Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MARTINEK, Libor. Bolzanovo pojetí národa v kontextu osvícenství a romantismu. 1. vyd. Bruntál: První bruntálské nakladatelství, 2023, 35 s. 1. ISBN 978-80-88463-44-3.
  2. MARTINEK, Libor. Fryderyk Chopin v Čechách. Ohlasy jeho pobytu v české a polské literatuře. Online. 1. vyd. Bruntál: První bruntálské nakladatelství, 2023, 88 s. 1. ISBN 978-80-88463-47-4.
  3. MARTINEK, Libor. Gustaw Morcinek. Monografie. 1. vyd. Wrocław: ATUT, 2023, 363 s. 1. ISBN 978-83-7977-761-7.
  4. MARTINEK, Libor. Haiku Leszka Engelkinga. In Listy. Olomouc: Burian a Tichák, 2023, s. 38-39. ISSN 1210-1222.
  5. MARTINEK, Libor. Literatura Opavska v letech 1990–2023. Online. 1. vyd. Bruntál: První bruntálské nakladatelství, 2023, 150 s. 1. ISBN 978-80-88463-59-7.
  6. MARTINEK, Libor. Spisovatelé spjatí s Karvinou – Pisarze związani z Karwiną. In Kadłubiec, Karol Daniel et al. Kadłubiec, Karol Daniel et al. Karviná. Bohatství v různorodosti. Karwina. Bogactwo w różnorodności. 1. vyd. Karviná: Statutární město Karviná, 2023, s. 342–359, 17 s. 1. ISBN 978-80-907327-1-1.
  7. MARTINEK, Libor. Vztahy mezi literaturou a hudbou v díle Gustawa Morcinka. Studia Slavica. Ostrava - Opole: Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2023, roč. 27, č. 1, s. 45–57, 12 s. ISSN 1803-5663. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2023.27.0004.
  8. MARTINEK, Libor. Zhudebněná poezie Bohuslava Reynka v undergroundu a tzv. křesťanském folku. In Libor Martinek. Libor Martinek a kol. In: Underground a druhá kultura ve střední Evropě – Underground i druga kultura w Europie Środkowej – Underground a druhá kultúra v strednej Európe. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2023, s. 77-84. 1. ISBN 978-80-7510-534-9.

  2022

  1. MARTINEK, Libor. Dějiny literatury Krnovska. 1. a 2. díl. Online. 1. vyd. Bruntál: První bruntálské nakladatelství, 2022, 424 s. 11. ISBN 978-80-88463-11-5.
  2. MARTINEK, Libor. Gustaw Morcinek a Vojtěch Martínek. Studia Slavica. Ostrava - Opole: Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2022, roč. 26, č. 2, s. 39-50. ISSN 1803-5663. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15452/StudiaSlavica.2022.26.0013.
  3. MARTINEK, Libor. Nové perspektivy výzkumu života a díla Gustawa Morcinka. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2022, roč. 25, č. 2, s. 111-130. ISSN 1212-1509.
  4. MARTINEK, Libor. Těšínský básník Henryk Jasiczek, Literární portrét polského spisovatele.. Online. 1. vyd. Bruntál: První bruntálské nakladatelství, 2022, 230 s. 1. ISBN 978-80-88463-04-7.
  5. MARTINEK, Libor a Bogusław BAKULA. Underground a druhá kultura ve střední Evropě - Underground i druga kultura w Europie Środkowej. 2022.
  6. MARTINEK, Libor. Władysław Sikora (1933–2015) – Portrét těšínského spisovatele.. Online. 1. vyd. Bruntál: První bruntálské nakldatelství, 2022, 123 s. 1. ISBN 978-80-88463-17-7.

