FPF HsPPbp Památková péče
Název anglicky: Monument care
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FPF HsPP Historie

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHMBP001Úvod do studia dějin P. Kozákzk 2/2/05 1Z
FPF:UHVHMBP007Základy pomocných věd historických I. Matejko-Peterkazk 2/0/04 2Z
FPF:UHVHMBP008Seminář k základům pomocných věd historických I. Matejko-Peterkaz 0/2/04 2P
FPF:UHVHMBP014Dějiny středověku I H. Komárkovázk 2/1/05 3Z
FPF:UHVHMBP015Dějiny raného novověku I I. Zmetákzk 2/1/05 3Z
FPF:UHVHMBP019Dějiny středověku II D. Radekzk 2/1/05 4Z
FPF:UHVHMBP020Dějiny raného novověku II I. Korbelářovázk 2/1/05 4Z
FPF:UHVHMBP025Novodobé dějiny I M. Hochelzk 2/1/05 5Z
FPF:UHVHMBP026Nejnovější dějiny I Z. Jirásekzk 2/1/05 5Z
FPF:UHVHMBP030Novodobé dějiny II M. Pelczk 2/1/05 6Z
FPF:UHVHMBP031Nejnovější dějiny II J. Knapíkzk 2/1/05 6Z
FPF:UHVHMBP042Základy latinské gramatiky K. Vymětalováz 0/2/03 1-
FPF:UHVHPPBP03Angličtina I G. Entlováz 0/2/03 1-
FPF:UHVHPPBP06Němčina pro historiky J. Nálepováz 0/2/03 2-
FPF:UHVHPPBP07Angličtina II G. Entlováz 0/2/03 2-
FPF:UHVHPPBP10Angličtina III G. Entlováz 0/2/03 3-
FPF:UHVHPPBP13Seminář pro bakalářskou práci I M. Pelcz 0/2/04 4P
FPF:UHVHPPBP14Angličtina IV G. Entlováz 0/2/03 4-
FPF:UHVHPPBP17Seminář pro bakalářskou práci II M. Pelcz 0/2/04 5P
79 kreditů

Specializace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHPPBP20Dějiny památkové péče M. Hochelzk 2/0/05 1Z
FPF:UHVHPPBP21Architektonická typologie a tvarosloví M. Solařz na základě předchozí dohody5 1P
FPF:UHVHPPBP22Materiály a konstrukce M. Solařz 0/2/04 2P
FPF:UHVHPPBP23Teorie a právní úprava památkové péče M. Hochelzk 1/1/05 2Z
FPF:UHVHPPBP24Odborná praxe I M. Hochelz 160 hod / sem.8 2P
FPF:UHVHPPBP25Stavebněhistorický průzkum M. Hochelzk 2/0/04 3Z
FPF:UHVHPPBP26Seminář ke stavebněhistorickému průzkumu L. Augustinkováz 0/2/03 3P
FPF:UHVHPPBP27Odborná praxe II M. Hochelz 160 hod / sem.8 4P
FPF:UHVHPPBP28Odborná praxe III M. Hochelz 160 hod / sem.8 6P
50 kreditů

Povinně volitelné předměty typu A - skupina 1 (specializace)

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si z této skupiny vybere minimálně 2 předměty (6 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHMBP038Ochrana přírodního dědictví M. Zapletalz 0/2/03 2P
FPF:UHVHPPBP30Interpretační seminář I D. Prixz 0/1/03 3P
FPF:UHVHPPBP31Interpretační seminář II D. Prixz 0/1/03 4P
FPF:UHVHPPBP32Evidence a dokumentace památek L. Augustinkováz 0/2/03 6P
12 kreditů

Povinně volitelné předměty typu B - skupina 2 (specializace)

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si z této skupiny vybere minimálně 2 předměty (6 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHPPBP33Památkové zájmy a společnost R. Rosováz 0/1/03 1-
FPF:UHVHPPBP34Konzervace a restaurování I H. Rajhelováz 0/2/03 3-
FPF:UHVHPPBP35Konzervace a restaurování II H. Rajhelováz 0/2/03 4-
FPF:UHVHPPBP36Konzervace a restaurování III H. Rajhelováz 0/2/03 5-
12 kreditů

Povinně volitelné předměty typu A - skupina 3 (společné)

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si z této skupiny vybere předměty ohodnocené v součtu minimálně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHMBP036Dějiny starověku II K. Vymětalovázk 1/1/03 2P
FPF:UHVHMBP037Základy archeologie M. Tymonováz 1/1/03 2P
FPF:UHVHMBP052Dějiny starověku I K. Vymětalovázk 1/1/03 1P
FPF:UHVHPPBP38Úvod do dějin umění M. Hochelzk 2/0/04 2P
FPF:UHVHPPBP39Dějiny umění M. Zapletalzk 2/0/04 3P
FPF:UHVHPPBP41Muzea, galerie a instalované objekty M. Hochelz 0/2/03 4P
FPF:UHVHPPBP43Dějiny hmotné kultury I I. Matejko-Peterkazk 1/1/04 5P
FPF:UHVHPPBP44Dějiny hmotné kultury II I. Matejko-Peterkazk 1/1/04 6P
28 kreditů

Povinně volitelné předměty typu B - skupina 4 (společné)

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si z této skupiny vybere minimálně 2 předměty (6 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHMBP045Vybrané kapitoly z dějin středověku I H. Komárkováz 0/2/03 1-
FPF:UHVHMBP048Vybrané kapitoly z dějin raného novověku II I. Zmetákz 0/2/03 4-
FPF:UHVHMBP050Vybrané kapitoly z novodobých dějin I M. Hochelz 0/2/03 3-
FPF:UHVHMBP051Vybrané kapitoly z novodobých dějin II M. Pelcz 0/2/03 4-
FPF:UHVHMBP053A Historical Analysis of Poland in the 20th and 21st Centuries I. Matejko-Peterkazk 1/0/05 1-
FPF:UHVHPPBP46Vybrané kapitoly z dějin středověku II D. Radekz 0/2/03 2-
FPF:UHVHPPBP47Vybrané kapitoly z dějin raného novověku I I. Zmetákz 0/2/03 3-
FPF:UHVHPPBP51Vybrané kapitoly z nejnovějších dějin I Z. Jirásekz 0/2/03 5-
FPF:UHVHPPBP52Vybrané kapitoly z nejnovějších dějin II J. Knapíkz 0/2/03 6-
29 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů