Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. ZAPLETALOVÁ, Šárka, Halina STARZYCZNÁ, Radka BAUEROVÁ, Ondřej MIKŠÍK, Daniel KVÍČALA a Lucie VAVRUŠKOVÁ. Customer Behaviour in eCommerce. Case Studies from the Online Grocery Market. Cham: Springer, 2023. 108 s. SpringerBriefs in Business. ISBN 978-3-031-23573-3. doi:10.1007/978-3-031-23574-0.
 2. BAUEROVÁ, Radka a Lucie VAVRUŠKOVÁ. REFFERENCE GROUPS AS AN INDICATOR OF FUTURE METAVERSE USE. In Roman Šperka, Petr Suchánek, Jarmila Duháček Šebestová, Radim Dolák, Tomáš Barčák, Radka Bauerová, Šárka Čemerková, Michal Halaška, Radmila Krkošková, Kateřina Matušínská, Jiří Mazurek, Žaneta Rylková, Šárka Zapletalová. 4th International conference on Decision making for Small and Medium- Sized Enterprises. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2023. s. 26-35. ISBN 978-80-7510-554-7.
 3. BAUEROVÁ, Radka, Halina STARZYCZNÁ a Šárka ZAPLETALOVÁ. WHO ARE ONLINE GROCERY SHOPPERS? E+M Ekonomie a Management. Technická univerzita v Liberci: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2023, roč. 26, č. 1, s. 186-205. ISSN 2336-5064. doi:10.15240/tul/001/2023-1-011.
 4. ŠPERKA, Roman, Petr SUCHÁNEK, Jarmila DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Radim DOLÁK, Tomáš BARČÁK, Radka BAUEROVÁ, Šárka ČEMERKOVÁ, Michal HALAŠKA, Radmila KRKOŠKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Jiří MAZUREK, Žaneta RYLKOVÁ a Šárka ZAPLETALOVÁ. 4th International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023. 264 s. ISBN 978-80-7510-554-7.
 5. 2022

 6. BAUEROVÁ, Radka, Halina STARZYCZNÁ a Tomáš PRAŽÁK. At what lag should economic indicators be applied to predict sales in a transformed economy? Is it worthwhile when e-tailing? Forum Scientiae Oeconomia. Dąbrowa Górnicza: Faculty of Applied Sciences of WSB University, Dąbrowa Górnicza, 2022, roč. 10, č. 4, s. 29-46. ISSN 2300-5947. doi:10.23762/FSO_VOL10_NO4_2.
 7. VAVRUŠKOVÁ, Lucie a Radka BAUEROVÁ. Metaverse Opportunities from the Perspective of Consumer Segments. In M. P. Hossová, M. Graca a M. Solík. Marketing Identity: Metaverse is the New Universe. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2022. s. 353-366. ISBN 978-80-572-0297-4.
 8. BAUEROVÁ, Radka. Mezinárodní obchodní operace: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022. 202 s. ISBN 978-80-7510-494-6.
 9. BAUEROVÁ, Radka, Tereza IKÁŠOVÁ, Veronika KOPŘIVOVÁ, Tomáš PRAŽÁK a Michal STOKLASA. What Cognitive Biases Attack Potential Customers in User Reviews the Most? Acta academica karviniensia. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2022, roč. 22, č. 1, s. 5-21. ISSN 1212-415X. doi:10.25142/aak.2022.001.
 10. 2021

 11. BAUEROVÁ, Radka a Veronika BRACINÍKOVÁ. Customer’s Choice of Purchasing Channel: Do Channel Characteristic, Brand, and Loyalty Matter When Shopping in Hybrid Retailers? Sustainability (Switzerland). 2021, roč. 13, č. 5, s. 1-18. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13052453.
 12. STARZYCZNÁ, Halina a Radka BAUEROVÁ. Ekonomika obchodu: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021.
 13. BAUEROVÁ, Radka a Lucie VAVRUŠKOVÁ. Changes in Online Grocery Shopping: The New Normal for Generation Z? Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2021. s. 15-25. ISBN 978-80-572-0220-2.
 14. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Roman ŠPERKA, Petr SUCHÁNEK, Šárka ČEMERKOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Radka BAUEROVÁ, Jiří MAZUREK a Radim DOLÁK. International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. In Proceedings. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, 2021. ISBN 978-80-7510-456-4.
 15. KOPŘIVOVÁ, Veronika a Radka BAUEROVÁ. Marketplace behaviour: who are the Czech Millennials? Forum Scientiae Oeconomia. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2021, roč. 9, č. 3, s. 43-57. ISSN 2300-5947. doi:10.23762/FSo_VoL9_no.
 16. STARZYCZNÁ, Halina a Radka BAUEROVÁ. Obchodní organizace: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. ISBN 978-80-7510-448-9.
 17. BAUEROVÁ, Radka. ONLINE GROCERY SHOPPING IS A PRIVILEGE OF MILLENNIAL CUSTOMERS. STILL TRUTH IN COVID-19 PANDEMIC? Acta academica karviniensia. Karviná, 2021, roč. 21, č. 1, s. 15-28. ISSN 2533-7610. doi:10.25142/aak.2021.002.
 18. BARTÓK, Ottó, Vratislav KOZÁK a Radka BAUEROVÁ. Online grocery shopping: the customers´ perspective in the Czech Republic. EQUILIBRIUM. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Torun: INST ECONOMIC RESEARCH-POLAND, 2021, roč. 16, č. 3, s. 679-695. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2021.025.
 19. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila, Roman ŠPERKA, Petr SUCHÁNEK, Šárka ČEMERKOVÁ, Žaneta RYLKOVÁ, Kateřina MATUŠÍNSKÁ, Radka BAUEROVÁ, Jiří MAZUREK a Radim DOLÁK. 3rd International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2021. 710 s. ISBN 978-80-7510-457-1.
 20. 2020

