Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. JANÁKOVÁ, Milena, Milena BOTLÍKOVÁ a Josef BOTLÍK. Online CRM in the decision-making processes of potential cultural tourism visitors. In Kliestik. Globalizacia a jej sociálno ekonomické dopady. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2024.

  2023

  1. JANÁKOVÁ, Milena. CRM systémy: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023. 115 s.
  2. JANÁKOVÁ, Milena. Databáze a datové sklady - Informace k semestrálnímu projektu. 2023.
  3. JANÁKOVÁ, Milena. Databáze a datové sklady: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023. 134 s.
  4. JANÁKOVÁ, Milena. Difficulties in Business Processes to Support Customer Loyalty Based on CRM Systems. In 4rd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2023. s. 88-93. ISBN 978-80-7510-554-7.
  5. JANÁKOVÁ, Milena, Milena BOTLÍKOVÁ a Josef BOTLÍK. Use of CRM Tools in Communication Strategies of Cultural Tourism in the Czech Republic. In Lipková, Ľ., Kováčová, E., Grigelová, P. 24st International Scientific Conference "International Relations 2023: Current Issues of World Economy and Politics". Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2023. s. 196-205. ISBN 978-80-225-5128-1.

  2022

  1. JANÁKOVÁ, Milena. Databáze - Informace k semestrálnímu projektu. 2022.
  2. JANÁKOVÁ, Milena. Databáze - Kompilace učebního textu z přednášek. 2022.
  3. BOTLÍK, Josef, Milena BOTLÍKOVÁ a Milena JANÁKOVÁ. Historical Trace of Totalitarian Regimes in the Contemporary Soft Power Creation (Analysis of Information Sources). In 23. Mezinárodní konference: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta mezinárodných vztahov, 2022. s. 82-94. ISBN 978-80-225-5034-5.
  4. JANÁKOVÁ, Milena. Challenges for CRM to Be an Active Part of Development in Europe. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2022. s. 69-76. ISBN 978-80-7510-527-1.
  5. BOTLÍK, Josef a Milena JANÁKOVÁ. Risks of Social Networks - Information Technology as a Globalization Tool. In Tomas Kliestik. 22th International Scientific Conference Globalization and its Socio-economic Consequences. 22st. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2022. s. 84-94. ISBN 978-80-8154-332-6.

  2021

  1. JANÁKOVÁ, Milena. Automation of Marketing Processes and the Discovery of Knowledge for CRM. In Research Anthology on Recent Trends, Tools, and Implications of Computer Programming. USA: IGI Global, 2021. s. 161-170. Volume 1. ISBN 978-1-6684-3695-0. doi:10.4018/978-1-6684-3694-3.ch009.
  2. BOTLÍK, Josef a Milena JANÁKOVÁ. CRM as a tool to maintain the competitiveness of enterprises in the global digital economy. In Tomas Kliestik. GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES-SHS Web of Conferences. 20th. Univerzity of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2021. s. 1-11. doi:10.1051/shsconf/20219205003.
  3. JANÁKOVÁ, Milena. CRM to Support International Relationships in a Global Society. In Proceedings of the 20 th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. 2021. s. 1-8.
  4. JANÁKOVÁ, Milena. Databáze - Závěrečné opakování. 2021.
  5. JANÁKOVÁ, Milena. Information Support for CRM Decision Making and Databases. In 3rd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2021. s. 257-263. ISBN 978-80-7510-456-4.
  6. JANÁKOVÁ, Milena. Operační systémy - souhrnná prezentace. 2021.

  2020

  1. BOTLÍK, Josef, Milena JANÁKOVÁ a Milena BOTLÍKOVÁ. CRM systémy jako možný nástroj konsolidace po koronavirové krizi – analýza EU. In Andrej Kiner, Zuzana Rozkošová, Terézia Seresová, Jakub Szabó, Lenka Tomečková, Eva Vlková. 21. mezinárodná konference Medzinárodné vzťahy 2020:Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. 21. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2020. s. 80 - 89. ISBN 978-80-225-4786-4.
  2. JANÁKOVÁ, Milena. E-Learning Using Modern Technologies Supporting Innovations Based on a Scientific Approach. In Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning “E-Learning”, vol. 12. Katowice: Univ. Silesia, Katowice, Poland, 2020. s. 220-229. ISBN 978-83-66055-19-3. doi:10.34916/el.2020.12.19.
  3. JANÁKOVÁ, Milena. Life-Long Learning and its Quality for Better IT Skills and Innovations in CRM. In Proceedings of ICERI2020 Conference. 2020. s. 4573-4577. ISBN 978-84-09-24232-0.
  4. JANÁKOVÁ, Milena, Petr SUCHÁNEK, Peter PADYŠÁK a Josef BOTLÍK. The KPI Hierarchy for CRM and Marketing. GIS Business. 2020, roč. 15, č. 1, s. 263-277. ISSN 1430-3663.
  5. JANÁKOVÁ, Milena, Petr SUCHÁNEK, Petr ŠAUMAN a Josef BOTLÍK. The Optimal Volume of CRM Services for Small Business. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020, roč. 29, č. 3, s. 4209-4229. ISSN 2005-4238.

