Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Ilona MATEJKO-PETERKA, Michaela TVARŮŽKOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Begräbniskultur an den Höfen der Herzöge von Liegnitz-Brieg in der frühen Neuzeit. Beiträge und Materialen. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 726 s. ne. ISBN 978-80-7510-496-0.
 2. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Česká kuchyně: národní, nebo jen "naše"? Revue Prostor. Praha: Spolek pro vydávání revue Prostor, 2022, roč. 39, č. 117, s. 50-55. ISSN 0862-7045.
 3. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ a Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Podzim. Zážitková degustace v zámeckém stylu. 2022.
 4. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ a Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Zima. Zážitková degustace v zámeckém stylu. 2022.
 5. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Petr KOZÁK, Naděžda MORÁVKOVÁ, Jana STUCHLÍKOVÁ, Karla VYMĚTALOVÁ, Rudolf ŽÁČEK a Jitka SOBOTKOVÁ. Kulinární dědictví Čech, Moravy a Slezska. Tématická výběrová encyklopedie. 1. vyání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 386 s. ne. ISBN 978-80-7510-532-5.
 6. HÁN, Jan, Zbyněk VINŠ, Irena KORBELÁŘOVÁ, Radmila DLUHOŠOVÁ a Jaromír FIALA. Kulinární dědictví v praxi. 2022.
 7. HÁN, Jan, Irena KORBELÁŘOVÁ, Martin POP, Radmila DLUHOŠOVÁ, Zbyněk VINŠ a Karolina MACHÁČKOVÁ. Mapa Kulinární kultury českých zemí. 2022.
 8. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Metodika identifikace a dokumentace kulinárního dědictví. 2022.
 9. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Růžová polévka a zelená omáčka, rybí želé a tuční kapouni. Na okraj mezinárodních kulinárních zkušeností přemyslovských vévodů. In Bogusław Czechowicz; Ilona Matejko-Peterko; Bogdan Kloch; Jerzy Sperka. Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře. 1. vydání. Opava-Katowice: Slezská univerzita v Opavě, 2022. s. 303-325. Opavská historická sympozia II. ISBN 978-80-7510-516-5.
 10. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Zkřížené ostrve pánů z Lipé v srdci Slezska. Neznámé erbovní památky z 2. poloviny 17. století. Genealogické a heraldické informace 2021. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s., 2022, XXVI, č. 1, s. 107-118. ISSN 0862-8963.
 11. 2021

 12. MACHÁČKOVÁ, Karolína, Jiří ZELENÝ, Jonathan OSUOHA, Jan HÁN, Irena KORBELÁŘOVÁ a Zbyněk VINŠ. Comparison of Incidence of Fairground Food and Traditional Regional Food at Czech Gastronomy Events: A Field Study. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: The Institute of Hospitality Management in Prague, 2021, roč. 17, č. 34, s. 4-16. ISSN 2571-0389.
 13. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Jana STUCHLÍKOVÁ. Česká kuchyně: národní, tradiční nebo typická? Mezi měšťanskými a lidovými tradicemi 19. a první poloviny 20. století. 2021.
 14. KORBELÁŘOVÁ, Irena. "Druhý život" kulinárního dědictví Českého Slezska. In Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek. Dziedzictwo kulinarne Śląska w nowych kontekstach interpretacyjnych. 1. vyd. Opole: Uniwersytet Opolski, 2021. s. 141-156. ISBN 978-83-7395-915-6.
 15. HÁN, Jan, Zbyněk VINŠ, Irena KORBELÁŘOVÁ a Radmila DLUHOŠOVÁ. Gastronomické poklady českých zemí. 1. vyd. Praha; Opava: Vysoká škola hotelová; Slezská univerzita, 2021.
 16. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Muž bez tváře. Zapomenutá komemorativní skulptura Čeňka Hovory, posledního pána z Lipé, v kraji pod Slezou. In Kateřina Dolejší; Ondřej Haničák. Modestia est signum sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe. 1. vyd. Praha; Opava: Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.; Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 310-325. ISBN 978-80-88283-46-1.
 17. FIALA, Jaromír, Jitka SOBOTKOVÁ a Irena KORBELÁŘOVÁ. Nápojová kultura a její specifické aspekty ve vztahu k českým zemím. 2021.
 18. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Jan HÁN, Jan KAŠPAR, Anna KUBÁTOVÁ, Eduard LEVÝ a Jiří ZELENÝ. Rybí kuchyně českých zemí. Kulturně-historické tradice a současné aspekty. 1. vyd. Praha: powerprint Praha, 2021. 258 s. ISBN 978-80-7510-472-4.
 19. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Slezské rytířské bratrstvo Obojku honicího psa. Z historie a dobové vizualizace jeho spolkových odznakůo. Genealogické a heraldické informace. Brno: Moravská genealogická společnost z.s., 2021, XXV., 1., s. 143-155. ISSN 0862-8963.
 20. 2020

