FPF CJLnp Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech language and literature
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF CJLnp Český jazyk a literatura

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLNP01Metody literární historie L. Martinekzk 1/2/06 1Z
FPF:UBKCJLNP02Textová lingvistika M. Vondráčekzk 2/2/06 1Z
FPF:UBKCJLNP03Odborný text v cizím jazyce J. Sichálekz 0/2/04 1-
FPF:UBKCJLNP04Indoevropský kontext češtiny K. Dufkovázk 2/0/04 1P
FPF:UBKCJLNP05Literární estetika M. Zelinskýzk 2/0/05 2Z
FPF:UBKCJLNP06Lingvistická metodologie Z. Holubzk 1/2/06 2Z
FPF:UBKCJLNP07Literatury českého středověku a raného novověku J. Sichálekzk 1/2/05 2P
FPF:UBKCJLNP08Vývojové tendence v současné češtině a jazyková kultura S. Schneiderováz 1/2/04 2P
FPF:UBKCJLNP09Diplomový seminář 1 S. Schneiderováz 0/1/03 2P
FPF:UBKCJLNP10Vývoj spisovné češtiny M. Vondráčekzk 2/1/05 3Z
FPF:UBKCJLNP11Language situation in Central Europe – past and present K. Dufkovázk 2/0/05 3P
FPF:UBKCJLNP12Interpretační seminář k literatuře 20. století M. Tichýz 0/2/04 3P
FPF:UBKCJLNP13Komplexní analýza mluveného a psaného textu M. Vondráčekz 1/2/04 3P
FPF:UBKCJLNP14Diplomový seminář 2 S. Schneiderováz 0/2/04 3P
FPF:UBKCJLNP15Mluvnice současné češtiny M. Vondráčekzk 2/1/05 4Z
FPF:UBKCJLNP16Regionální literatura L. Martinekzk 2/1/05 4Z
FPF:UBKCJLNP17Literární teorie a kontext filozofického myšlení J. Heczkozk 2/1/05 4P
FPF:UBKCJLNP18Úvod do literární komparatistiky L. Martinekzk 1/1/04 4P
FPF:UBKCJLNP19Diplomový seminář 3 S. Schneiderováz 0/2/04 4P
FPF:UBKCJLNP28Textologický seminář J. Sichálekz 0/2/03 1-
FPF:UBKVKKNP02Česká literatura po roce 1989 L. Martinekzk 2/2/06 3Z
97 kreditů

Povinně volitelné předměty

Podmínka pro splnění této skupiny: 11 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UBKCJLNP20Kapitoly z moderní lyriky M. Tichýz 0/2/03 1-
FPF:UBKCJLNP21Tělo, gender, řeč, komika J. Sichálekz 0/2/03 3-
FPF:UBKCJLNP22Dějiny české lingvistiky S. Schneiderováz 2/0/03 2-
FPF:UBKCJLNP23Český jazyk v komunikační praxi S. Schneiderováz 0/2/04 2-
FPF:UBKCJLNP26Publikační činnost L. Martinekz 6 --
FPF:UBKCJLNP27Zahraniční bohemistická stáž L. Martinekz 6 --
FPF:UBKCJLNP29Czech literature in a Central European context M. Pilařz 1/1/03 2-
FPF:UBKVKKNP12Současná česká poezie J. Chrobákzk 1/1/04 1-
FPF:UBKVKKNP13Vývoj a současnost knižní kultury J. Brožovská Onderkovázk 1/2/04 3-
FPF:UBKVKKNP28Současná česká próza J. Chrobákzk 1/1/04 4-
40 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů