Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ, Yveta ODSTRČILÍKOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Jan VIKTORIN, Kristína PAPAJOVÁ a Petra VOLNÁ. CURRENT QUESTIONS OF SPECIAL EDUCATION PARENTAL RESILIENCE AND SUPPORT IN RAISING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, 2023. 158 s. First edition. ISBN 978-80-7510-568-4.
  2. JANKŮ, Kateřina, Agnieszka SMROKOWSKA-REICHMANN, Ramona RIBES CASTELLS, María JOSÉ CID RODRIGUEZ, Eduardo BLANCO, Eva JANKŮ, Jarmila PIPEKOVÁ a Jan VIKTORIN. Implementation of Snoezelen - MSE in the Czech republic, Poland and Catalonia. Opava: Faculty of Public Policies, Silesian University in Opava, 2023. 298 s. 1. ISBN 978-80-7510-560-8.
  3. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ, Jarmila PIPEKOVÁ a Jan VIKTORIN. Selected Aspects of Elementary Schools' Approaches to the Primary Prevention of Pupils' Risky Behavior. In IATED. INTED2023 Proceedings 17th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain. 6-8 March, 2023. Valencia, Spain: IATED, 2023. s. 1651-1657, 8 s. ISBN 978-84-09-49026-4. doi:10.21125/inted.2023.0464.
  4. ZEZULKOVÁ, Eva, Kateřina JANKŮ, Jarmila PIPEKOVÁ a Jan VIKTORIN. Selected Aspects of Elementary Schools' Approaches to the Primary Prevention of Pupils' Risky Behavior. In INTED2023: 17th annual International Technology, Education and Development Conference. 2023.
  5. VIKTORIN, Jan. Specific learning disabilities. In Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology. 1. edition. Missouri: Elsevier, 2023. ISBN 978-0-12-809324-5. doi:10.1016/B978-0-323-96023-6.00066-X.
  6. PIPEKOVÁ, Jarmila a Jan VIKTORIN. The point of an intact sibling in the family of an individual with Down syndrome. In Zezulková, E., Janků, K. (eds.). Current Questions of Special Education: Parental Resilience and Support in Raising Children with Special Needs. 1. vydání. Opava: Silesian University, 2023. s. 15-32. ISBN 978-80-7510-567-7.

  2022

  1. VIKTORIN, Jan. Downův syndrom: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 101 s.
  2. VIKTORIN, Jan. Kreativita u dětí a žáků s dyslexií. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2022, roč. 11, č. 1, s. 89-101. ISSN 2585-7363.
  3. VIKTORIN, Jan. Poradenství a intervence u žáků se specifickými poruchami učení: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 118 s.
  4. PIPEKOVÁ, Jarmila a Jan VIKTORIN. Postavení intaktního sourozence v rodině s jedincem s Downovým syndromem. In Proměny rodiny XI. Výzvy 21. století pro pomáhající profese. 2022.
  5. PIPEKOVÁ, Jarmila a Jan VIKTORIN. Psychopedie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 97 s.
  6. FAJMONOVÁ, Tereza a Jan VIKTORIN. Pupils' View on Socio-Pathological Phenomena. Social Pathology and Prevention. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2022, roč. 8, č. 1, s. 31-55. ISSN 2464-5877.
  7. VIKTORIN, Jan. Reedukace specifických poruch učení: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 112 s.
  8. VIKTORIN, Jan. Social Barriers of Pupils and Students with Specific Learning Disabilities. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2022, roč. 11, č. 1, s. 171-188. ISSN 2543-7585.
  9. VIKTORIN, Jan. Speciálněpedagogická diagnostika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2022. 113 s.

  2021

  1. VIKTORIN, Jan. Approach to the Development of Perception-motor Functions in Pupils with Mild Intellectual Disabilities at Primary Schools. In VIIIth International Conference Word in Education: Good Practices and Challenges Regarding the Fostering of Resilience in Schools. 2021.
  2. VIKTORIN, Jan. Creativity in Children and Pupils With Dyslexia. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2021, roč. 10, č. 2, s. 15-34. ISSN 2543-7585.
  3. VIKTORIN, Jan. Inkluzivní vzdělávání a speciálněpedagogická podpora žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2021. 172 s. ISBN 978-80-7510-489-2.
  4. VIKTORIN, Jan. Metodologie speciálněpedagogického výzkumu: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, 2021. 139 s.
  5. DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Percepčně-motorické schopnosti u dětí a žáků s lehkým mentálním postižením. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, roč. 10, č. 1, s. 41-53. ISSN 2585-7363.
  6. DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Podpůrná opatření uplatňovaná při vzdělávání žáků s odlišným kulturním prostředím a jinými životními podmínkami ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, roč. 10, č. 1, s. 77-99. ISSN 2585-7363.
  7. PIPEKOVÁ, Jarmila a Jan VIKTORIN. Positive Impact of the Snoezelen Concept on Children and Pupils with Health Disabilities. Social Pathology and Prevention. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021, roč. 7, č. 1, s. 11-33. ISSN 2464-5877.
  8. DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání žáků s chronickým onemocněním. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, roč. 10, č. 2, s. 66-86. ISSN 2585-7363.
  9. DOSTALOVÁ, Eva, Lucie LOOSOVÁ a Jan VIKTORIN. Přístup učitelů české základní školy k rozvoji zrakové a sluchové percepce žáků s lehkým mentálním postižením. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, roč. 10, č. 1, s. 54-67. ISSN 2585-7363.
  10. DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Sociální bariéry u žáků a studentů se specifickými poruchami učení. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021, roč. 10, č. 2, s. 53-65. ISSN 2585-7363.

  2020

  1. DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. František Bakule – jeden z hlavních představitelů somatopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9, č. 2, s. 138-151. ISSN 2585-7363.
  2. LOOSOVÁ, Lucie a Jan VIKTORIN. Perceptual Motor Skills in Children and Pupils with Mild Intellectual Disabilities. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2020, roč. 9, č. 2, s. 79-95. ISSN 2543-7585.
  3. VIKTORIN, Jan. Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2020. 137 s. ISBN 978-80-7510-424-3.
  4. VIKTORIN, Jan. Přístup k rozvoji percepčně-motorických funkcí u žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2020. 137 s. ISBN 978-80-7510-425-0.
  5. DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2020. 106 s. ISBN 978-80-7510-422-9.
  6. DOSTALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Přístupy a strategie ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2020. 106 s. ISBN 978-80-7510-423-6.
  7. VIKTORIN, Jan. Snoezelen in Theory, Practice and Research. Social Pathology and Prevention. Opava: Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020, roč. 6, č. 2, s. 57-58. ISSN 2464-5877.
  8. LOOSOVÁ, Lucie a Jan VIKTORIN. Teachers’ Awareness of the Development of Perceptual Motor Functions in Pupils with Mild Intellectual Disabilities at a Primary School in the Czech Republic. Multidisciplinary Journal of School Education. Krakow: Jesuit University Ignatianum in Krakow, Abat Oliba CEU University in Barcelona, 2020, roč. 9, č. 2, s. 97-119. ISSN 2543-7585.
  9. VIKTORIN, Jan. The Reading Process and Its Regularities in the Education of Pupils with Dyslexia. In VIIth International Conference Word in Education: Good Word, Bad Word, No Word. 2020.
  10. DOSTALOVÁ, Eva, Soňa PAPŠOVÁ a Jan VIKTORIN. Využitie metód a princípov v neformálnom vzdelávaní žiakov s odlišnými životnými a kultúrnymi podmienkami na Slovensku. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9, č. 2, s. 39-57. ISSN 2585-7363.
  11. DOSTALOVÁ, Eva, Anna KRATOCHVÍLOVÁ a Jan VIKTORIN. Vztah intaktního jedince k jeho sourozenci s Downovým syndromem. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, roč. 9, č. 2, s. 98-112. ISSN 2585-7363.

  2019

  1. VIKTORIN, Jan. Cena děkana PdF MU za významný tvůrčí čin. 2019.
  2. DOLEŽALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Jan Chlup – jeden z hlavních představitelů somatopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 2, s. 152-166. ISSN 2585-7363.
  3. DOLEŽALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Názory české veřejnosti na inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 2, s. 65-78. ISSN 2585-7363.
  4. VIKTORIN, Jan a Monika WINKLEROVÁ. Názory rodičů na využívání počítačových her a aplikací u žáků s poruchou autistického spektra v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 1, s. 88-103. ISSN 2585-7363.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Online Journal of Primary and Preschool Education. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2019, roč. 3, č. 1, s. 1-8. ISSN 2533-7106. doi:10.21062/ujep/326.2019/a/2533-7106/OJPPE/2019/3/1.
  6. DOLEŽALOVÁ, Eva a Jan VIKTORIN. Rudolf Jedlička – jeden z hlavních představitelů somatopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2019, roč. 8, č. 1, s. 124-140. ISSN 2585-7363.
  7. VIKTORIN, Jan. Úkoly školního speciálního pedagoga v inkluzivní škole. In Bartoňová, M., Magerová, J., Pipeková, J., Řehulka, E., Viktorin, J., Vítková, M. Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 31-43. ISBN 978-80-210-9310-2.

  2018

  1. FIALOVÁ, Ilona, Simona HALVOVÁ a Jan VIKTORIN. Asistent pedagoga v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, roč. 7, č. 2, s. 81-95. ISSN 2585-7363.
  2. ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina a Jan VIKTORIN. Diagnostický proces u jedinců s lehkým mentálním postižením. In Hutyrová, M., Růžičková, V. (eds.). Perspektivy společného vzdělávání. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 113-120. ISBN 978-80-244-5430-6. doi:10.5507/pdf.18.24454306.
  3. FIALOVÁ, Ilona a Jan VIKTORIN. František Kábele – jeden z hlavních představitelů somatopedie a logopedie v České republice. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, roč. 7, č. 2, s. 111-126. ISSN 2585-7363.
  4. VIKTORIN, Jan. Inkluzivní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách: výzkumný projekt. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 171 s. ISBN 978-80-210-9076-7.
  5. VIKTORIN, Jan a Marie VÍTKOVÁ. Pracovníci školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu v Jihomoravském kraji. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, roč. 7, č. 1, s. 24-47. ISSN 2585-7363.
  6. VIKTORIN, Jan. Teacher Assistant in the Inclusive School Environment. The Educational Review, USA. New York: Hill Publishing Group Inc., 2018, roč. 2, č. 6, s. 320-329. ISSN 2575-7938. doi:10.26855/er.2018.06.001.

  2017

  1. ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina a Jan VIKTORIN. Analýza a komparace podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Německu a České republice. In V. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2017.
  2. VIKTORIN, Jan. Analýza podpůrných opatření u žáků s lehkým mentálním postižením v inkluzivním prostředí základních škol. In Speciální a inkluzivní pedagogika, XI. ročník konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika. 2017.
  3. VIKTORIN, Jan. Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základních škol v Jihomoravském kraji. In Horáková, R., Vítková, M. et al. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 171-189. ISBN 978-80-210-8915-0.
  4. ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina a Jan VIKTORIN. Spolupráce pediatrů a poradenských zařízení při diagnostickém procesu mentálního postižení v raném věku. In Hutyrová, M., Růžičková, V. (eds.). Koheze speciální pedagogiky v současnosti. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. s. 135-146. ISBN 978-80-244-5256-2.
  5. VIKTORIN, Jan. The Activity of Staff of the School Counseling Centre in Inclusive Environment of Mainstream Schools. In 9th International Conference for Theory and Practice in Education. 2017.
  6. ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina a Jan VIKTORIN. Úroveň kreativity u jedinců s dyslexií. In Vrubel, M. a kol. Speciální a inkluzivní vzdělávání - přehledové studie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 47-60. ISBN 978-80-210-8894-8.

  2016

  1. VIKTORIN, Jan a Martin VRUBEL. Asistent pedagoga v inkluzivním prostředí školy. In Vrubel, M. a kol. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 7-20. ISBN 978-80-210-8468-1.
  2. ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina a Jan VIKTORIN. Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In IV. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2016.
  3. VIKTORIN, Jan. Využití mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví pro děti a mládež ve speciální pedagogice. In Bočková, B., Vítková, M. et al. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 71-77. ISBN 978-80-210-8508-4.

  2015

  1. ŠIMČÍKOVÁ, Kateřina a Jan VIKTORIN. Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In Vrubel, M. a kol. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 19-29. ISBN 978-80-210-8107-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2024 13:59