Vyberte obor/plán:

Matematické metody a modelování (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UIINP02 Algoritmy a programování I • 100 %
MU:MU20001 Matematická analýza I • 100 %
MU:MU20005 Algebra I • 100 %
MU:MU01008 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I • 88 %
MU:MU01115 Proseminář z matematiky I • 88 %
MU:MU01111 Úvod do studia matematiky I • 84 %
FPF:UIINP06 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 76 %
MU:MU11174 Mikroekonomie • 76 %
FU:FYBSC0002 Mechanika a termika • 20 %
2. semestr
MU:MU01112 Úvod do studia matematiky II • 88 %
MU:MU01116 Proseminář z matematiky II • 88 %
FPF:UIINP08 Algoritmy a programování II • 81 %
MU:MU01120 Teorie náhodných procesů • 81 %
MU:MU02020 Úvod do topologie • 75 %
FU:FYBSC0005 Elektřina a magnetismus • 56 %
FPF:UIINP18 Počítačová síť a internet • 38 %
FPF:KLJAP220 Angličtina 2 • 19 %
FPF:UIINP17 Operační systémy II • 19 %
FPF:UIINP36 Tvorba WWW stránek II • 19 %
MU:MU01118 Proseminář z matematiky IV • 19 %
FU:FYBSC0010 Atomová a jaderná fyzika • 19 %
MU:MU06104 Logika a teorie množin • 13 %
MU:MU11139 Podniková ekonomika I • 13 %
MU:MU14606 Kurz sebeobrany • 13 %
MU:MU20002 Matematická analýza II • 13 %
2. ročník
3. semestr
FPF:KLJAP320 Angličtina 3 • 100 %
FPF:UIINP14 Teorie grafů • 100 %
MU:MU01010 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky III • 100 %
MU:MU01117 Proseminář z matematiky III • 100 %
MU:MU11149 Matematické metody v ekonomice a řízení I • 100 %
MU:MU17001 Teorie míry a integrálu • 100 %
MU:MU20003 Matematická analýza III • 100 %
MU:MU20009 Pravděpodobnost a statistika I • 100 %
MU:MU20027 Aplikovaná statistika I • 100 %
4. semestr
FPF:KLJAP421 Angličtina 4 • 100 %
MU:MU01011 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky IV • 100 %
MU:MU01118 Proseminář z matematiky IV • 100 %
MU:MU03243 Pravděpodobnost a statistika II • 100 %
MU:MU11185 Aplikovaná statistika II • 100 %
MU:MU20004 Matematická analýza IV • 100 %
MU:MU20010 Numerické metody • 100 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UIINP14 Teorie grafů • 100 %
MU:MU02024 Obyčejné diferenciální rovnice • 100 %
MU:MU02034 Matematické metody ve fyzice a technice I • 100 %
MU:MU02062 Seminář z aplikované matematiky I • 100 %
MU:MU12001 Bakalářská práce I • 100 %
MU:MU12101 Seminář z matematiky I • 100 %
MU:MU20025 Funkcionální analýza • 100 %
MU:MU20061 Aplikace diferenciálních rovnic • 100 %
6. semestr
MU:MU02031 Matematické modelování • 100 %
MU:MU02036 Matematické metody ve fyzice a technice II • 100 %
MU:MU02054 Obyčejné diferenciální rovnice podruhé • 100 %
MU:MU02063 Seminář z aplikované matematiky II • 100 %
MU:MU12002 Bakalářská práce II • 100 %

Matematické metody v ekonomii (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
MU:MU11189 Podnikové procesy • 99 %
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 97 %
MU:MU11174 Mikroekonomie • 97 %
MU:MU20001 Matematická analýza I • 97 %
MU:MU20005 Algebra I • 97 %
FPF:UIINP02 Algoritmy a programování I • 94 %
MU:MU01111 Úvod do studia matematiky I • 70 %
MU:MU01115 Proseminář z matematiky I • 68 %
MU:MU11182 Základy účetnictví • 61 %
MU:MU11180 Techniky manažerské komunikace I • 60 %
MU:MU01008 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I • 40 %
FPF:UIINP06 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 31 %
FU:FYBSC0002 Mechanika a termika • 13 %
2. semestr
MU:MU11139 Podniková ekonomika I • 96 %
MU:MU11164 Management • 94 %
MU:MU01112 Úvod do studia matematiky II • 88 %
MU:MU01116 Proseminář z matematiky II • 88 %
MU:MU01120 Teorie náhodných procesů • 87 %
FPF:UIINP08 Algoritmy a programování II • 65 %
FU:FYBSC0005 Elektřina a magnetismus • 65 %
MU:MU01118 Proseminář z matematiky IV • 38 %
FU:FYBSC0010 Atomová a jaderná fyzika • 35 %
FPF:UIINP18 Počítačová síť a internet • 33 %
FPF:UIINP17 Operační systémy II • 31 %
FPF:UIINP36 Tvorba WWW stránek II • 29 %
MU:MU02020 Úvod do topologie • 19 %
MU:MU03033 Numerická analýza • 15 %
MU:MU06104 Logika a teorie množin • 13 %
FPF:KLJAP220 Angličtina 2 • 12 %
MU:MU01009 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky II • 12 %
2. ročník
3. semestr
FPF:KLJAP320 Angličtina 3 • 100 %
FPF:UIINP14 Teorie grafů • 100 %
MU:MU11149 Matematické metody v ekonomice a řízení I • 100 %
MU:MU11170 Podniková ekonomika II • 100 %
MU:MU20009 Pravděpodobnost a statistika I • 100 %
MU:MU20011 Vybrané partie z matematické analýzy I • 100 %
MU:MU20027 Aplikovaná statistika I • 100 %
MU:MU01117 Proseminář z matematiky III • 33 %
4. semestr
FPF:KLJAP421 Angličtina 4 • 100 %
MU:MU01118 Proseminář z matematiky IV • 100 %
MU:MU03243 Pravděpodobnost a statistika II • 100 %
MU:MU11150 Matematické metody v ekonomice a řízení II • 100 %
MU:MU11191 Praxe pro ekonomy I • 100 %
MU:MU20010 Numerické metody • 100 %
MU:MU20012 Vybrané partie z matematické analýzy II • 100 %
MU:MU01120 Teorie náhodných procesů • 33 %
MU:MU11183 Manažerské účetnictví • 33 %
MU:MU14606 Kurz sebeobrany • 33 %
MU:MU20002 Matematická analýza II • 33 %
3. ročník
5. semestr
MU:MU01008 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I • 100 %
MU:MU01111 Úvod do studia matematiky I • 100 %
MU:MU02024 Obyčejné diferenciální rovnice • 100 %
MU:MU11163 Marketing • 100 %
MU:MU11165 Matematická ekonomie I • 100 %
MU:MU11176 Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení • 100 %
MU:MU11192 Praxe pro ekonomy II • 100 %
MU:MU12001 Bakalářská práce I • 100 %
MU:MU20073 Vícekriteriální a skupinové rozhodování • 100 %
MU:MU20083 Matematické metody v krizovém řízení I • 100 %
6. semestr
MU:MU11168 Matematická ekonomie II • 100 %
MU:MU12002 Bakalářská práce II • 100 %
MU:MU14403 Matematické metody v krizovém řízení II • 100 %

