Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Českobratrská epizoda v kraji pod Slezou (1651/2-1680). In Pět století slezské reformace K připomenutí 500. výročí konverze Fridricha II. Lehnického (1523); 4. opavské sympozium. 2023.
  2. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Milan SVOBODA. Historii stolu lze zakoušet na jazyku i bříšcích prstů. In ArtCafé Český rouzhlas Vltava. Český rozhlas Praha, 2023.
  3. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Jadło jako strażnik pamięci na obszarach pogranicznyc. In XVI Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych, sympozjum Pogranicza kulturowe w europie środkowo-wschodniej i strażnicy pamięci; Nowy Sacz. 2023.
  4. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Jadło jako strażnik pamięci na obszarach pogranicznych. In Maria Marcinowska. Kresy i Pogranicza Kulturowe oraz Strażnicy Pamięci. Muzea Domowe 3. první. Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2023. s. 61-65. ISBN 978-83-962835-9-7.
  5. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Jan Jiří Krnovský v kontextu dobové funerální kultury slezských elit. Několik poznámek k tématu. In Hana Komárková; Petr Kozák. Krnovsko. Proměny regionálních identit od středověku po současnost. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2023. s. 109-131. Opavská historická sympozia III. ISBN 978-80-7510-564-6.
  6. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Radmila DLUHOŠOVÁ. Koury, křepelice a jiné ptactvo. Kuchyně venkovská i měšťanská, tradiční i netradiční. 2023.
  7. KOMÁRKOVÁ, Hana, Irena KORBELÁŘOVÁ, Kristýna KIRSCHNEROVÁ a Karolína KREMPL KIRSCHNEROVÁ. Little (Big) Women. Summer School of Historical Sources for Family Research and Gender History. Slezská univerzita v Opavě, 2023.
  8. HORSÁKOVÁ, Monika, Irena KORBELÁŘOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Média – Dějiny – Společnost : Obraz národních dějin v české a polské kinematografii. 2023.
  9. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Metodika identifikace a dokumentace kulinárního dědictví. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2023. 204 s. ISBN 978-80-7510-533-2.
  10. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Martina BARTOŇOVÁ, Radmila DLUHOŠOVÁ a Kamila NÁVRATOVÁ. Odhalená tajemství středověkých receptářů. In Noc vědců 2023: Tajemství. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2023.
  11. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Martina BARTOŇOVÁ, Radmila DLUHOŠOVÁ, Kristýna KIRSCHNEROVÁ, Karolína KREMPL KIRSCHNEROVÁ a Ondřej HANIČÁK. Projevy socio-kulturně podmíněných mentalit v historickém kontextu. Slezská univerzita v Opavě, 2023.
  12. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ a Martina BARTOŇOVÁ. Rybí kuchyně. Tradice a moderní inspirace pro domácí zážitkové vaření. 2023.
  13. KORBELÁŘOVÁ, Irena. S knížaty o postní kuchyni a rybách obzvláště. In S knížaty u stolu. Výstava. Opava: Opavská kulturní organizace (OKO), 2023.
  14. KORBELÁŘOVÁ, Irena. S knížaty o vínu. Přednáška s minidegustací. In S knížaty u stolu. Výstava. Opava: Opavská kulturní organizace (OKO), 2023.
  15. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Martina BARTOŇOVÁ a Radmila DLUHOŠOVÁ. S knížaty u stolu. Komentovaná ochutnávka pokrnů připravených dle dobových receptů - vernisáž výstavy. In S knížaty u stolu. Výstava o kuchyni a kultuře stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. Opava: Opavská kulturní organizace (OKO), 2023.
  16. KORBELÁŘOVÁ, Irena. S knížaty u stolu. Komentovaná prohlídka výstavy. In S knížaty u stolu. Výstava. Opava: Opavská kulturní organizace (OKO), 2023.
  17. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Martina BARTOŇOVÁ a Radmila DLUHOŠOVÁ. Středověká šlechtická kuchyně. 2023.
  18. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Martina BARTOŇOVÁ a Kamila NÁVRATOVÁ. Z kuchyně našich předků: zbytkové vaření. In Ostravská muzejní noc 2023. Ostrava: Muzeu potravin a zemědělských strojů, pobočka Národního zemědělského muzea v Ostravě, 2023.
  19. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Peter KOVÁČIK, Petr KOZÁK, Dalibor PRIX a Hana LAFKOVÁ. Zámky v krajině moravskoslezského pomezí – nové formy prezentace nevyužitých historických objektů. Národní památkový pústav Praha; Slezská univerzita v Opavě; Univerzita Palackého Olomouc, 2023.

  2022

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Ilona MATEJKO-PETERKA, Michaela TVARŮŽKOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Begräbniskultur an den Höfen der Herzöge von Liegnitz-Brieg in der frühen Neuzeit. Beiträge und Materialen. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 726 s. ne. ISBN 978-80-7510-496-0.
  2. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Česká kuchyně: národní, nebo jen "naše"? Revue Prostor. Praha: Spolek pro vydávání revue Prostor, 2022, roč. 39, č. 117, s. 50-55. ISSN 0862-7045.
  3. KORBELÁŘOVÁ, Irena. člen redakční rady. Památky, 2022 - 2027. ISSN 2788-0435.
  4. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ a Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Podzim. Zážitková degustace v zámeckém stylu. 2022.
  5. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ a Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Zima. Zážitková degustace v zámeckém stylu. 2022.
  6. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Petr KOZÁK, Naděžda MORÁVKOVÁ, Jana STUCHLÍKOVÁ, Karla VYMĚTALOVÁ, Rudolf ŽÁČEK a Jitka SOBOTKOVÁ. Kulinární dědictví Čech, Moravy a Slezska. Tématická výběrová encyklopedie. 1. vyání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2022. 386 s. ne. ISBN 978-80-7510-532-5.
  7. HÁN, Jan, Zbyněk VINŠ, Irena KORBELÁŘOVÁ, Radmila DLUHOŠOVÁ a Jaromír FIALA. Kulinární dědictví v praxi. 2022.
  8. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Jana STUCHLÍKOVÁ a Radmila DLUHOŠOVÁ. Kulinární divnopis. 2022.
  9. HÁN, Jan, Irena KORBELÁŘOVÁ, Martin POP, Radmila DLUHOŠOVÁ, Zbyněk VINŠ a Karolina MACHÁČKOVÁ. Mapa Kulinární kultury českých zemí. 2022.
  10. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Metodika identifikace a dokumentace kulinárního dědictví. 2022.
  11. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Růžová polévka a zelená omáčka, rybí želé a tuční kapouni. Na okraj mezinárodních kulinárních zkušeností přemyslovských vévodů. In Bogusław Czechowicz; Ilona Matejko-Peterko; Bogdan Kloch; Jerzy Sperka. Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře. 1. vydání. Opava-Katowice: Slezská univerzita v Opavě, 2022. s. 303-325. Opavská historická sympozia II. ISBN 978-80-7510-516-5.
  12. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Zkřížené ostrve pánů z Lipé v srdci Slezska. Neznámé erbovní památky z 2. poloviny 17. století. Genealogické a heraldické informace 2021. Brno: Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s., 2022, XXVI, č. 1, s. 107-118. ISSN 0862-8963.