  2021

  1. MARTINEK, Libor. Dějiny literatury na Bruntálsku. Online. 1. vyd. Bruntál: První bruntálské nakladatelství, 2021, 69 s. 1. ISBN 978-80-908130-0-7.
  2. MARTINEK, Libor. Identita v kontextu polské etnické skupiny na českém Těšínsku. Na příkladu díla Pawła Kubisze. Online. 1. vyd. Bruntál: První bruntálské nakladatelství, 2021, 51 s. 1. ISBN 978-80-908130-8-3.
  3. MARTINEK, Libor. Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki. 2021.
  4. MARTINEK, Libor. Maciej Kazimierz Sarbiewski v české a slovenské literatuře. In Libor Martinek. Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2021, s. 65-72. žádná. ISBN 978-80-7510-435-9.
  5. MARTINEK, Libor. Nástin historie literatury na Karvinsku. 1. vyd. Bruntál: První bruntálské nakladatelství, 2021, 52 s. 1. ISBN 978-80-908130-9-0.
  6. MARTINEK, Libor. Obraz literatury z oblasti Jeseníků. Online. 1. vyd. Bruntál: První bruntálské nakladatelství, 2021, 97 s. 2. ISBN 978-80-908130-4-5.

  2020

  1. MARTINEK, Libor. Paweł Kubisz. Monografie. 1. vyd. Polsko: Wydawnictwo ATUT, 2020, 457 s. ISBN 978-83-7977-507-1.
  2. MARTINEK, Libor. Symbolika trávy v tvorbě Henryka Jasiczka. In Michal Fránek. Michal Fránek et al. (eds.). Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k narozeninám. 1. vyd. Praha: ÚČL AV ČR, 2020, s. 136-143. ISBN 978-80-88069-98-0.

  2019

  1. MARTINEK, Libor. K recepci díla Macieje Kazimierza Sarbiewského v českých zemích a na Slovensku. Jazyk a kultúra. Prešov: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU, 2019, roč. 10, 39-40, s. 30-36. ISSN 1338-1148.
  2. MARTINEK, Libor. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1991. Část III. Srpen 1989 – únor 1991. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B. Opava: Slezské zemské muzeum, 2019, roč. 68, č. 2, s. 183-190. ISSN 1211-3131.
  3. MARTINEK, Libor. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Část II. Leden 1988 – červenec 1989. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě., 2019, roč. 68, č. 1, s. 72-83. ISSN 1211-3131.
  4. MARTINEK, Libor. Korespondence Wilhelma Przeczka s Wiesławem Kazaneckým. Jazyk a kultúra. Prešov: Prešovská univerzita, 2019, roč. 10, 37–38, s. 30-35. ISSN 1338-1148.
  5. MARTINEK, Libor. Literatura a hudba v intermediální perspektivě. Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019, roč. 73, č. 3961, s. 137-152. ISSN 0137-1150.
  6. MARTINEK, Libor. Literature reflecting on Frederic Chopin´s visits to the spa towns of western Czechia. Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2019, sv. 52, č. 1, s. 325-344. ISSN 1505-9057.
  7. MARTINEK, Libor. Poetika smrti v raném díle Bohuslava Reynka. Slavica Wratislaviensia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2019, CLXVIII, č. 13, s. 289-301. ISSN 0137-1150.

