FPF NEMMAbp Němčina - MAIOR
Název anglicky: German - MAIOR
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FPF NEM Němčina

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UCJNCOBP01Německá propedeutika G. Rykalováz 1/0/03 Z P
FPF:UCJNCOBP02Praktické cvičení z němčiny 1 J. Nálepováz 0/4/05 P P
FPF:UCJNCOBP03Fonetika a fonologie J. Nálepovázk 1/0/02 P P
FPF:UCJNCOBP04Úvod do filozofie P. Slováčekz 1/1/03 - P
FPF:UCJNCOBP05Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/03 - P
FPF:UCJNCOBP21Přípravný jazykový kurz M. Urbanecz 5 dnů / sem.5 P PV
FPF:UCJNCOBP22Fonetická cvičení J. Nálepováz 0/1/02 P PV
FPF:UCJNCOBP41Celoživotní systematické učení J. Nálepováz 0/1/02 - PV
FPF:UCJNCOBP42Italština 1 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 - PV
28 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UCJNCOBP06Úvod do literatury M. Urbanecz 2/0/03 Z P
FPF:UCJNCOBP07Praktické cvičení z němčiny 2 J. Nálepovázk 0/4/05 P P
FPF:UCJNCOBP08Reálie a historie německy mluvících zemí I M. Urbaneczk 1/1/05 Z P
FPF:UCJNCOBP09Angličtina 2 G. Entlováz 0/2/03 - P
FPF:UCJNCOBP23Cvičení z německé gramatiky G. Rykalovázk 0/2/03 P PV
FPF:UCJNCOBP24Akademické psaní M. Urbanecz 0/2/03 P PV
FPF:UCJNCOBP43Italština 2 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 - PV
25 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UCJNCOBP10Praktické cvičení z němčiny 3 J. Nálepováz 0/4/05 P P
FPF:UCJNCOBP11Německá morfologie G. Rykalovázk 1/3/05 Z P
FPF:UCJNCOBP12Německá literatura v kontextu M. Urbaneczk 1/1/03 Z P
FPF:UCJNCOBP13Reálie a historie německy mluvících zemí II M. Urbaneczk 1/1/05 Z P
FPF:UCJNCOBP26Tvorba textů 1 M. Urbaneczk 0/2/03 P PV
FPF:UCJNCOBP44Angličtina 3 G. Entlováz 0/2/03 - PV
FPF:UCJNCOBP45Italština 3 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 - PV
27 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UCJNCOBP14Praktické cvičení z němčiny 4 J. Nálepovázk 0/4/05 P P
FPF:UCJNCOBP15Německá syntax G. Rykalovázk 1/2/04 Z P
FPF:UCJNCOBP16Německá literatura 1 M. Urbaneczk 1/1/04 Z P
FPF:UCJNCOBP31Německá obchodní korespondence M. Urbaneczk 0/2/03 P PV
FPF:UCJNCOBP46Angličtina 4 G. Entlováz 0/2/03 - PV
FPF:UCJNCOBP47Italština 4 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 - PV
22 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UCJNCOBP17Německá lexikologie G. Rykalovázk 1/2/04 Z P
FPF:UCJNCOBP18Německá literatura 2 M. Urbaneczk 1/1/04 Z P
FPF:UCJNCOBP19Seminář k bakalářské práci 1 G. Rykalováz 0/1/04 P P
FPF:UCJNCOBP33Praktické cvičení z němčiny 5 J. Nálepováz 0/4/05 P PV
FPF:UCJNCOBP35Praktické otázky překladu G. Rykalováz 0/2/03 P PV
FPF:UCJNCOBP48Angličtina 5 G. Entlováz 0/2/03 - PV
FPF:UCJNCOBP49Italština 5 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 - PV
26 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UCJNCOBP20Seminář k bakalářské práci 2 G. Rykalováz 0/1/04 P P
FPF:UCJNCOBP37Praktické cvičení z němčiny 6 J. Nálepovázk 0/4/05 P PV
FPF:UCJNCOBP50Angličtina 6 G. Entlováz 0/2/03 - PV
FPF:UCJNCOBP51Italština 6 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 - PV
15 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UCJNCOBP52Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže M. Crhováz 10 dnů / sem.3 - PV
FPF:UCJNCOBP53Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže M. Crhováz 60 dnů / sem.10 - PV
13 kreditů