FPF HistCobp Historie - COMPLETUS
Název anglicky: History - COMPLETUS
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FPF HistBP Historie

Úvodní informace / Pokyny

Volitelné předměty v rozsahu 17 kreditů si student vybírá z nabídky dalších studijních programů realizovaných na FPF SU, případně ze zbývajících předmětů skupin PV-A a PV-B.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVD0002Latina pro historiky K. Vymětalováz 0/2/03 2-
FPF:UHVD0003Úvod do kulturních dějin D. Radekzk 1/1/04 1P
FPF:UHVD2232Hospodářské a sociální dějiny Z. Jirásekz 1/1/04 5-
FPF:UHVHCOBP01Proseminář pro starší dějiny H. Komárkováz 0/2/04 2P
FPF:UHVHCOBP02Proseminář pro novodobé dějiny J. Knapíkz 0/2/04 2P
FPF:UHVHCOBP03Diplomatika a paleografie I. Matejko-Peterkaz 1/1/04 3P
FPF:UHVHCOBP04Heraldika, sfragistika, genealogie I. Matejko-Peterkaz 2/0/04 4P
FPF:UHVHCOBP05Dějiny komunikace a médií I H. Komárkováz 1/0/04 4-
FPF:UHVHCOBP06Dějiny komunikace a médií II M. Pelcz 1/0/04 5-
FPF:UHVHCOBP07Dějiny komunikace a médií III J. Knapíkz 1/0/04 6-
FPF:UHVHCOBP14Filozofie I P. Slováčekz 1/1/03 1P
FPF:UHVHCOBP15Filozofie II P. Slováčekzk 1/1/03 2P
FPF:UHVHMBP001Úvod do studia dějin P. Kozákzk 2/2/05 1Z
FPF:UHVHMBP005Angličtina I M. Weissz 0/2/03 1-
FPF:UHVHMBP007Základy pomocných věd historických I. Matejko-Peterkazk 2/0/04 2P
FPF:UHVHMBP008Seminář k základům pomocných věd historických I. Matejko-Peterkaz 0/2/04 2P
FPF:UHVHMBP009Úvod do dějin umění M. Hochelz 2/0/04 2-
FPF:UHVHMBP011Angličtina II M. Weissz 0/2/03 2-
FPF:UHVHMBP014Dějiny středověku I H. Komárkovázk 2/1/05 3Z
FPF:UHVHMBP015Dějiny raného novověku I I. Zmetákzk 2/1/05 3Z
FPF:UHVHMBP019Dějiny středověku II D. Radekzk 2/1/05 4Z
FPF:UHVHMBP020Dějiny raného novověku II I. Korbelářovázk 2/1/05 4Z
FPF:UHVHMBP023Seminář pro bakalářskou práci I M. Pelcz 0/2/04 4P
FPF:UHVHMBP025Novodobé dějiny I M. Hochelzk 2/1/05 5Z
FPF:UHVHMBP026Nejnovější dějiny I Z. Jirásekzk 2/1/05 5Z
FPF:UHVHMBP029Seminář pro bakalářskou práci II M. Pelcz 0/2/04 5P
FPF:UHVHMBP030Novodobé dějiny II M. Pelczk 2/1/05 6Z
FPF:UHVHMBP031Nejnovější dějiny II J. Knapíkzk 2/1/05 6Z
FPF:UHVHMBP033Seminář pro bakalářskou práci III M. Pelcz 0/2/04 6P
FPF:UHVHPPBP02Základy latinské gramatiky K. Vymětalováz 0/2/03 1-
FPF:UHVHPPBP06Němčina pro historiky J. Nálepováz 0/2/03 2-
FPF:UHVHPPBP39Dějiny umění M. Zapletalzk 2/0/04 3-
130 kreditů

Povinně volitelné předměty A

Student si z této skupiny vybere předměty minimálně za 21 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UHVHCOBP08Základy archivnictví J. Knapíkovázk 1/1/03 2P
FPF:UHVHMBP036Dějiny starověku II K. Vymětalovázk 1/1/03 2P
FPF:UHVHMBP037Základy archeologie M. Tymonováz 1/1/03 2P
FPF:UHVHMBP045Vybrané kapitoly z dějin středověku I H. Komárkováz 0/2/03 3P
FPF:UHVHMBP048Vybrané kapitoly z dějin raného novověku II I. Zmetákz 0/2/03 4P
FPF:UHVHMBP050Vybrané kapitoly z novodobých dějin I M. Hochelz 0/2/03 5P
FPF:UHVHMBP051Vybrané kapitoly z novodobých dějin II M. Pelcz 0/2/03 6P
FPF:UHVHMBP052Dějiny starověku I K. Vymětalovázk 1/1/03 1P
FPF:UHVHPPBP46Vybrané kapitoly z dějin středověku II D. Radekz 0/2/03 4P
FPF:UHVHPPBP47Vybrané kapitoly z dějin raného novověku I I. Zmetákz 0/2/03 3P
FPF:UHVHPPBP51Vybrané kapitoly z nejnovějších dějin I Z. Jirásekz 0/2/03 5P
FPF:UHVHPPBP52Vybrané kapitoly z nejnovějších dějin II J. Knapíkz 0/2/03 6P
36 kreditů

Povinně volitelné předměty B

Student si z této skupiny vybere předměty minimálně za 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FPFZAH01Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže G. Rykalováz 0/0/6010 --
FPF:FPFZAH02Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže G. Rykalováz 0/0/103 --
FPF:FPFZAH05Čeština pro cizince J. Heczkoz 0/2/05 --
FPF:UHVHCOBP09Účast na studentské vědecké konferenci M. Pelcz 0/2/03 4-
FPF:UHVHMBP006Němčina I G. Rykalováz 0/2/03 1-
FPF:UHVHMBP012Němčina II G. Rykalováz 0/2/03 2-
FPF:UHVHMBP043Angličtina III M. Weissz 0/2/03 3-
FPF:UHVHMBP044Němčina III G. Rykalováz 0/2/03 3-
FPF:UHVHMBP046Angličtina IV M. Weissz 0/2/03 4-
FPF:UHVHMBP047Němčina IV G. Rykalováz 0/2/03 4-
FPF:UHVHMBP053A Historical Analysis of Poland in the 20th and 21st Centuries I. Matejko-Peterkazk 1/0/05 1-
44 kreditů