Matematické metody v krizovém řízení (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UIINP02 Algoritmy a programování I • 100 %
MU:MU20001 Matematická analýza I • 100 %
MU:MU20005 Algebra I • 100 %
MU:MU14435 Krizový management • 95 %
MU:MU01008 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I • 89 %
MU:MU11180 Techniky manažerské komunikace I • 89 %
MU:MU01115 Proseminář z matematiky I • 79 %
MU:MU01111 Úvod do studia matematiky I • 68 %
FPF:UIINP06 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 58 %
FU:FYBSC0002 Mechanika a termika • 16 %
2. semestr
MU:MU20089 Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva • 100 %
MU:MU01112 Úvod do studia matematiky II • 69 %
MU:MU01116 Proseminář z matematiky II • 69 %
MU:MU01120 Teorie náhodných procesů • 69 %
MU:MU14437 Ochrana majetku a osob • 69 %
MU:MU14425 Základy první pomoci • 62 %
MU:MU14600 Kurz přežití v extrémních podmínkách • 62 %
MU:MU14649 Přírodní katastrofy a rizika • 62 %
MU:MU14442 Legislativa krizového řízení • 54 %
MU:MU20091 Analýza rizik • 54 %
FU:FYBSC0005 Elektřina a magnetismus • 46 %
FPF:UIINP08 Algoritmy a programování II • 38 %
MU:MU01118 Proseminář z matematiky IV • 38 %
FPF:KLJAP220 Angličtina 2 • 31 %
FPF:UIINP18 Počítačová síť a internet • 31 %
MU:MU20002 Matematická analýza II • 31 %
FU:FYBSC0010 Atomová a jaderná fyzika • 31 %
FPF:UIINP17 Operační systémy II • 23 %
FPF:UIINP36 Tvorba WWW stránek II • 23 %
MU:MU01009 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky II • 23 %
MU:MU02020 Úvod do topologie • 23 %
MU:MU03033 Numerická analýza • 23 %
MU:MU11139 Podniková ekonomika I • 23 %
MU:MU11164 Management • 23 %
MU:MU11181 Techniky manažerské komunikace II • 23 %
MU:MU14606 Kurz sebeobrany • 23 %
MU:MU20006 Algebra II • 23 %
MU:MU06104 Logika a teorie množin • 15 %
2. ročník
3. semestr
FPF:KLJAP320 Angličtina 3 • 100 %
FPF:UIINP14 Teorie grafů • 100 %
MU:MU14440 Krizové a havarijní plánování • 100 %
MU:MU11149 Matematické metody v ekonomice a řízení I • 83 %
MU:MU20009 Pravděpodobnost a statistika I • 83 %
MU:MU20011 Vybrané partie z matematické analýzy I • 83 %
MU:MU01117 Proseminář z matematiky III • 67 %
MU:MU20027 Aplikovaná statistika I • 67 %
MU:MU14435 Krizový management • 33 %
MU:MU14610 Kurz základů horolezectví • 33 %
MU:MU17001 Teorie míry a integrálu • 33 %
FPF:KTVFLRB1 Florbal 1 • 17 %
FPF:KTVODBJ1 Odbíjená 1 • 17 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 17 %
FPF:UIINP13 Operační systémy I • 17 %
FPF:UIINP34 Tvorba WWW stránek I • 17 %
MU:MU01008 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I • 17 %
MU:MU20001 Matematická analýza I • 17 %
MU:MU20003 Matematická analýza III • 17 %
4. semestr
MU:MU14442 Legislativa krizového řízení • 100 %
MU:MU20091 Analýza rizik • 100 %
FPF:KLJAP421 Angličtina 4 • 83 %
MU:MU03243 Pravděpodobnost a statistika II • 83 %
MU:MU11194 Praxe pro krizové řízení I • 83 %
MU:MU20010 Numerické metody • 83 %
MU:MU20012 Vybrané partie z matematické analýzy II • 83 %
MU:MU01118 Proseminář z matematiky IV • 67 %
MU:MU11150 Matematické metody v ekonomice a řízení II • 50 %
MU:MU14606 Kurz sebeobrany • 50 %
MU:MU02020 Úvod do topologie • 33 %
FPF:UIINP17 Operační systémy II • 17 %
MU:MU01009 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky II • 17 %
MU:MU11185 Aplikovaná statistika II • 17 %
MU:MU14600 Kurz přežití v extrémních podmínkách • 17 %
MU:MU20002 Matematická analýza II • 17 %
MU:MU20004 Matematická analýza IV • 17 %
MU:MU20006 Algebra II • 17 %
3. ročník
5. semestr
MU:MU02024 Obyčejné diferenciální rovnice • 100 %
MU:MU11195 Praxe pro krizové řízení II • 100 %
MU:MU12001 Bakalářská práce I • 100 %
MU:MU14444 Aplikovaná informatika pro krizové řízení • 100 %
MU:MU20073 Vícekriteriální a skupinové rozhodování • 100 %
MU:MU20083 Matematické metody v krizovém řízení I • 100 %
MU:MU14415 Finanční a pojišťovací matematika I • 67 %
MU:MU20061 Aplikace diferenciálních rovnic • 67 %
MU:MU01008 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I • 33 %
MU:MU01111 Úvod do studia matematiky I • 33 %
MU:MU11176 Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení • 33 %
6. semestr
MU:MU12002 Bakalářská práce II • 100 %
MU:MU14403 Matematické metody v krizovém řízení II • 100 %
MU:MU14438 Ekonomika krizových situací • 100 %
MU:MU02020 Úvod do topologie • 67 %
MU:MU11150 Matematické metody v ekonomice a řízení II • 67 %
FPF:KLJAP421 Angličtina 4 • 33 %
MU:MU14416 Finanční a pojišťovací matematika II • 33 %
MU:MU14442 Legislativa krizového řízení • 33 %
MU:MU14606 Kurz sebeobrany • 33 %
MU:MU20089 Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva • 33 %
MU:MU20091 Analýza rizik • 33 %

