FPF MOIP Informační a komunikační technologie
Název anglicky: Information and communication technologies
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FPF MOI Moderní informatika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBP001Algoritmy a programování I L. Ciencialováz 2/2/04 1Z
FPF:UIMOIBP002Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 1-
FPF:UIMOIBP003Architektura počítačových systémů R. Pečonkazk 2/0/03 1-
FPF:UIMOIBP004Matematika I L. Ciencialazk 2/3/06 1-
FPF:UIMOIBP005Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 2/0/03 1-
FPF:UIMOIBP006Odborná praxe I L. Ciencialaz 160 hod/sem.6 3-
FPF:UIMOIBP007Operační systémy I Š. Vavrečkováz 0/2/02 3P
FPF:UIMOIBP008Teorie grafů L. Ciencialazk 2/2/06 3Z
FPF:UIMOIBP009Teorie jazyků a automatů II L. Ciencialovázk 2/2/05 3Z
FPF:UIMOIBP010Architektura operačních systémů Š. Vavrečkovázk 2/0/04 5Z
FPF:UIMOIBP011Databázové systémy I D. Valentazk 2/2/06 5Z
FPF:UIMOIBP012Informační systémy I L. Ciencialovázk 2/2/05 5P
FPF:UIMOIBP013Odborná praxe III L. Ciencialaz 160 hod/sem.6 5-
FPF:UIMOIBP014Seminář k bakalářské práci I Š. Vavrečkováz 0/2/02 5P
FPF:UIMOIBP035Algoritmy a programování II L. Ciencialovázk 2/2/05 2Z
FPF:UIMOIBP036Angličtina 2 G. Entlovázk 0/2/02 2-
FPF:UIMOIBP037Matematika II L. Ciencialazk 2/3/06 2-
FPF:UIMOIBP038Teorie jazyků a automatů I L. Ciencialovázk 2/2/06 2Z
FPF:UIMOIBP039Úvod do logiky L. Ciencialazk 2/2/06 2Z
FPF:UIMOIBP040Odborná praxe II L. Ciencialaz 160 hod/sem.6 4-
FPF:UIMOIBP041Operační systémy II Š. Vavrečkováz 0/2/02 4P
FPF:UIMOIBP042Počítačová síť a internet Š. Vavrečkovázk 2/2/06 4P
FPF:UIMOIBP043Umělá inteligence P. Sosíkzk 2/0/04 4Z
FPF:UIMOIBP044Databázové systémy II D. Valentazk 2/2/05 6P
FPF:UIMOIBP045Metodiky vývoje software R. Pečonkazk 2/0/03 6-
FPF:UIMOIBP067Seminář k bakalářské práci II Š. Vavrečkováz 0/2/02 6P
113 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVA

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 12 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBP015Logika a logické programování R. Polákovázk 2/2/06 3P
FPF:UIMOIBP016Překladače Š. Vavrečkovázk 2/2/06 5P
FPF:UIMOIBP017Vyčíslitelnost a složitost výpočtů P. Sosíkzk 2/2/06 5P
FPF:UIMOIBP018Znalostní a expertní systémy J. Blahutazk 2/0/04 5P
FPF:UIMOIBP046Informační systémy II D. Kajzarz 0/2/02 6P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty – skupina předmětů typu PVB Aplikační software a web

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBP019Praktikum ze základů informatiky I L. Ciencialováz 0/2/02 1-
FPF:UIMOIBP020Tvorba WWW stránek I L. Ciencialováz 0/2/02 3-
FPF:UIMOIBP021Systémy HCI K. Matulazk 1/2/03 5-
FPF:UIMOIBP047Praktikum ze základů informatiky II L. Ciencialováz 0/2/02 2-
FPF:UIMOIBP048Počítačová typografie A. Novotnáz 0/2/02 4-
FPF:UIMOIBP049Redesign webových sídel K. Matulaz 0/2/02 4-
FPF:UIMOIBP050Tvorba WWW stránek II L. Ciencialováz 0/2/02 4-
15 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Hardware a bezpečnost

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBP022Bezpečnost a analýza dat Š. Vavrečkováz 0/2/02 3-
FPF:UIMOIBP051Hardware a komunikační technologie R. Pečonkaz 0/2/02 2-
FPF:UIMOIBP052Aplikační bezpečnost V. Lazeckýzk 2/2/04 6-
8 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Jazyky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 3 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINP00001Ethics of AI P. Sosíkz 0/2/02 2-
FPF:UIMOIBP023Angličtina 3 G. Entlováz 0/2/02 3-
FPF:UIMOIBP024Obchodní angličtina D. Adamováz 0/2/03 3-
FPF:UIMOIBP053Angličtina 4 G. Entlovázk 0/2/02 4-
FPF:UIMOIBP054Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 0/2/03 4-
12 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Programování

