65, č. 5, s. 1767-1777. ISSN 2464-8310.
  4. KOSTKOVÁ, Miroslava a Pavlína PELLEŠOVÁ. THE INCOMING CHANGES OF THE RUSSIAN TOURISTS TO THE CZECH REPUBLIC. In Zitek, Klimova. 20th International Colloquium on Regional Sciences. Brno, Czech Republic: MASARYKOVA UNIV, ZEROTINOVO NAM 617-9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2017. s. 652 - 659. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-85.
  5. KOSTKOVÁ, Miroslava a Pavlína PELLEŠOVÁ. TRENDY CESTOVNÍHO RUCHU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Z POHLEDU ZÁKAZNÍKŮ. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha VŠH: Vysoká škola hotelová v Praze 8 s.r.o., 2017. s. 125-135, 10 s. ISBN 978-80-87411-99-5.
  6. PELLEŠOVÁ, Pavlína. Vývoj příjezdového cestovního ruchu v České republice. In Zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2016 Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 936-951. ISBN 978-80-225-4365-1.
  7. KOSTKOVÁ, Miroslava a Pavlína PELLEŠOVÁ. ZMĚNY PŘÍJEZDŮ RUSKÝCH TURISTŮ DO ČESKA. In XX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH. MU Brno: MU Brno, 2017. s. 652-660, 8 s. ISBN 978-80-210-8586-2.

  2016

  1. KOSTKOVÁ, Miroslava a Pavlína PELLEŠOVÁ. RISING OF TOURISM ATTRACTIVENESS OF THE KARVINA REGION OWING TO CULTURAL AND SPA TOURISM. In Klímova, V., Zitek, V. 19th International Colloquium on Regional Sciences. Brno: MASARYKOVA UNIV, Brno, Czech Republic, 2016. s. 1047 - 1054. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-135.
  2. KOSTKOVÁ, Miroslava a Pavlína PELLEŠOVÁ. THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE OFFER OF PASSENGER RAIL TRANSPORT IN THE CZECH REPUBLIC. In T.Klieštik. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, 16TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS, PTS I-V. Zilina: UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, UNIVERITIZNA 1, ZILINA, 010 01, SLOVAKIA, 2016. s. 1005 - 1013. ISBN 978-80-8154-191-9.
  3. PELLEŠOVÁ, Pavlína, Josef BOTLÍK, Milena BOTLÍKOVÁ a Miroslava KOSTKOVÁ. USE OF PRECEDENT MATRICES IN SUPPLY CHAINS. In TANGER LTD. CLC 2015: CARPATHIAN LOGISTICS CONGRESS - CONFERENCE PROCEEDINGS. Jesenik, Czech Republic: TANGER LTD, KELTICKOVA 62, SLEZSKA, OSTRAVA 710 00, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 45 - 50. ISBN 978-80-87294-64-2.

  2015

  1. KOSTKOVÁ, Miroslava, Pavlína PELLEŠOVÁ a Milena BOTLÍKOVÁ. Development of Consumption in Czech Tourism In The Time of Changing the Monetary Policy. In Soliman, KS. 26th International-Business-Information-Management-Association Conference. Madrid, Spain: INT BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT ASSOC-IBIMA, 34 E GERMANTOWN PIKE, NO. 327, NORRISTOWN, PA 19401 USA, 2015. s. 480 - 488. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  2. KOSTKOVÁ, Miroslava, Pavlína PELLEŠOVÁ, Milena BOTLÍKOVÁ a Josef BOTLÍK. CHANGES IN EMPLOYMENT AND BUSINESS STRUCTURES IN TOURISM SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC UNDER THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION. In Klieštik, T. 15th International Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences. Zilina: UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, UNIVERITIZNA 1, ZILINA, 010 01, SLOVAKIA, 2015. s. 325 - 333. ISBN 978-80-8154-145-2.
  3. PELLEŠOVÁ, Pavlína, Josef BOTLÍK, Milena BOTLÍKOVÁ a Miroslava KOSTKOVÁ. THE INFLUENCE OF EXPRESSWAYS ON THE AVAILABILITY OF INDUSTRIAL ZONES, REGIONAL ANALYSIS IN THE GLOBALIZED EUROPE. In Klieštik, T. 15th International Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences. Žilina, Slovakia: UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, UNIVERITIZNA 1, ZILINA, 010 01, SLOVAKIA, 2015. s. 572 - 280, 9 s. ISBN 978-80-8154-145-2.

  2013

  1. STARZYCZNÁ, Halina, Michal STOKLASA, Miroslava HECZKOVÁ a Pavlína PELLEŠOVÁ. Využití vztahového marketingu v podnikání malých a středních firem. Karviná: SU OPF Karviná, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7248-936-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 3. 2024 21:22