 21. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ a Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Jaro. Zážitková degustace v zámeckém stylu. 2020.
 22. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ a Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Léto. Zážitková degustace v zámeckém stylu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020.
 23. JANÁK, Dušan, Irena KORBELÁŘOVÁ, Miroslav PAULÍČEK, Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ a Rudolf ŽÁČEK. Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 286 s. ISBN 978-80-7510-428-1.
 24. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Moučné knedlíky v kuchařských knihách a receptářích slezské provenience 19. a počátku 20. století, aneb existoval slezský knedlík? In Głodnemu chleb na myśli. O znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. 1. vyd. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020. s. 293-315. ISBN 978-83-8138-325-7.
 25. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Oblasti realizace empirického výzkumu. Stručná kulturně-historická charakteristika. In Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. s. 55-78. ISBN 978-80-7510-428-1.
 26. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Opavská restauratérka Therese Adam(ová) a její "slezská kuchyně" sklonku 19. století. Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, roč. 13, č. 1, s. 35-60. ISSN 1803-411X.
 27. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ a Jitka SOBOTKOVÁ. Paměť chuti. Receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 602 s. ISBN 978-80-7510-439-7.
 28. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Irena KORBELÁŘOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Paměť, oživená minulost a zážitkové eventy. Na okraj interdisciplinarity a specifických informačních zdrojů probíhajícího výzkumu kulinárního dědictví českých zemí s přihlédnutím k Hlučínsku. Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, roč. 13, č. 1, s. 149-172. ISSN 1803-411X.
 29. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Postavení Moravské Ostravy v kontextu měst v oblasti severovýchodní Moravy a Slezska v před- a protoindustriálním období. In Antoni Barciak. Katowice i Ostrawa - dva ośrodki przemysłowe. Początki, rozwój przysłość. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2020. s. 17-36. ISBN 978-83-64356-42-1.
 30. JANÁK, Dušan a Irena KORBELÁŘOVÁ. Úvod. In Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. s. 7-14. ISBN 978-80-7510-428-1.
 31. 2019

 32. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Ilona MATEJKO-PETERKA a Michaela TVARŮŽKOVÁ. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 670 s. ISBN 978-80-7510-386-4.
 33. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Ilona MATEJKO-PETERKA a Michaela TVARŮŽKOVÁ. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 670 s. ISBN 978-80-7510-385-7.
 34. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Lázeňské pobyty slezských vévodských rodin v Kladsku v 17. století. In Vladimír Wolf. Kladský sborník XII. 1. vyd. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 2019. s. 115-128. ISBN 978-80-906740-2-8.
 35. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Lehnicko, Břežsko, Volovsko a dynastie Piastovců v 16. a 17. století. In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 21-58. ISBN 978-80-7510-385-7.
 36. DLUHOŠOVÁ, Radmila a Irena KORBELÁŘOVÁ. Pamětní tisky k průběhu pohřebních obřadů. In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 381-547. ISBN 978-80-7510-385-7.
 37. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Písemnosti kancelářské provenience k průběhu pohřebních obřadů. In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 551-592. ISBN 978-80-7510-385-7.
 38. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Irena KORBELÁŘOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Relace o úmrtí, pohřbech a uložení vévodů a vévodkyň, princů a princezen. In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzta v Opavě, 2019. s. 169-377. ISBN 978-80-7510-385-7.
 39. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Ryba (nejen) v postním stravování. In Igor Zmeták. Okno do histórie. Ryba a kláštor, Zborník odborných príspevkov z kultúrno-historického seminára. 1. vyd. Trenčín: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, 2019. s. 18-25. ISBN 978-80-7092-053-4.
 40. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Ryba (nejen) v postním stravování. In Zmeták Igor. Okno do histórie. Ryba a kláštor, Zborník odborných príspevkov z kultúrno-historického seminára. 1. vyd. Trenčín: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, 2019. s. 18-25. ISBN 978-80-7092-053-4.
 41. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Rytířský spolek Obojku honicího psa (Rodinband) a jeho dekorace. Silesiakální tematika v heraldických a ikonografických pramenech 15. století. In Petr Tesař. Vůkol Slezska. Circum Silesiae. 1. vyd. Opava: Zemský archiv v Opavě, Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 11-40. ISBN 978-80-87632-60-4.
 42. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Studium funerální kultury a jeho přínos k poznání každodennosti slezských vévodských dvorů. Několik poznámek k obsahu výzkumu a cíli publikace. In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 7-19. ISBN 978-80-7510-385-7.
 43. 2018