 21. BAUEROVÁ, Radka a Šárka ZAPLETALOVÁ. CUSTOMERS´ SHOPPING BEHAVIOUR IN OGS: CHENGES CAUSED BY COVID-19. In Ing. Pavel Ondra. DOKBAT 2020 - 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers (Vol. 16). 16th. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2020. s. 34-48. ISBN 978-80-7454-935-9. doi:10.7441/dokbat.2020.
 22. ZAPLETALOVÁ, Šárka a Radka BAUEROVÁ. The Role of Strategic Planning in SMEs in Times of Turbulent Changes: Perspective of Czech Retail Enterprises. In Soukupová Nikola. Proceedings of the 14th International Scientific Conference INPROFORUM Business Cycles – more than Economic Phenomena. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2020. s. 150-154. ISBN 978-80-7394-824-5.
 23. KLEPEK, Martin a Radka BAUEROVÁ. Why do retail customers hesitate for shopping grocery online? Technological and Economic Development of Economy. 2020, roč. 26, č. 6, s. 1444-1462. ISSN 2029-4913. doi:10.3846/tede.2020.13970.
 24. 2019

 25. MATUŠÍNSKÁ, Kateřina, Martin KLEPEK, Halina STARZYCZNÁ, Michal STOKLASA, Radka BAUEROVÁ, Veronika BRACINÍKOVÁ, Adéla LANGEROVÁ a Radka KUBALOVÁ. Akceptace technologie z pohledu marketingových nástrojů. 1. vydání. Praha: Professional Publishing s.r.o., 2019. 152 s. ISBN 978-80-88260-36-3.
 26. BAUEROVÁ, Radka. CUSTOMERS´ PERSPECTIVE OF NEW TECHNOLOGIES IN GROCERY RETAILING. In Šperka, R., P. Suchánek, J. Šebestová, Ž. Rylková, K. Matušínská, J. Mazurek, Š. Čemerková, R. Dolák. 2 nd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019. s. 17-26. ISBN 978-80-7510-339-0.
 27. BAUEROVÁ, Radka. Online Grocery Shopping Acceptance : The Impact on the Perception of New Technologies and Loyalty in Retailing. Central European Business Review. 2019, roč. 8, č. 3, s. 18-34. ISSN 1805-4854. doi:10.18267/j.cebr.216.
 28. BAUEROVÁ, Radka. The Development and Perspective of Online Shopping in Connection with Technology Acceptance. Economics Management Innovation. 2019, roč. 11, č. 3, s. 52-63. ISSN 1805-353X.
 29. 2018

 30. BAUEROVÁ, Radka. Are online sales affected by demographic factors in the Czech Republic? Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018, roč. 18, č. 1, s. 5-16. ISSN 1212-415X. doi:10.25142/aak.2018.001.
 31. BAUEROVÁ, Radka. Consumers´ decision-making in online grocery shopping: The impact of services and delivery conditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2018, roč. 66, č. 5, s. 1239-1247. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201866051239.
 32. BAUEROVÁ, Radka. Evaluation of Online Grocery Shopping Based on the Hype Curve Concept. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES. Žilina: Univerzity of Zilina, 2018. s. 1959-1966. ISBN 978-80-8154-249-7.
 33. BAUEROVÁ, Radka. Changes in Marketing Management of Companies Due to the Development of the Internet. Economics Management Innovation. 2018, roč. 10, č. 2, s. 64-73. ISSN 1805-353X.
 34. BAUEROVÁ, Radka a Martin KLEPEK. Technology acceptance as a determinant of online grocery shopping adoption. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2018, roč. 66, č. 3, s. 737-746. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201866030737.
 35. BAUEROVÁ, Radka a Martin KLEPEK. The Digitalization of a Grocery Shopping from a Generation Perspective. In L. CABYOVA, R. RYBANSKY and Z. BEZAKOVA,. Proceedings of the Annual International Scientific Conference Marketing Identity 2018: Digital Mirrors. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2018. s. 243-255. ISBN 978-80-8105-985-8.
 36. 2017

 37. BAUEROVÁ, Radka. EXISTING APPROACHES TO BUSINESS EXCELLENCE MODELS. In Proceedings of 10th International Scientific Conference "Karviná Ph.D. Conference on Business and Economics. Karviná: SU OPF Karviná, 2017. s. 1-12. ISBN 978-80-7510-265-2.
 38. BAUEROVÁ, Radka a Martin KLEPEK. Factors Influencing Decision Making Process Between E-tail and Retail Purchasing Format. In Conference Proceedings from International Scientific Conference Marketing Identity 2017. Neuveden: Faculty of Mass Media Communication, 2017. s. 37-49. ISBN 978-80-8105-917-9.
 39. BAUEROVÁ, Radka. TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL IN ONLINE SHOPPING: A LITERATURE REVIEW. In Decision making for Small and Medium Sized Enterprises. Karviná: SU OPF Karviná, 2017. s. 10-18. ISBN 978-80-7510-243-0.
 40. ADÁMEK, Pavel, Radka BAUEROVÁ, Jana KADLUBCOVÁ a Šárka ZAPLETALOVÁ. The Decision Making on Strategy in the Context of Business Excellence Models: The Performance and Strategy. In International Conference on Decision Making for Small and Meidum-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2017. s. 1-9, 8 s. ISBN 978-80-7510-243-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2023 19:09