  2021

  1. MACHÁČKOVÁ, Karolína, Jiří ZELENÝ, Jonathan OSUOHA, Jan HÁN, Irena KORBELÁŘOVÁ a Zbyněk VINŠ. Comparison of Incidence of Fairground Food and Traditional Regional Food at Czech Gastronomy Events: A Field Study. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: The Institute of Hospitality Management in Prague, 2021, roč. 17, č. 34, s. 4-16. ISSN 2571-0389.
  2. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Jana STUCHLÍKOVÁ. Česká kuchyně: národní, tradiční nebo typická? Mezi měšťanskými a lidovými tradicemi 19. a první poloviny 20. století. 2021.
  3. KORBELÁŘOVÁ, Irena. člen organizačního výboru. II. Kongres Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawstwa Czeskiego, 2021 - 2023.
  4. KORBELÁŘOVÁ, Irena. člen redakční rady. Prameny a studie, 2021 - 2028. ISSN 0862-8483.
  5. KORBELÁŘOVÁ, Irena. "Druhý život" kulinárního dědictví Českého Slezska. In Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek. Dziedzictwo kulinarne Śląska w nowych kontekstach interpretacyjnych. 1. vyd. Opole: Uniwersytet Opolski, 2021. s. 141-156. ISBN 978-83-7395-915-6.
  6. HÁN, Jan, Zbyněk VINŠ, Irena KORBELÁŘOVÁ a Radmila DLUHOŠOVÁ. Gastronomické poklady českých zemí. 1. vyd. Praha; Opava: Vysoká škola hotelová; Slezská univerzita, 2021.
  7. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Muž bez tváře. Zapomenutá komemorativní skulptura Čeňka Hovory, posledního pána z Lipé, v kraji pod Slezou. In Kateřina Dolejší; Ondřej Haničák. Modestia est signum sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe. 1. vyd. Praha; Opava: Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.; Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 310-325. ISBN 978-80-88283-46-1.
  8. FIALA, Jaromír, Jitka SOBOTKOVÁ a Irena KORBELÁŘOVÁ. Nápojová kultura a její specifické aspekty ve vztahu k českým zemím. 2021.
  9. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Jan HÁN, Jan KAŠPAR, Anna KUBÁTOVÁ, Eduard LEVÝ a Jiří ZELENÝ. Rybí kuchyně českých zemí. Kulturně-historické tradice a současné aspekty. 1. vyd. Praha: powerprint Praha, 2021. 258 s. ISBN 978-80-7510-472-4.
  10. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Slezské rytířské bratrstvo Obojku honicího psa. Z historie a dobové vizualizace jeho spolkových odznakůo. Genealogické a heraldické informace. Brno: Moravská genealogická společnost z.s., 2021, XXV., 1., s. 143-155. ISSN 0862-8963.

  2020

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ a Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Jaro. Zážitková degustace v zámeckém stylu. 2020.
  2. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Markéta KOUŘILOVÁ a Monika HORSÁKOVÁ. Čtvero ročních období. Léto. Zážitková degustace v zámeckém stylu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020.
  3. JANÁK, Dušan, Irena KORBELÁŘOVÁ, Miroslav PAULÍČEK, Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ a Rudolf ŽÁČEK. Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 286 s. ISBN 978-80-7510-428-1.
  4. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Moučné knedlíky v kuchařských knihách a receptářích slezské provenience 19. a počátku 20. století, aneb existoval slezský knedlík? In Głodnemu chleb na myśli. O znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. 1. vyd. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020. s. 293-315. ISBN 978-83-8138-325-7.
  5. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Oblasti realizace empirického výzkumu. Stručná kulturně-historická charakteristika. In Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. s. 55-78. ISBN 978-80-7510-428-1.
  6. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Opavská restauratérka Therese Adam(ová) a její "slezská kuchyně" sklonku 19. století. Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, roč. 13, č. 1, s. 35-60. ISSN 1803-411X.
  7. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ a Jitka SOBOTKOVÁ. Paměť chuti. Receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 602 s. ISBN 978-80-7510-439-7.
  8. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Irena KORBELÁŘOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Paměť, oživená minulost a zážitkové eventy. Na okraj interdisciplinarity a specifických informačních zdrojů probíhajícího výzkumu kulinárního dědictví českých zemí s přihlédnutím k Hlučínsku. Acta historica Universitatis Silesiane Opaviensis. Opava: Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě, 2020, roč. 13, č. 1, s. 149-172. ISSN 1803-411X.
  9. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Postavení Moravské Ostravy v kontextu měst v oblasti severovýchodní Moravy a Slezska v před- a protoindustriálním období. In Antoni Barciak. Katowice i Ostrawa - dva ośrodki przemysłowe. Początki, rozwój przysłość. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2020. s. 17-36. ISBN 978-83-64356-42-1.
  10. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Jana STUCHLÍKOVÁ a Radmila DLUHOŠOVÁ. Slezské kulinární reminicence. 2020.
  11. JANÁK, Dušan a Irena KORBELÁŘOVÁ. Úvod. In Jídlo není jenom „něco k jídlu“. Tradiční stravování a pokrmy jako součást regionální a národní identity ve vědomí a paměti současné společnosti. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. s. 7-14. ISBN 978-80-7510-428-1.