 44. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Armorial and Ennobled Burghers of Opava of the Pre and Post White Mountain Period. Cultured Personages or Unscrupulous Players? In Jiří Brňovják, Jan Županič. Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century. 1. vyd. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 115-134. ISBN 978-80-7599-067-9.
 45. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Banket u příležitosti svatby Leopolda I. a Markéty Marie Terezy Španělské roku 1666 v kontextu kulinární kultury císařského dvora. In Korbelářová, Irena. KAHÁNKOVÁ, Martina. Banket u příležitosti svatby Leopolda I. a Markéty Marie Terezy Španělské roku 1666 v kontextu kulinární kultury císařského dvora. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 181-201. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. ISBN 978-80-7510-286-7.
 46. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Bramborové knedlíky jako element kulturního transferu českých zemí a příhraničních regionů. In Nowosielska-Sobel, Joanna, Strauchold, Grzegorz, Nowakowski, Rafał. Znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii i teraźniejszości. 1. vyd. Kraków: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. s. 189-205. ISBN 978-83-65892-09-6.
 47. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Dvorské umění kuchařské. In Korbelářová, Irena. Zezula, Michal. Dvorské umění kuchařské. 1. vyd. Ostrava, Ratiboř: Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Ostravě, 2018. s. 103-115. S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. ISBN 978-80-88240-03-7.
 48. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Jídlo a pití, gastronomická příprava. In Korbelářová, Irena. Zezula, Michal. MIKETOVÁ, Hana. Jídlo a pití, gastronomická příprava. 1. vyd. Ostrava, Ratiboř: Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Ostravě, 2018. s. 63-101. S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. ISBN 978-80-88240-03-7.
 49. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Obelisk slz novomanželky Doroty Alžběty, rozené Břežské. Výjimečný příklad uchování privátní události v rodové paměti slezských Piastovců. In Korbelářová, Irena. Obelisk slz novomanželky Doroty Alžběty, rozené Břežské. Výjimečný příklad uchování privátní události v rodové paměti slezských Piastovců. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 165-179. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. ISBN 978-80-7510-286-7.
 50. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Prameny, literatura a informační zdroje k dokumentaci kulinárního dědictví českých zemí. 2018.
 51. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Slavnostní stolování slezských Piastovců a Poděbradů v 16. a 17. století. In Korbelářová, Irena. Slavnostní stolování slezských Piastovců a Poděbradů v 16. a 17. století. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 143-163. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. ISBN 978-80-7510-286-7.
 52. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Karolína KREMPL KIRSCHNEROVÁ, Hana MIKETOVÁ, Alexandr MICHL-BERNARD, Naděžda MORÁVKOVÁ a Mikuláš HEINRICH. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 310 s. ISBN 978-80-7510-286-7.
 53. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Svatební reglementace v Krnově na konci 16. a počátkem 17. století. In Korbelářová, Irena. MICHL-BERNARD, Alexandr. Svatební reglementace v Krnově na konci 16. a počátkem 17. století. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 235-257. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. ISBN 978-80-7510-286-7.
 54. 2017

 55. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Ad fontes! Několik upřesňujících poznámek k historickému vývoji objektu č. 343/37 na Masarykově třídě v Opavě v letech 1784 až 1837. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2017, roč. 10, č. 12, s. 51-67. ISSN 1803-411X.
 56. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Gastroturismus a retrogastronomie se zaměřením na středověk. In Vaníček Jiří. Gastronomie a cestovní ruch. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 7-28. Gastronomie a cestovní ruch. ISBN 978-80-7510-240-9.
 57. HEINRICH, Mikuláš a Irena KORBELÁŘOVÁ. Trhová registra města Opavy (1654-1658). Regestář. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2017. 96 s. ISBN 978-80-7510-239-3.
 58. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Výjimečné profesní kariéry žen raně novověké doby. Dva příběhy ze Slezska. In Morávková, Naděžda. Ženské téma v dějinách plzeňského vzdělávání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství viaCentrum, 2017. s. 234-248. Historie, sv. 2. ISBN 978-80-87646-20-5.
 59. 2012

 60. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Radmila DLUHOŠOVÁ. Family Strategies of Burgher Elites of Opava in the Period of Religious Transformation. Mesto a dejiny. 2012, roč. 1, 1-2, s. 149-157. ISSN 1339-0163.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 2. 2023 12:31