  2018

  1. MARTINEK, Libor. Edycje samizdatu na północnych Morawach i konsekwencje rozpowszechniania drugiego obiegu. In B. Bakuła – A. Matusiak – E. Tyszkowska-Kasprzak. Od „Zapisu“ do... zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991. 1. vyd. Wrocław: Wydawnictwo KEW, 2018, s. 325-338. ISBN 978-83-7893-243-7.
  2. MARTINEK, Libor. Hornická tematika v poezii Wilhelma Przeczka. Slavica Wratislaviensia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2018, CLXVI, č. 3821, s. 109-119. ISSN 0239-6661.
  3. MARTINEK, Libor. Joseph von Eichendorff v české a světové hudbě. In Martinek, L. Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018, s. 119-126. ISBN 978-80-7510-320-8.
  4. MARTINEK, Libor. Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018, 320 s. ISBN 978-80-7510-320-8.
  5. MARTINEK, Libor. K historii literatury na Karvinsku do roku 1945. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 115-128. ISSN 1212-1509.
  6. MARTINEK, Libor. K poetice Łysohorského poezie během války. In Tichým, M. – Sichálek, J. Mezi kritikou a poezií : Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018, s. 133-163. ISBN 978-80-7510-314-7.
  7. MARTINEK, Libor. K současnému hodnocení některých endocentrických směrů v polské literární vědě. Litikon. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, roč. 3, č. 1, s. 88-94. ISSN 2453-8507.
  8. MARTINEK, Libor. K současnému hodnocení některých ergocentrických směrů v polské literární vědě. Litikon. Časopis pre výskum literatúry. Nitra: UKF v Nitre, 2018, roč. 3, č. 2, s. 216-221. ISSN 2453-8507.
  9. MARTINEK, Libor. K tvorbě pro děti lyrického harmonizátora Henryka Jasiczka. Studia Filologiczne. Racibórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 2018, roč. 6, podzim, s. 157-169. ISSN 1689-4657.
  10. MARTINEK, Libor. Korespondence Wilhelma Przeczka s Jindřichem Zogatou z let 1981–1992. Část I. Léta 1981–1987. Časopis Slezského zemského muzea. Vědy historické – série B. Opava.: Slezské zemské muzeum v Opavě., 2018, roč. 67, 1–3, s. 167-192. ISSN 1211-3131.
  11. MARTINEK, Libor. Polský kulturně-společenský časopis Sztorcem z českého Těšínska : Most nebo bariéra vzájemného porozumění? In Kubíček, T. – Wiendl, J. Obrazy kultury a společnosti v období první republiky : Periodický tisk v letech 1918–1938. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2018, s. 244-258. ISBN 978-80-7051-267-8.
  12. MARTINEK, Libor. Wilhelm Przeczek : monografie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2018, 424 s. ISBN 978-83-7977-360-2.

  2017

  1. MARTINEK, Libor. Adam Mickiewicz. In Baron, Roman – Michalska, Małgorzata. Śladami Polaków w Pradze. XIX – XXI wiek. Szkice i portréty historyczno-literackie. 1. vyd. Praha: Klub Polski w Pradze, 2017, s. 31-37. ISBN 978-80-270-2131-4.
  2. MARTINEK, Libor. Aniela Kupiec – spisovatelka píšící v těšínském nářečí. Jazyk a kultúra. Prešov (Slovensko): Filozofická fakulta Prešovskej univ., 2017, roč. 8, 29-30, s. 91-102. ISSN 1338-1148.
  3. MARTINEK, Libor. Manfred Kridl a polská literární věda. Litikon. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, roč. 2, č. 1, s. 294-298. ISSN 2453-8507.
  4. MARTINEK, Libor. Nástin interdisciplinárních výzkumů v rámci vývoje a současnosti polské literární sémiotiky. Litikon. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, roč. 2, č. 1, s. 114-123. ISSN 2453-8507.
  5. MARTINEK, Libor. Paweł Hulka-Laskowski – stavitel mostů mezi národy. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 39-60. ISSN 1212-1509.
  6. MARTINEK, Libor. Pomíjivé dny Piotra Horzyka. Těšínsko. Český Těšín: Muzeum Těšínska, 2017, roč. 60, č. 1, s. 61-66. ISSN 0139-7605.
  7. MARTINEK, Libor. Překlady díla Stanisława Lema do češtiny a slovenštiny. Jazyk a kultúra. Prešov (Slovensko): Filozofická fakulta Prešovskej univ., 2017, roč. 8, 31-32, s. 88-94. ISSN 1338-1148.
  8. MARTINEK, Libor a Zuzana HÁJKOVÁ. Samizdaty a filozofické semináře Milana Jelínka. In Pavelková, Jindra - Vintrová, Tereza - Hudecová, Zuzana. Bibliograf mezi regály: k životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2017, s. 156-170. ISBN 978-80-7051-242-5.
  9. MARTINEK, Libor. Spisovatelé inspirovaní Jesenickem a autoři narození na Jesenicku. Sborník bruntálského muzea. Bruntál: Muzeum v Bruntále, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 3-39. ISSN 1801-2205.
  10. MARTINEK, Libor. Vyloučený básník Henryk Jasiczek. K osudu a dílu nejvýznamnějšího poválečného básníka českého Těšínska za tzv. normalizace v Československu 70. let. Studia Slavica. Ostrava - Opole: Ostravská univerzita – Uniwersytet Opolski, 2017, roč. 21, č. 1, s. 41-48. ISSN 1803-5663.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2024 10:33