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 10 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIINP00002Elements of AI P. Sosíkz 0/2/02 4-
FPF:UIINP00003Building AI P. Sosíkz 0/2/02 6-
FPF:UIMOIBP025Algoritmy a programování III J. Blahutaz 0/2/02 3-
FPF:UIMOIBP026Objektové programování I J. Martinůz 0/2/02 3-
FPF:UIMOIBP027Skriptovací jazyky R. Pečonkaz 0/2/02 3-
FPF:UIMOIBP028Vývoj mobilních aplikací J. Martinůz 0/2/02 5-
FPF:UIMOIBP055Algoritmy a programování IV J. Blahutaz 0/2/02 4-
FPF:UIMOIBP056Objektové programování II J. Martinůz 0/2/02 4-
FPF:UIMOIBP057Praktikum z logického programování Š. Vavrečkováz 0/2/02 4-
FPF:UIMOIBP058Platforma .NET D. Valentaz 0/2/02 6-
FPF:UIMOIBP059Vývojová prostředí a verzovací systémy R. Pečonkaz 0/2/02 6-
FPF:UIMOIBP060Webové aplikace J. Martinůzk 1/2/04 6-
26 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Rozšiřující blok informatiky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBP029Elektronické informační zdroje J. Plankovázk 2/0/04 1-
FPF:UIMOIBP030Informační legislativa K. Matulazk 2/0/04 1-
FPF:UIMOIBP031Sociální komunikace A. Novotnáz 0/2/03 1-
FPF:UIMOIBP032Robotika a drony J. Martinůzk 2/2/05 5-
FPF:UIMOIBP061Environmentální informatika M. Zapletalzk 2/0/04 4-
FPF:UIMOIBP062Diagnostické akviziční modality a robotické systémy v medicíně P. Čermákzk 2/2/05 6-
FPF:UIMOIBP063Pokročilé metody zpracování medicínských obrazových dat P. Čermákzk 2/2/05 6-
FPF:UIMOIBP064Software pro vědecké výpočty J. Blahutaz 0/2/02 6-
32 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina předmětů typu PVB Rozšiřující blok matematiky

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Je nutno splnit minimálně 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:UIMOIBP033Seminář z matematiky I L. Ciencialaz 0/2/02 1-
FPF:UIMOIBP034Numerické metody v přírodních vědách G. Törökz 0/2/03 3-
FPF:UIMOIBP065Seminář z matematiky II L. Ciencialaz 0/2/02 2-
FPF:UIMOIBP066Pravděpodobnost a statistika R. Polákovázk 2/2/06 4-
13 kreditů

Tělesná výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:KTVAERO1Aerobik 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVAERO2Aerobik 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVBADM1Badminton 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVBADM2Badminton 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRB1Florbal 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRB2Florbal 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRM1Florbal - muži 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRM2Florbal - muži 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVFLRZ1Florbal - ženy 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVFLRZ2Florbal - ženy 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVJOGA1Jógová cvičení 1 M. Palyzováz 0/1/01 1-
FPF:KTVJOGA2Jógová cvičení 2 M. Palyzováz 0/1/01 2-
FPF:KTVKOPA1Kopaná 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVKOPA2Kopaná 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVODBJ1Odbíjená 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVODBJ2Odbíjená 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVPLAV1Plavání 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVPLAV2Plavání 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSQSH1Squash 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSQSH2Squash 2 D. Musilz 0/1/01 2-
FPF:KTVSTTE1Stolní tenis 1 D. Musilz 0/1/01 1-
FPF:KTVSTTE2Stolní tenis 2 D. Musilz 0/1/01 2-
22 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Student volí konkrétní předmět podle termínu, ve kterém hodlá přistoupit ke státní závěrečné zkoušce dle harmonogramu státních závěrečných zkoušek v příslušném akademickém roce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FPF:FSZZUNORStátní závěrečná zkouška - únor -- - --
FPF:FSZZKVETENStátní závěrečná zkouška - květen -- - --
FPF:FSZZSRPENStátní závěrečná zkouška - srpen -- - --
0 kreditů