FPF MOIP Informační a komunikační technologie
Název anglicky: Information and communication technologies
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FPF MOI Moderní informatika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UIMOIBP001Algoritmy a programování I L. Ciencialováz 2/2/04 Z P
FPF:UIMOIBP002Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 - P
FPF:UIMOIBP003Architektura počítačových systémů R. Pečonkazk 2/0/03 - P
FPF:UIMOIBP004Matematika I L. Ciencialazk 2/3/06 - P
FPF:UIMOIBP005Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 2/0/03 - P
FPF:UIMOIBP019Praktikum ze základů informatiky I L. Ciencialováz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP029Elektronické informační zdroje J. Plankovázk 2/0/04 - PV
FPF:UIMOIBP030Informační legislativa K. Matulazk 2/0/04 - PV
FPF:UIMOIBP031Sociální komunikace A. Novotnáz 0/2/03 - PV
FPF:UIMOIBP033Seminář z matematiky I L. Ciencialaz 0/2/02 - PV
33 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UIMOIBP035Algoritmy a programování II L. Ciencialovázk 2/2/05 Z P
FPF:UIMOIBP036Angličtina 2 G. Entlovázk 0/2/02 - P
FPF:UIMOIBP037Matematika II L. Ciencialazk 2/3/06 - P
FPF:UIMOIBP038Teorie jazyků a automatů I L. Ciencialovázk 2/2/06 Z P
FPF:UIMOIBP039Úvod do logiky L. Ciencialazk 2/2/06 Z P
FPF:UIMOIBP047Praktikum ze základů informatiky II L. Ciencialováz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP051Hardware a komunikační technologie R. Pečonkaz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP065Seminář z matematiky II L. Ciencialaz 0/2/02 - PV
31 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UIMOIBP006Odborná praxe I L. Ciencialaz 160 hod/sem.6 - P
FPF:UIMOIBP007Operační systémy I Š. Vavrečkováz 0/2/02 P P
FPF:UIMOIBP008Teorie grafů L. Ciencialazk 2/2/06 Z P
FPF:UIMOIBP009Teorie jazyků a automatů II L. Ciencialovázk 2/2/05 Z P
FPF:UIMOIBP015Logika a logické programování R. Polákovázk 2/2/06 P PV
FPF:UIMOIBP020Tvorba WWW stránek I L. Ciencialováz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP022Bezpečnost a analýza dat Š. Vavrečkováz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP023Angličtina 3 G. Entlováz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP024Obchodní angličtina D. Adamováz 0/2/03 - PV
FPF:UIMOIBP025Algoritmy a programování III J. Blahutaz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP026Objektové programování I J. Martinůz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP027Skriptovací jazyky R. Pečonkaz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP034Numerické metody v přírodních vědách G. Törökz 0/2/03 - PV
43 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UIMOIBP040Odborná praxe II L. Ciencialaz 160 hod/sem.6 - P
FPF:UIMOIBP041Operační systémy II Š. Vavrečkováz 0/2/02 P P
FPF:UIMOIBP042Počítačová síť a internet Š. Vavrečkovázk 2/2/06 P P
FPF:UIMOIBP043Umělá inteligence P. Sosíkzk 2/0/04 Z P
FPF:UIMOIBP048Počítačová typografie A. Novotnáz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP049Redesign webových sídel K. Matulaz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP050Tvorba WWW stránek II L. Ciencialováz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP053Angličtina 4 G. Entlovázk 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP054Angličtina pro IT 1 G. Entlovázk 0/2/03 - PV
FPF:UIMOIBP055Algoritmy a programování IV J. Blahutaz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP056Objektové programování II J. Martinůz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP057Praktikum z logického programování Š. Vavrečkováz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP061Environmentální informatika M. Zapletalzk 2/0/04 - PV
FPF:UIMOIBP066Pravděpodobnost a statistika R. Polákovázk 2/2/06 - PV
45 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UIMOIBP010Architektura operačních systémů Š. Vavrečkovázk 2/0/04 Z P
FPF:UIMOIBP011Databázové systémy I D. Valentazk 2/2/06 Z P
FPF:UIMOIBP012Informační systémy I L. Ciencialovázk 2/2/05 P P
FPF:UIMOIBP013Odborná praxe III L. Ciencialaz 160 hod/sem.6 - P
FPF:UIMOIBP014Seminář k bakalářské práci I Š. Vavrečkováz 0/2/02 P P
FPF:UIMOIBP016Překladače Š. Vavrečkovázk 2/2/06 P PV
FPF:UIMOIBP017Vyčíslitelnost a složitost výpočtů P. Sosíkzk 2/2/06 P PV
FPF:UIMOIBP018Znalostní a expertní systémy J. Blahutazk 2/0/04 P PV
FPF:UIMOIBP021Systémy HCI K. Matulazk 1/2/03 - PV
FPF:UIMOIBP028Vývoj mobilních aplikací J. Martinůz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP032Robotika a drony J. Martinůzk 2/2/05 - PV
49 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FPF:UIMOIBP044Databázové systémy II D. Valentazk 2/2/05 P P
FPF:UIMOIBP045Metodiky vývoje software R. Pečonkazk 2/0/03 - P
FPF:UIMOIBP046Informační systémy II D. Kajzarz 0/2/02 P PV
FPF:UIMOIBP052Aplikační bezpečnost V. Lazeckýzk 2/2/04 - PV
FPF:UIMOIBP058Platforma .NET D. Valentaz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP059Vývojová prostředí a verzovací systémy R. Pečonkaz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP060Webové aplikace J. Martinůzk 1/2/04 - PV
FPF:UIMOIBP062Diagnostické akviziční modality a robotické systémy v medicíně P. Čermákzk 2/2/05 - PV
FPF:UIMOIBP063Pokročilé metody zpracování medicínských obrazových dat P. Čermákzk 2/2/05 - PV
FPF:UIMOIBP064Software pro vědecké výpočty J. Blahutaz 0/2/02 - PV
FPF:UIMOIBP067Seminář k bakalářské práci II Š. Vavrečkováz 0/2/02 P P
36 kreditů