Obecná matematika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 100 %
MU:MU20001 Matematická analýza I • 100 %
MU:MU20005 Algebra I • 100 %
FPF:UIINP02 Algoritmy a programování I • 99 %
MU:MU01111 Úvod do studia matematiky I • 97 %
MU:MU01008 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I • 96 %
MU:MU01115 Proseminář z matematiky I • 95 %
FPF:UIINP06 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 88 %
FU:FYBSC0002 Mechanika a termika • 47 %
2. semestr
MU:MU01120 Teorie náhodných procesů • 96 %
MU:MU02020 Úvod do topologie • 95 %
MU:MU01112 Úvod do studia matematiky II • 91 %
MU:MU01116 Proseminář z matematiky II • 89 %
FU:FYBSC0005 Elektřina a magnetismus • 82 %
FPF:UIINP08 Algoritmy a programování II • 79 %
MU:MU06104 Logika a teorie množin • 38 %
FPF:UIINP18 Počítačová síť a internet • 35 %
FU:FYBSC0010 Atomová a jaderná fyzika • 35 %
FPF:UIINP17 Operační systémy II • 24 %
FPF:UIINP36 Tvorba WWW stránek II • 22 %
MU:MU01118 Proseminář z matematiky IV • 15 %
MU:MU03033 Numerická analýza • 13 %
2. ročník
3. semestr
MU:MU17001 Teorie míry a integrálu • 100 %
MU:MU20003 Matematická analýza III • 100 %
MU:MU20009 Pravděpodobnost a statistika I • 100 %
MU:MU20027 Aplikovaná statistika I • 100 %
FPF:KLJAP320 Angličtina 3 • 80 %
FPF:UIINP14 Teorie grafů • 80 %
MU:MU01117 Proseminář z matematiky III • 80 %
FPF:UIIABP0021 Teorie grafů • 20 %
FPF:UIINP02 Algoritmy a programování I • 20 %
FU:FYBSC0007 Optika • 20 %
4. semestr
MU:MU03243 Pravděpodobnost a statistika II • 100 %
MU:MU20004 Matematická analýza IV • 100 %
MU:MU20010 Numerické metody • 100 %
MU:MU20021 Analýza v komplexním oboru • 100 %
FPF:KLJAP421 Angličtina 4 • 80 %
MU:MU01118 Proseminář z matematiky IV • 80 %
MU:MU11185 Aplikovaná statistika II • 40 %
FPF:KLJAP220 Angličtina 2 • 20 %
3. ročník
5. semestr
MU:MU02021 Algebraické struktury • 100 %
MU:MU02024 Obyčejné diferenciální rovnice • 100 %
MU:MU02060 Seminář z obecné matematiky I • 100 %
MU:MU12001 Bakalářská práce I • 100 %
MU:MU12101 Seminář z matematiky I • 100 %
MU:MU20025 Funkcionální analýza • 100 %
MU:MU20061 Aplikace diferenciálních rovnic • 100 %
FPF:KLJAP320 Angličtina 3 • 50 %
MU:MU14415 Finanční a pojišťovací matematika I • 50 %
6. semestr
MU:MU02061 Seminář z obecné matematiky II • 100 %
MU:MU06104 Logika a teorie množin • 100 %
MU:MU12002 Bakalářská práce II • 100 %
FPF:KLJAP421 Angličtina 4 • 50 %
MU:MU02031 Matematické modelování • 50 %
MU:MU02054 Obyčejné diferenciální rovnice podruhé • 50 %
MU:MU12102 Seminář z matematiky II • 50 %
MU:MU14416 Finanční a pojišťovací matematika II • 50 %

Obecná matematika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
MU:MU02026 Funkcionální analýza II • 100 %
MU:MU02027 Parciální diferenciální rovnice I • 100 %
MU:MU02033 Matematické modelování • 100 %

Matematická analýza (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
MU:MU03253 Kapitoly z funkcionální analýzy I • 100 %
MU:MU18022 Obecná topologie • 100 %
MU:MU18023 Reálná analýza I • 100 %
MU:MU18101 Angličtina pro matematiky I • 100 %
MU:MU24055 Kvalitativní metody pro obyčejné diferenciální rovnice • 100 %
MU:MU03040 Seminář z matematické analýzy I • 50 %
MU:MU07111 Diplomová práce I • 50 %
MU:MU25019 Algebraická topologie I • 50 %
2. semestr
MU:MU02037 Parciální diferenciální rovnice I • 100 %
MU:MU03255 Kapitoly z funkcionální analýzy II • 100 %
MU:MU18024 Reálná analýza II • 100 %
MU:MU18102 Angličtina pro matematiky II • 100 %
MU:MU25007 Variační počet • 100 %
MU:MU03033 Numerická analýza • 50 %
MU:MU07112 Diplomová práce II • 50 %
MU:MU24005 Matematické programování • 50 %
MU:MU24016 Teorie her • 50 %
2. ročník
3. semestr
MU:MU07113 Diplomová práce III • 100 %
MU:MU03027 Komplexní analýza • 67 %
MU:MU03049 Dynamické systémy I • 67 %
MU:MU25014 Metody řešení nelineárních parciálních diferenciálních rovnic • 67 %
MU:MU03035 Parciální diferenciální rovnice II • 33 %
MU:MU03058 Seminář z diskrétních dynamických systémů III • 33 %
MU:MU07111 Diplomová práce I • 33 %
MU:MU24007 Stochastické procesy • 33 %
MU:MU25003 Metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic • 33 %
4. semestr
MU:MU03051 Dynamické systémy II • 100 %
MU:MU07115 Diplomová práce IV • 100 %
MU:MU25015 Kapitoly z algebry • 100 %
MU:MU24016 Teorie her • 67 %
MU:MU03041 Seminář z matematické analýzy II • 33 %
MU:MU03059 Seminář z diskrétních dynamických systémů IV • 33 %
MU:MU07112 Diplomová práce II • 33 %
MU:MU24014 Pojistná matematika • 33 %

