FPF NEMMIbp Němčina - MINOR
Název anglicky: German - MINOR
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FPF NEM Němčina

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNCOBP01Německá propedeutika G. Rykalováz 1/0/03 1Z
FPF:UCJNCOBP02Praktické cvičení z němčiny 1 J. Nálepováz 0/4/05 1P
FPF:UCJNCOBP03Fonetika a fonologie J. Nálepovázk 1/0/02 1P
FPF:UCJNCOBP06Úvod do literatury M. Urbanecz 2/0/03 2Z
FPF:UCJNCOBP07Praktické cvičení z němčiny 2 J. Nálepovázk 0/4/05 2P
FPF:UCJNCOBP08Reálie a historie německy mluvících zemí I M. Urbaneczk 1/1/05 2Z
FPF:UCJNCOBP10Praktické cvičení z němčiny 3 J. Nálepováz 0/4/05 3P
FPF:UCJNCOBP11Německá morfologie G. Rykalovázk 1/3/05 3Z
FPF:UCJNCOBP12Německá literatura v kontextu M. Urbaneczk 1/1/03 3Z
FPF:UCJNCOBP13Reálie a historie německy mluvících zemí II M. Urbaneczk 1/1/05 3Z
FPF:UCJNCOBP14Praktické cvičení z němčiny 4 J. Nálepovázk 0/4/05 4P
FPF:UCJNCOBP15Německá syntax G. Rykalovázk 1/2/04 4Z
FPF:UCJNCOBP16Německá literatura 1 M. Urbaneczk 1/1/04 4Z
FPF:UCJNCOBP17Německá lexikologie G. Rykalovázk 1/2/04 5Z
FPF:UCJNCOBP18Německá literatura 2 M. Urbaneczk 1/1/04 5Z
62 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student musí získat minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNCOBP21Přípravný jazykový kurz M. Urbanecz 5 dnů / sem.5 1P
FPF:UCJNCOBP22Fonetická cvičení J. Nálepováz 0/1/02 1P
FPF:UCJNCOBP23Cvičení z německé gramatiky G. Rykalovázk 0/2/03 2P
FPF:UCJNCOBP24Akademické psaní M. Urbanecz 0/2/03 2P
FPF:UCJNCOBP26Tvorba textů 1 M. Urbaneczk 0/2/03 3P
FPF:UCJNCOBP31Německá obchodní korespondence M. Urbaneczk 0/2/03 4P
FPF:UCJNCOBP33Praktické cvičení z němčiny 5 J. Nálepováz 0/4/05 5P
FPF:UCJNCOBP35Praktické otázky překladu G. Rykalováz 0/2/03 5P
FPF:UCJNCOBP37Praktické cvičení z němčiny 6 J. Nálepovázk 0/4/05 6P
32 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student musí získat minimálně 3 kredity.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJLANDLandeskunde erleben - Studienreise G. Rykalováz 1-7 dní.3 --
FPF:UCJNCOBP41Celoživotní systematické učení J. Nálepováz 0/1/02 1-
FPF:UCJNCOBP42Italština 1 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 1-
FPF:UCJNCOBP43Italština 2 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 2-
FPF:UCJNCOBP44Angličtina 3 G. Entlováz 0/2/03 3-
FPF:UCJNCOBP45Italština 3 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 3-
FPF:UCJNCOBP46Angličtina 4 G. Entlováz 0/2/03 4-
FPF:UCJNCOBP47Italština 4 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 4-
FPF:UCJNCOBP48Angličtina 5 G. Entlováz 0/2/03 5-
FPF:UCJNCOBP49Italština 5 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 5-
FPF:UCJNCOBP50Angličtina 6 G. Entlováz 0/2/03 6-
FPF:UCJNCOBP51Italština 6 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 6-
FPF:UCJNCOBP52Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže M. Crhováz 10 dnů / sem.3 --
FPF:UCJNCOBP53Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže M. Crhováz 60 dnů / sem.10 --
48 kreditů