  2019

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena. člen. Český národní komitét historiků / International Committee of Historical Sciences, 2019 - 2025.
  2. KORBELÁŘOVÁ, Irena. člen. Akademická rada College University Praque, dříve Vysoká škola hotelová v Praze, s. r. o., 2019 - 2027.
  3. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Ilona MATEJKO-PETERKA a Michaela TVARŮŽKOVÁ. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 670 s. ISBN 978-80-7510-386-4.
  4. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Ilona MATEJKO-PETERKA a Michaela TVARŮŽKOVÁ. Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Materiály a příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 670 s. ISBN 978-80-7510-385-7.
  5. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Lázeňské pobyty slezských vévodských rodin v Kladsku v 17. století. In Vladimír Wolf. Kladský sborník XII. 1. vyd. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 2019. s. 115-128. ISBN 978-80-906740-2-8.
  6. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Lehnicko, Břežsko, Volovsko a dynastie Piastovců v 16. a 17. století. In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 21-58. ISBN 978-80-7510-385-7.
  7. DLUHOŠOVÁ, Radmila a Irena KORBELÁŘOVÁ. Pamětní tisky k průběhu pohřebních obřadů. In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 381-547. ISBN 978-80-7510-385-7.
  8. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Písemnosti kancelářské provenience k průběhu pohřebních obřadů. In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 551-592. ISBN 978-80-7510-385-7.
  9. DLUHOŠOVÁ, Radmila, Irena KORBELÁŘOVÁ a Rudolf ŽÁČEK. Relace o úmrtí, pohřbech a uložení vévodů a vévodkyň, princů a princezen. In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzta v Opavě, 2019. s. 169-377. ISBN 978-80-7510-385-7.
  10. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Ryba (nejen) v postním stravování. In Igor Zmeták. Okno do histórie. Ryba a kláštor, Zborník odborných príspevkov z kultúrno-historického seminára. 1. vyd. Trenčín: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, 2019. s. 18-25. ISBN 978-80-7092-053-4.
  11. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Ryba (nejen) v postním stravování. In Zmeták Igor. Okno do histórie. Ryba a kláštor, Zborník odborných príspevkov z kultúrno-historického seminára. 1. vyd. Trenčín: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, 2019. s. 18-25. ISBN 978-80-7092-053-4.
  12. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Rytířský spolek Obojku honicího psa (Rodinband) a jeho dekorace. Silesiakální tematika v heraldických a ikonografických pramenech 15. století. In Petr Tesař. Vůkol Slezska. Circum Silesiae. 1. vyd. Opava: Zemský archiv v Opavě, Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 11-40. ISBN 978-80-87632-60-4.
  13. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Studium funerální kultury a jeho přínos k poznání každodennosti slezských vévodských dvorů. Několik poznámek k obsahu výzkumu a cíli publikace. In Funerální kultura lehnicko-břežských vévodských dvorů v raném novověku. Příspěvky a materiály k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 7-19. ISBN 978-80-7510-385-7.

  2018

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Armorial and Ennobled Burghers of Opava of the Pre and Post White Mountain Period. Cultured Personages or Unscrupulous Players? In Jiří Brňovják, Jan Županič. Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century. 1. vyd. Ostrava - Praha: Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. s. 115-134. ISBN 978-80-7599-067-9.
  2. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Banket u příležitosti svatby Leopolda I. a Markéty Marie Terezy Španělské roku 1666 v kontextu kulinární kultury císařského dvora. In Korbelářová, Irena. KAHÁNKOVÁ, Martina. Banket u příležitosti svatby Leopolda I. a Markéty Marie Terezy Španělské roku 1666 v kontextu kulinární kultury císařského dvora. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 181-201. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. ISBN 978-80-7510-286-7.
  3. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Bramborové knedlíky jako element kulturního transferu českých zemí a příhraničních regionů. In Nowosielska-Sobel, Joanna, Strauchold, Grzegorz, Nowakowski, Rafał. Znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii i teraźniejszości. 1. vyd. Kraków: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. s. 189-205. ISBN 978-83-65892-09-6.
  4. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Dvorské umění kuchařské. In Korbelářová, Irena. Zezula, Michal. Dvorské umění kuchařské. 1. vyd. Ostrava, Ratiboř: Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Ostravě, 2018. s. 103-115. S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. ISBN 978-80-88240-03-7.
  5. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Jídlo a pití, gastronomická příprava. In Korbelářová, Irena. Zezula, Michal. MIKETOVÁ, Hana. Jídlo a pití, gastronomická příprava. 1. vyd. Ostrava, Ratiboř: Národní památkový ústav, odborné pracoviště v Ostravě, 2018. s. 63-101. S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři. ISBN 978-80-88240-03-7.
  6. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Obelisk slz novomanželky Doroty Alžběty, rozené Břežské. Výjimečný příklad uchování privátní události v rodové paměti slezských Piastovců. In Korbelářová, Irena. Obelisk slz novomanželky Doroty Alžběty, rozené Břežské. Výjimečný příklad uchování privátní události v rodové paměti slezských Piastovců. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 165-179. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. ISBN 978-80-7510-286-7.
  7. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Prameny, literatura a informační zdroje k dokumentaci kulinárního dědictví českých zemí. 2018.
  8. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Slavnostní stolování slezských Piastovců a Poděbradů v 16. a 17. století. In Korbelářová, Irena. Slavnostní stolování slezských Piastovců a Poděbradů v 16. a 17. století. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 143-163. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. ISBN 978-80-7510-286-7.
  9. KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Karolína KREMPL KIRSCHNEROVÁ, Hana MIKETOVÁ, Alexandr MICHL-BERNARD, Naděžda MORÁVKOVÁ a Mikuláš HEINRICH. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 310 s. ISBN 978-80-7510-286-7.
  10. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Svatební reglementace v Krnově na konci 16. a počátkem 17. století. In Korbelářová, Irena. MICHL-BERNARD, Alexandr. Svatební reglementace v Krnově na konci 16. a počátkem 17. století. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 235-257. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. ISBN 978-80-7510-286-7.

  2017

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Rudolf ŽÁČEK. Ad fontes! Několik upřesňujících poznámek k historickému vývoji objektu č. 343/37 na Masarykově třídě v Opavě v letech 1784 až 1837. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2017, roč. 10, č. 12, s. 51-67. ISSN 1803-411X.
  2. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Gastroturismus a retrogastronomie se zaměřením na středověk. In Vaníček Jiří. Gastronomie a cestovní ruch. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 7-28. Gastronomie a cestovní ruch. ISBN 978-80-7510-240-9.
  3. HEINRICH, Mikuláš a Irena KORBELÁŘOVÁ. Trhová registra města Opavy (1654-1658). Regestář. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2017. 96 s. ISBN 978-80-7510-239-3.
  4. KORBELÁŘOVÁ, Irena. Výjimečné profesní kariéry žen raně novověké doby. Dva příběhy ze Slezska. In Morávková, Naděžda. Ženské téma v dějinách plzeňského vzdělávání. 1. vyd. Praha: Nakladatelství viaCentrum, 2017. s. 234-248. Historie, sv. 2. ISBN 978-80-87646-20-5.

  2016

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena. předseda. Międzynarodowe Centrum Studiów Śląskich/, 2016 - 2024.

  2015

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena. místopředseda. Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, 2015 - 2026.

  2012

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena a Radmila DLUHOŠOVÁ. Family Strategies of Burgher Elites of Opava in the Period of Religious Transformation. Mesto a dejiny. 2012, roč. 1, 1-2, s. 149-157. ISSN 1339-0163.

  2011

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena. člen. Vědecko-programová rada Muzea Těšínska, 2011 - 2025.

  2010

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena. člen redakční rady. Acta historica Universitatis Silesianae, 2010 - 2028. ISSN 1803-411X.

  2009

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena. člen. Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě, 2009 - 2027.
  2. KORBELÁŘOVÁ, Irena. člen. Vědecká rada Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, 2009 - 2024.

  2008

  1. KORBELÁŘOVÁ, Irena. člen. Vědecká rada Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě SU, 2008 - 2007.
  2. KORBELÁŘOVÁ, Irena. člen redakční rady. Slezský sborník / Acta Silesiaca, 2008 - 2025. ISSN 0037-6833.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2024 05:10