MU MMKR Matematické metody v krizovém řízení
Název anglicky: Mathematical Methods in Risk Management
bakalářský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: MU Bc-M Matematika

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:FYBSC0002Mechanika a termika J. Kovářzk 4/2/07 - PV
FPF:KLJAP120Angličtina 1 G. Entlováz 0/2/02 - P
MU:MU01008Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I H. Baranz 0/2/03 - PV
MU:MU01111Úvod do studia matematiky I L. Hozováz 0/2/02 - PV
MU:MU01115Proseminář z matematiky I P. Blaschkez 0/2/02 - PV
MU:MU11180Techniky manažerské komunikace I E. Dobrušováz 1/1/02 - PV
MU:MU14435Krizový management K. Petrlovázk 2/1/03 - P
MU:MU20001Matematická analýza I M. Málekzk 3/4/07 Z P
MU:MU20005Algebra I Z. Kočanzk 2/2/06 Z P
FPF:UIINP02Algoritmy a programování I M. Langerz 2/2/04 - P
FPF:UIINP06Úvod do informatiky a výpočetní techniky P. Sosíkzk 2/0/03 - PV
41 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:FYBSC0005Elektřina a magnetismus S. Hledíkzk 4/2/07 - PV
FPF:KLJAP220Angličtina 2 G. Entlováz 0/2/02 - P
MU:MU01009Praktikum z matematiky a výpočetní techniky II H. Baranz 0/2/03 - PV
MU:MU01112Úvod do studia matematiky II L. Hozováz 0/2/02 - PV
MU:MU01116Proseminář z matematiky II M. Mlíchováz 0/2/02 - PV
MU:MU01120Teorie náhodných procesů S. Rothz 1/1/03 - PV
MU:MU11181Techniky manažerské komunikace II E. Dobrušováz 1/1/02 - PV
MU:MU14425Základy první pomoci K. Petrlovázk 30/15/0 Přednáška 30 HOD/SEM, Cvičení 15 HOD/SEM.4 - PV
MU:MU14437Ochrana majetku a osob K. Petrlovázk 2/0/02 - P
MU:MU14600Kurz přežití v extrémních podmínkách K. Petrlováz 0/75/0 Cvičení 75 HOD/SEM.3 - PV
MU:MU14649Přírodní katastrofy a rizika K. Petrlováz 0/24/0 Cvičení 24 HOD/SEM.2 - PV
MU:MU20002Matematická analýza II M. Málekzk 3/4/07 Z P
MU:MU20006Algebra II Z. Kočanzk 2/2/06 Z P
MU:MU20089Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva -zk 2/0/02 - P
FPF:UIINP08Algoritmy a programování II M. Langerzk 2/2/05 - PV
52 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:FYBSC0007Optika J. Hladíkzk 4/2/07 - PV
FPF:KLJAP320Angličtina 3 G. Entlováz 0/2/02 - P
MU:MU01010Praktikum z matematiky a výpočetní techniky III H. Baranz 0/2/02 - PV
MU:MU01117Proseminář z matematiky III J. Kopfováz 0/2/02 - PV
MU:MU11149Matematické metody v ekonomice a řízení I Z. Kočanzk 3/2/06 Z P
MU:MU14440Krizové a havarijní plánování M. Fajkazk 2/0/02 - P
MU:MU20009Pravděpodobnost a statistika I O. Stolínzk 2/2/06 Z P
MU:MU20011Vybrané partie z matematické analýzy I M. Mlíchovázk 2/2/07 Z P
MU:MU20027Aplikovaná statistika I S. Rothzk 2/1/03 - PV
FPF:UIINP13Operační systémy I Š. Vavrečkováz 0/2/02 - PV
FPF:UIINP14Teorie grafů L. Ciencialazk 2/2/06 - P
FPF:UIINP34Tvorba WWW stránek I M. Perdekz 0/2/02 - PV
47 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FU:FYBSC0010Atomová a jaderná fyzika J. Juráňzk 4/2/07 - PV
FPF:KLJAP421Angličtina 4 G. Entlovázk 0/2/02 - P
MU:MU01011Praktikum z matematiky a výpočetní techniky IV H. Baranz 0/2/02 - PV
MU:MU01118Proseminář z matematiky IV P. Nábělkováz 0/2/02 - PV
MU:MU03243Pravděpodobnost a statistika II O. Stolínzk 2/2/06 Z P
MU:MU11150Matematické metody v ekonomice a řízení II Z. Kočanzk 3/2/06 Z P
MU:MU11185Aplikovaná statistika II O. Stolínzk 2/1/03 - PV
MU:MU11194Praxe pro krizové řízení I K. Petrlováz 0/6/05 P P
MU:MU14442Legislativa krizového řízení K. Petrlováz 2/0/02 - P
MU:MU20010Numerické metody P. Nábělkovázk 2/2/06 Z P
MU:MU20012Vybrané partie z matematické analýzy II M. Mlíchovázk 2/2/07 Z P
MU:MU20091Analýza rizik K. Petrlovázk 2/1/03 P P
FPF:UIINP17Operační systémy II Š. Vavrečkováz 0/2/02 - PV
FPF:UIINP18Počítačová síť a internet Š. Vavrečkovázk 2/2/06 - PV
FPF:UIINP36Tvorba WWW stránek II M. Perdekz 0/2/02 - PV
61 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
MU:MU02024Obyčejné diferenciální rovnice K. Hasíkzk 2/2/06 Z P
MU:MU11176Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení P. Seďaz 0/2/02 - PV
MU:MU11195Praxe pro krizové řízení II K. Petrlováz 0/6/05 P P
MU:MU12001Bakalářská práce I Z. Kočanz 0/2/06 P P
MU:MU12101Seminář z matematiky I Z. Kočanz 0/2/03 - PV
MU:MU13181Logistika I P. Seďazk 2/1/03 - PV
MU:MU14415Finanční a pojišťovací matematika I K. Hasíkzk 2/1/03 - PV
MU:MU14444Aplikovaná informatika pro krizové řízení M. Drozdekz 2/2/03 - P
MU:MU20061Aplikace diferenciálních rovnic K. Hasíkzk 2/2/06 - PV
MU:MU20073Vícekriteriální a skupinové rozhodování B. Volnázk 2/1/03 P P
MU:MU20083Matematické metody v krizovém řízení I K. Hasíkzk 2/2/06 P P
FPF:UIINP21Architektura operačních systémů Š. Vavrečkovázk 2/0/04 - PV
50 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
MU:MU11177Strategické řízení S. Häuserz 2/1/03 - PV
MU:MU11196Praxe pro krizové řízení III K. Petrlováz 0/6/05 - PV
MU:MU12002Bakalářská práce II Z. Kočanz 0/2/06 P P
MU:MU12102Seminář z matematiky II J. Hantákováz 0/2/03 - PV
MU:MU13182Logistika II P. Seďazk 2/1/03 - PV
MU:MU14403Matematické metody v krizovém řízení II K. Hasíkzk 2/2/06 P P
MU:MU14416Finanční a pojišťovací matematika II K. Hasíkzk 2/1/03 - PV
MU:MU14438Ekonomika krizových situací K. Petrlováz 2/0/02 - P
MU:MU14446Psychologické aspekty krizových situací K. Petrlováz 1/1/02 - PV
MU:MU14606Kurz sebeobrany K. Petrlováz 0/15/0 Cvičení 15 HOD/SEM.2 - PV
MU:MU14645Teoretické základy přepravy padákem K. Petrlováz 0/30/0 Cvičení 30 HOD/SEM.2 - PV
37 kreditů