Matematické modelování (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
MU:MU03253 Kapitoly z funkcionální analýzy I • 100 %
MU:MU07111 Diplomová práce I • 100 %
MU:MU18101 Angličtina pro matematiky I • 100 %
MU:MU24008 Finanční matematika • 100 %
MU:MU24055 Kvalitativní metody pro obyčejné diferenciální rovnice • 67 %
MU:MU11197 Praxe I • 33 %
MU:MU14610 Kurz základů horolezectví • 33 %
MU:MU24006 Optimalizační metody v praxi • 33 %
MU:MU24007 Stochastické procesy • 33 %
2. semestr
MU:MU02037 Parciální diferenciální rovnice I • 100 %
MU:MU07112 Diplomová práce II • 100 %
MU:MU18102 Angličtina pro matematiky II • 100 %
MU:MU24005 Matematické programování • 100 %
MU:MU25007 Variační počet • 100 %
MU:MU03033 Numerická analýza • 50 %
MU:MU03255 Kapitoly z funkcionální analýzy II • 50 %
MU:MU11198 Praxe II • 50 %
MU:MU24014 Pojistná matematika • 50 %
MU:MU25015 Kapitoly z algebry • 50 %
2. ročník
3. semestr
MU:MU03027 Komplexní analýza • 100 %
MU:MU03035 Parciální diferenciální rovnice II • 100 %
MU:MU07113 Diplomová práce III • 100 %
MU:MU18022 Obecná topologie • 100 %
MU:MU24004 Metoda konečných prvků • 100 %
MU:MU24006 Optimalizační metody v praxi • 100 %
MU:MU24007 Stochastické procesy • 100 %
MU:MU24018 Matematické modelování • 100 %
4. semestr
MU:MU07115 Diplomová práce IV • 100 %
MU:MU24014 Pojistná matematika • 100 %
MU:MU24016 Teorie her • 100 %
MU:MU25015 Kapitoly z algebry • 100 %

Geometrie a globální analýza (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. ročník
7. semestr
MU:MUGA004 Algebraická a diferenciální topologie • 100 %
MU:MUGA006 Diferenciální geometrie variet • 100 %
8. semestr
MU:MUGA001 Seminář z diferenciální geometrie a jejích aplikací • 100 %
MU:MUGA002 Seminář • 100 %

Matematika (doktorský prezenční)

1. ročník
1. semestr
MU:MUMA003 Angličtina • 100 %
2. semestr
MU:MUGA002 Seminář • 50 %
MU:MUGA020 Disertační práce • 50 %
MU:MUMA001 Seminář z matematické analýzy • 50 %
MU:MUMA002 Seminář • 50 %
MU:MUMA010 Topologie • 50 %
2. ročník
3. semestr
MU:MUMA009 Teorie funkcí • 50 %
MU:MUMA010 Topologie • 50 %
4. semestr
MU:MUGA002 Seminář • 50 %
MU:MUGA020 Disertační práce • 50 %
MU:MUMA001 Seminář z matematické analýzy • 50 %
MU:MUMA002 Seminář • 50 %
3. ročník
5. semestr
MU:MUMA016 Parciální diferenciální rovnice • 100 %
6. semestr
MU:MUGA001 Seminář z diferenciální geometrie a jejích aplikací • 100 %
MU:MUGA020 Disertační práce • 100 %
MU:MUMA002 Seminář • 100 %

Geometrie a globální analýza (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. ročník
7. semestr
MU:MUGA005 Algebraické struktury • 100 %
MU:MUGA011 Globální analýza • 100 %
8. semestr
MU:MUGA001 Seminář z diferenciální geometrie a jejích aplikací • 100 %
MU:MUGA002 Seminář • 100 %
MU:MUGA006 Diferenciální geometrie variet • 100 %

Údaje byly předpočítány: 9. 4. 2024 00:11