  2019

  1. JANÁKOVÁ, Milena. CRM AND CUSTOMER RELATIONSHIPS FOR SUPPORTING INTERNATIONAL CONTACTS. In International Relations 2019: Current Issues of World Economy and Politics Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2019. s. 419-424, 1127 s. ISBN 978-80-225-4686-7.
  2. JANÁKOVÁ, Milena. CRM for Sustainable Innovations in Small Business. In Conference Proceedings the 34th IBIMA Conference on 13-14 November 2019 Madrid, Spain. (in print). USA: IBIMA, 2019. s. 12458-12467. ISBN 978-0-9998551-3-3.
  3. SUCHÁNEK, Petr a Milena JANÁKOVÁ. CRM INTEGRATION AND BUSINESS INTELLIGENCE IN PRACTICE. In Conference Proceedings 2nd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises (DEMSME 2019) at Petrovice u Karviné May 16-17, 2019. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2019. s. 220-225, 270 s. ISBN 978-80-7510-339-0.
  4. JANÁKOVÁ, Milena. E-LEARNING IN A SUSTAINABLE SOCIETY. In E. Smyrnova-Trybulska. Conference Proceedings: E- Learning and STEM Education „E-learning”, 11. Katowice-Cieszyn: Studio Noa for University of Silesia, 2019. s. 69-78, 705 s. ISBN 978-83-66055-11-7.
  5. JANÁKOVÁ, Milena. Operační systémy: Distanční studijní opora. Karviná, 2019. 195 s. ISBN 978-80-7510-346-8.

  2018

  1. JANÁKOVÁ, Milena. Big Data and Simulations for the Solution of Controversies in Small Businesses. In Encyclopedia of Information Science and Technology. Neuveden: Neuveden, 2018. s. 1-9. ISBN 9781522522553.
  2. JANÁKOVÁ, Milena. Contemporary IT Solutions with CRM Key Competencies for Marketing. In E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists. Neuveden: Neuveden, 2018. s. 639-654. ISBN "Neuveden".
  3. JANÁKOVÁ, Milena. CRM & SOCIAL NETWORKS. Academy of Strategic Management Journal. 2018, roč. 17, č. 8, s. 1-15. ISSN 1939-6104.
  4. JANÁKOVÁ, Milena. CRM and IT society. In Proceedings of the 21st International Conference on Information Technology for practice. Neuveden: Neuveden, 2018. s. 187-193. ISBN 978-80-248-4196-0.
  5. JANÁKOVÁ, Milena. CRM systémy: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná, 2018. 127 s. ISBN 978-80-7510-297-3.
  6. DOLÁK, Radim, Milena JANÁKOVÁ a Josef BOTLÍK. Process mining of events log from Windows. In Proceedings of the 8th International Symposium on Data-driven Process Discovery and Analysis (SIMPDA 2018). Sevilla: CEUR-WS.org, 2018. s. 73-77. ISBN "Neuveden".

  2017

  1. JANÁKOVÁ, Milena. Decision-making Barriers and Optimization in the Development of CRM Applications. In Conference Proceedings. Neuveden: Neuveden, 2017. s. 84-92. ISBN 978-80-7510-243-0.
  2. JANÁKOVÁ, Milena. Develompent of Key Competences in CRM Field and E-learning. In E-learning - Effective Development of Teachers Skills in the Area of ICT and E-learning. Neuveden: Neuveden, 2017. s. 119-125, 6 s. ISBN "Neuveden".
  3. JANÁKOVÁ, Milena. Education in Information Technology Focused on CRM Systems. International Journal of Education and Learning Systems. 2017, Neuveden, č. 2017, s. 401-406. ISSN 2367-8933.
  4. SUCHÁNEK, Petr, Radim DOLÁK, Milena JANÁKOVÁ, Josef BOTLÍK, Kateřina SLANINOVÁ a Lukáš MACURA. Inovace v ICT: Distanční studijní text. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2017. 127.
  5. JANÁKOVÁ, Milena. Modelling and Simulation for Controlling IT Implementation with Links to Education. In CD Proceedings. Neuveden: Neuveden, 2017. s. 122-126. ISBN 978-80-7231-416-4.
  6. BOTLÍK, Josef, Radim DOLÁK a Milena JANÁKOVÁ. Simulation of infrastructure for autonomous systems. In Distance Learning, Simulation and communication DLSC 2017. Brno: Faculty of Military Technology of the University of Defence, 2017. s. 15-23. ISBN 978-80-7231-415-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 2. 2024 05:28