FPF NEMCObp Němčina
Název anglicky: German
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FPF NEM Němčina

Součásti SZZ a jejich obsah

Průběh SZZ:
SZZ zjišťuje schopnost posluchače orientovat se v komplexních souvislostech oboru na úrovni celého studia. SZZ má dvě části, a to obhajobu bakalářské práce a ústní zkoušku:
1) Obhajoba bakalářské práce. Práce je psaná v němčině, zpracovává dané akademicky orientované téma. Práce má prokázat schopnost samostatného tvůrčího přístupu k tématu a schopnost prezentovat práci před odbornou komisí. Obhajoba bakalářské práce se řídí vnitřními předpisy Slezské univerzity v Opavě.
2) Ústní zkouška zahrnující oblasti:
Německý jazyk a analýza odborného textu
Zkouška z německého jazyka je zaměřena na systém jazyka. Předpokládá se znalost všech jazykových plánů (fonetika a fonologie, morfologie, syntax a lexikologie). Kandidát má prokázat schopnost popsat a především vysvětlit jevy jasně a srozumitelně s použitím příkladů ve vybraném odborném textu. Zkušební okruhy vycházejí zejména z těchto studijních předmětů: Německá propedeutika, Německá morfologie, Německá syntax, Německá lexikologie. Zkušební okruhy dále vycházejí z povinně volitelných předmětů profilujícího základu, které student během studia absolvoval.
Německy psaná literatura
Při zkoušce student prokáže přehledné znalosti z oblasti německy psané literatury a prezentuje své poznatky o důležitých epochách, proudech a osobnostech literárního života v německy mluvících zemích. Zkušební okruhy vycházejí zejména z těchto studijních předmětů: Úvod do literatury, Německá literatura v kontextu, Německá literatura 1, Německá literatura 2. Zkušební okruhy dále vycházejí z povinně volitelných předmětů profilujícího základu, které student během studia absolvoval.
Reálie a historie německy mluvících zemí Při zkoušce student prokáže přehledné znalosti z oblasti historie, geografie, politiky a kultury německy mluvících zemí a prezentuje své poznatky o důležitých aspektech hospodářského a společenského života vybrané země. Zkušební okruhy vycházejí zejména z těchto studijních předmětů: Reálie a historie německy mluvících zemí I, Reálie a historie německy mluvících zemí II. Zkušební okruhy dále vycházejí z povinně volitelných předmětů profilujícího základu, které student během studia absolvoval.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Návrh témat kvalifikačních prací:
1. Die sprachlichen Mittel der Fachsprache
2. Stilistische Mittel in ausgewählten Fachtexten
3. Metapher in Fachtexten
4. Das Bild von Deutschland in tschechischen Medien
5. Böhmische Geschichte als Thema der deutschsprachigen Literatur
Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací jsou dostupná na https://www.slu.cz/slu/cz/file/cul/33f760f6-aa00-4f76-9b0b-b6823abc6be7.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNCOBP01Německá propedeutika G. Rykalováz 1/0/03 1Z
FPF:UCJNCOBP02Praktické cvičení z němčiny 1 J. Nálepováz 0/4/05 1P
FPF:UCJNCOBP03Fonetika a fonologie J. Nálepovázk 1/0/02 1P
FPF:UCJNCOBP04Úvod do filozofie P. Slováčekz 1/1/03 1-
FPF:UCJNCOBP05Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/03 1-
FPF:UCJNCOBP06Úvod do literatury M. Urbanecz 2/0/03 2Z
FPF:UCJNCOBP07Praktické cvičení z němčiny 2 J. Nálepovázk 0/4/05 2P
FPF:UCJNCOBP08Reálie a historie německy mluvících zemí I M. Urbaneczk 1/1/05 2Z
FPF:UCJNCOBP09Angličtina 2 G. Entlováz 0/2/03 2-
FPF:UCJNCOBP10Praktické cvičení z němčiny 3 J. Nálepováz 0/4/05 3P
FPF:UCJNCOBP11Německá morfologie G. Rykalovázk 1/3/05 3Z
FPF:UCJNCOBP12Německá literatura v kontextu M. Urbaneczk 1/1/03 3Z
FPF:UCJNCOBP13Reálie a historie německy mluvících zemí II M. Urbaneczk 1/1/05 3Z
FPF:UCJNCOBP14Praktické cvičení z němčiny 4 J. Nálepovázk 0/4/05 4P
FPF:UCJNCOBP15Německá syntax G. Rykalovázk 1/2/04 4Z
FPF:UCJNCOBP16Německá literatura 1 M. Urbaneczk 1/1/04 4Z
FPF:UCJNCOBP17Německá lexikologie G. Rykalovázk 1/2/04 5Z
FPF:UCJNCOBP18Německá literatura 2 M. Urbaneczk 1/1/04 5Z
FPF:UCJNCOBP19Seminář k bakalářské práci 1 G. Rykalováz 0/1/04 5P
FPF:UCJNCOBP20Seminář k bakalářské práci 2 G. Rykalováz 0/1/04 6P
79 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student musí získat minimálně 63 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJNCOBP21Přípravný jazykový kurz M. Urbanecz 5 dnů / sem.5 1P
FPF:UCJNCOBP22Fonetická cvičení J. Nálepováz 0/1/02 1P
FPF:UCJNCOBP23Cvičení z německé gramatiky G. Rykalovázk 0/2/03 2P
FPF:UCJNCOBP24Akademické psaní M. Urbanecz 0/2/03 2P
FPF:UCJNCOBP25Interkulturní komunikace J. Nálepovázk 0/2/03 2P
FPF:UCJNCOBP26Tvorba textů 1 M. Urbaneczk 0/2/03 3P
FPF:UCJNCOBP27Práce s textem a slovní zásobou G. Rykalovázk 1/2/04 3P
FPF:UCJNCOBP28Komunikační cvičení J. Nálepovázk 0/2/03 3P
FPF:UCJNCOBP29Landeskunde erleben M. Urbaneczk 0/2/03 4P
FPF:UCJNCOBP30Prezentace ČR a jejích krajů v němčině M. Urbaneczk 0/2/03 4P
FPF:UCJNCOBP31Německá obchodní korespondence M. Urbaneczk 0/2/03 4P
FPF:UCJNCOBP32Prezentační dovednosti v němčině J. Nálepováz 0/2/03 4P
FPF:UCJNCOBP33Praktické cvičení z němčiny 5 J. Nálepováz 0/4/05 5P
FPF:UCJNCOBP34Speciální seminář z německé literatury 1 M. Urbaneczk 0/2/03 5P
FPF:UCJNCOBP35Praktické otázky překladu G. Rykalováz 0/2/03 5P
FPF:UCJNCOBP36Práce s odbornou terminologií G. Rykalováz 0/2/03 5P
FPF:UCJNCOBP37Praktické cvičení z němčiny 6 J. Nálepovázk 0/4/05 6P
FPF:UCJNCOBP38Speciální seminář z německé literatury 2 M. Urbaneczk 0/2/03 6P
FPF:UCJNCOBP39Literatur im DaF M. Urbaneczk 0/2/03 6P
FPF:UCJNCOBP40Lingvoreálie Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska M. Urbaneczk 0/2/03 6P
66 kreditů

Povinně volitelné předměty – PVB

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student musí získat minimálně 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UCJLANDLandeskunde erleben - Studienreise G. Rykalováz 1-7 dní.3 --
FPF:UCJNCOBP41Celoživotní systematické učení J. Nálepováz 0/1/02 1-
FPF:UCJNCOBP42Italština 1 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 1-
FPF:UCJNCOBP43Italština 2 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 2-
FPF:UCJNCOBP44Angličtina 3 G. Entlováz 0/2/03 3-
FPF:UCJNCOBP45Italština 3 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 3-
FPF:UCJNCOBP46Angličtina 4 G. Entlováz 0/2/03 4-
FPF:UCJNCOBP47Italština 4 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 4-
FPF:UCJNCOBP48Angličtina 5 G. Entlováz 0/2/03 5-
FPF:UCJNCOBP49Italština 5 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 5-
FPF:UCJNCOBP50Angličtina 6 G. Entlováz 0/2/03 6-
FPF:UCJNCOBP51Italština 6 T. Pavlíková Alešováz 0/2/03 6-
FPF:UCJNCOBP52Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže M. Crhováz 10 dnů / sem.3 --
FPF:UCJNCOBP53Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže M. Crhováz 60 dnů / sem.10 --
48 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů